Så här kommer du åt, laddar ner, korrigerar eller raderar dina personuppgifter

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2022.

I enlighet med GDPR och andra gällande dataskyddsförordningar har du kontroll över dina personuppgifter på Trustpilot. Du kan komma åt, ladda ner, korrigera och radera dina personuppgifter med bara några få klick.

Dina personuppgifter på Trustpilot

Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en identifierbar individ. I vår sekretesspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in från dig samt hur vi samlar in, offentliggör, överför och lagrar denna information.

Kom åt dina personuppgifter

I enlighet med GDPR har du rätt att be om kopior av dina personuppgifter. Detta kallas för den registrerades rätt till tillgång eller den registrerades begäran om tillgång.

Om du har ett användarkonto på Trustpilot kan du använda en funktion för att komma åt personuppgifter kopplade till ditt konto.

Så här kommer du åt dina personuppgifter:

 1. Logga in på se.trustpilot.com.
 2. För markören över ditt namn längst upp till höger på sidan och välj Mina inställningar i rullgardinsmenyn.
 3. Skrolla ner till sektionen Ladda ner dina personuppgifter på Trustpilot och klicka på länken. Här ser du en översikt över vilka data vi har och varför vi har dem.

Du kan komma åt följande uppgifter:

 • Dina kontaktuppgifter, ditt användarkonto och dina inställningar
 • Information om dina omdömen och betyg på Trustpilot
 • Din enhet och platsinformation
 • Information om din kommunikation – Eventuella e-postmeddelanden som du har skickat till vårt Content Integrity-team, samt omdömen och platser som du har rapporterat.
 • Information om omdömesinbjudningar

Vi samlar även in ytterligare personuppgifter som du inte kan få tillgång till via ditt användarkonto på Trustpilot. Detta rör sig om statistisk information som din sökhistorik på Trustpilot, tiden du spenderar på vår sajt, funktioner du har tillgång till, länkar du har klickat på, m.m. Om du vill ha en kopia av alla dina personuppgifter som vi hanterar, kan du kontakta vårt sekretessteam på privacy@trustpilot.com.

Ladda ner dina personuppgifter

Du kan enkelt ladda ner dina personuppgifter och omdömen från Trustpilot via din egen Trustpilot-profil. Enligt GDPR kallas detta rätten till dataportabilitet.

Så här laddar du ner dina personuppgifter:

 1. Logga in på se.trustpilot.com.
 2. För markören över ditt namn längst upp till höger på sidan och välj Mina inställningar i rullgardinsmenyn.
 3. Skrolla ner till sektionen Ladda ner dina personuppgifter på Trustpilot och klicka på länken. Här ser du en översikt över vilka data vi har och varför vi har dem.

 4. Klicka på Ladda ner.

All personlig information från din profil, inklusive eventuella företags- och produktomdömen som du har skrivit, laddas nu ner i standardformatet JSON.

Korrigera dina personuppgifter

Om du vill korrigera felaktiga personuppgifter på Trustpilot kan du göra detta via ditt användarkonto.

Uppdatera dina personliga inställningar och e-postinställningar

Vi har sammanställt en guide där vi går igenom hur du hanterar dina personliga inställningar och e-postinställningar. Läs guiden här.

Så här redigerar eller raderar du dina omdömen

Om du vill ha hjälp med att redigera eller radera ett omdöme som du har skrivit på Trustpilot, hittar du all information om det i denna artikel.

Radera dina personuppgifter

Du kan kan be om att få dina personuppgifter, inklusive din profil och dina omdömen, raderade från Trustpilot. Detta kallas enligt GDPR rätt till radering eller rätten att bli bortglömd.

Observera att rätten till radering inte är ovillkorlig, och att vi inte raderar personuppgifter som vi enligt lag eller annan författning är tvungna att behålla. Du kan läsa mer om detta i vår sekretesspolicy under rubriken "Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?".

För att permanent avlägsna din användarprofil från Trustpilots system och radera dina personuppgifter har du två alternativ:

 1. Skicka ett e-postmeddelande till privacy@trustpilot.com där du ber om att bli permanent raderad ur Trustpilots system.
 2. Logga in på Trustpilot och klicka på din profilbild längst upp till höger. Klicka på Mina inställningar i rullgardinsmenyn. Skrolla ner till sektionen Radera användarkonto och klicka på knappen Radera min profil.

Obs: Det går inte att ångra denna åtgärd. Vi kommer inte att kunna återskapa dina omdömen, meddela företag om dina omdömen eller återställa någonting som du har skapat på Trustpilot – se därför till att vara helt säker innan du raderar ditt konto.

Har du inte ett användarkonto på Trustpilot?

Inga problem. Du kan komma åt eventuella personuppgifter vi har om dig även om du inte har ett användarkonto på Trustpilot. Du behöver bara skicka ett e-postmeddelande till vårt sekretessteam på privacy@trustpilot.com och be om att få komma åt, korrigera eller radera dina personuppgifter.

Inbjudningsdata

Om ett företag bjuder in dig till att lämna ett omdöme via Trustpilot, är det företaget i fråga – inte Trustpilot – som ansvarar för att skicka denna inbjudan, säkerställa att inbjudan genomförs i enlighet med gällande lagar samt avgöra syfte och metod för insamling eller behandling av personuppgifter om dig i samband med detta.

I enlighet med GDPR är företaget behandlingsansvarig medan Trustpilot är databehandlare vars tjänster understödjer genomförandet av sådana inbjudningar enligt företagets instruktioner. För att skicka omdömesinbjudningar å ett företags vägnar tar Trustpilot emot följande personuppgifter från företaget i fråga: ditt namn, din e-postadress och ett referensnummer. Detta kallas för inbjudningsdata.

Om du vill komma åt, ladda ner eller radera inbjudningsdatan som används för att skicka omdömesinbjudningar till dig, eller om du har några frågor kring hur företaget har samlat in och använder denna data, ber vi dig att kontakta företaget i fråga direkt. Trustpilot kontrollerar nämligen inte datan och kan därmed inte hantera förfrågningar kring den.

Personuppgifter kopplade till ditt företagskonto

Personuppgifter kopplade till ditt företagskonto har ingen koppling till din identitet som omdömeslämnare på Trustpilot. Om du vill komma åt, korrigera eller radera personuppgifter kopplade till ditt företagskonto, kan du skicka ett e-postmeddelande till vårt sekretessteam på privacy@trustpilot.com.

Du kan radera ditt företagskonto på Trustpilot genom att följa stegen i denna artikel. Detta innebär inte nödvändigtvis att samtliga av dina personuppgifter raderas från våra system.

Föregående Översikt över dataskydd för omdömeslämnare

Nästa Så avregistrerar du dig från Trustpilots e-postutskick och omdömesinbjudningar

Var denna artikel till hjälp?

Related articles