​Så här kommer du åt, laddar ner eller raderar dina personuppgifter (för användare)

I enlighet med GDPR ger vi dig kontroll över dina personuppgifter, så att du kan ta reda på vilken data Trustpilot har om dig samt hur du kommer åt, redigerar, laddar ner eller raderar den.

Dina personuppgifter på Trustpilot

I vår sekretesspolicy för omdömeslämnare förklarar vi vilken data vi samlar in från dig, hur vi samlar in den och vad vi använder den till.

Kom åt dina personuppgifter

Med hjälp av vår lättanvända funktion kan du se all data om dig som Trustpilot för närvarande lagrar. Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) kallas detta den registrerades rätt till tillgång eller den registrerades begäran om tillgång.

Så här kommer du åt dina personuppgifter:

  1. Logga in på Trustpilot och klicka på din profilbildsikon i hörnet längst upp till höger. Välj Mina inställningar.
  2. Scrolla ner till sektionen Se dina Trustpilot-data och klicka på länken. Här ser du en översikt över vilka data vi har och varför vi har dem.

Din data består bland annat av:

  • Din nerladdningsbara profil, däribland alla dina produkt- och företagsomdömen, din profilinformation och din registrerade IP-adress.
  • En förteckning över de företag som - via Trustpilot - har bjudit in dig till att lämna omdömen.
  • En förteckning över alla gånger du har kommunicerat med vårt Content Integrity-team.
  • Information om eventuella omdömen som du har flaggat till vårt Content Integrity-team för brott mot riktlinjerna.

Ladda ner dina personuppgifter

Du kan enkelt ladda ner dina personuppgifter och omdömen från Trustpilot via din egen Trustpilot-profil. Enligt GDPR kallas detta rätten till dataportabilitet. Detta betyder i korta drag att du har rätt att ladda ner din personliga data (t.ex. dina omdömen).

Så här laddar du ner dina personuppgifter:

  1. Logga in på Trustpilot och klicka på din profilbildsikon i hörnet längst upp till höger. Välj Mina inställningar.
  2. Scrolla ner till sektionen Ladda ner din profil och klicka på knappen Ladda ner uppgifter.

All personlig information från din profil (inklusive eventuella företags- och produktomdömen som du har skrivit) laddas nu ner i en strukturerad och lättläst text i JSON-format.

Gällande inbjudningsdata: Om du vill ladda ner (eller till och med radera) inbjudningsdata som använts till att skicka omdömesinbjudningar till dig via e-mail, observera att företaget å vars vägnar vi har skickat dessa inbjudningar enligt GDPR agerar som personuppgiftsansvarig i detta fall, medan vi agerar som personuppgiftsbiträde. Din begäran om att ladda ner eller radera data bör således skickas till företaget som bjudit in dig till att lämna ett omdöme - inte till oss.

Radera dina personuppgifter

Om du vill radera alla dina personuppgifter (inklusive din profil och dina omdömen) från Trustpilot kan du begära att få dessa permanent raderade från våra system. Detta kallas enligt GDPR rätt till radering eller rätten att bli bortglömd.

För att permanent avlägsna din användarprofil från Trustpilots system och radera all din data kan du gå till väga på två olika sätt:

  1. Skicka ett e-mail till privacy@trustpilot.com där du ber om att bli permanent raderad ur Trustpilots system.
  2. Logga in på Trustpilot, peka på din profilbild längst upp till höger och välj Mina inställningar. Klicka på Radera användarkonto och därefter på Radera min profil.

Obs: Du kan inte ångra denna åtgärd. Vi kommer inte att kunna återskapa dina omdömen, meddela företag om dina omdömen eller återställa någonting som du har skapat på Trustpilot. Se därför till att vara helt säker innan du raderar ditt konto!

Gällande data kopplad till ett företagskonto: Om du har ett företagskonto hos oss och vill begära att få dina personuppgifter kopplade till detta företagskonto raderade är detta en separat process. De personuppgifter du angivit i anslutning till ditt företagskonto har ingen koppling till din identitet som omdömeslämnare på Trustpilot, så för att få ditt företagskonto raderat måste du lämna in en separat begäran. Du kan alltid höra av dig till vårt team på privacy@trustpilot.com om du behöver hjälp.