​Vem ska jag kontakta om jag har frågor eller klagomål angående Trustpilots databehandling eller sekretesspolicy? (för användare)

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

Om du har frågor om eller vill framföra klagomål på vår sekretesspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss via e-mail.

Frågor?

Om du har frågor om vår sekretesspolicy för omdömeslämnare eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt sekretessteam.

Skriv till oss på privacy@trustpilot.com så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Klagomål?

Du kan också framföra klagomål till Datatilsynet (Danmarks dataskyddsenhet) som är den huvudsakliga tillsynsmyndigheten i frågor gällande vår plattform. Kontaktuppgifter till Datatilsynet hittar du på deras webbsida: www.datatilsynet.dk. Om du framför ett klagomål till Datatilsynet, specificera namnet på företaget i fråga, det påstådda sekretessbrottet, dina egna kontaktuppgifter samt huruvida det är okej att informationen i ditt klagomål delas med Trustpilot eller ej.

Var denna artikel till hjälp?

Related articles