Hur raderar jag inbjudningsdata?

Om ditt företag använder Trustpilots inbjudningstjänster till att skicka ut omdömesinbjudningar kan du radera inbjudningsdata om dina kunder.

Hur länge behåller Trustpilot inbjudningsdata?

Om du skickar ut omdömesinbjudningar via Trustpilot innebär det att vi behandlar inbjudningsdata å ditt företags vägnar. Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) agerar vi då i egenskap av personuppgiftsbiträde. Följande lagringstider gäller:

  • 30 dagar för BCC-mail
  • 3 år för inbjudningsdata

Du kan dock använda vår funktion Radera inbjudningsdata för att själv radera inbjudningsdata när du vill.

Obs:Om din kund vill radera sitt Trustpilot-konto och avregistrera sig från alla omdömesinbjudningar från företag som använder Trustpilots automatiserade inbjudningstjänster, kan du be de att kontakta privacy@trustpilot.com direkt. I dessa fall agerar Trustpilot som personuppgiftsansvarig och vi hjälper gärna din kund.

Hur raderar jag mina kunders inbjudningsdata?

Det finns två sätt att radera inbjudningsdata: manuellt och genom att använda API:et.

Radera inbjudningsdata manuellt

Gå till ditt företagskonto på Trustpilot > Samla in omdömen > Inbjudningsinställningar > Integritetsskydd för konsumenter.

  • Om du vill radera data om en viss person

Välj detta alternativ för att radera all inbjudningsdata om en viss kund.

Om ditt företag exempelvis bjuder in din kund Sven Svensson via Trustpilots inbjudningstjänster till att lämna ett omdöme och Sven Svensson senare ber ditt företag att radera alla hans personuppgifter som är kopplade till omdömesinbjudningar, kan du använda dig av detta alternativ.

  • Om du vill radera all inbjudningsdata före ett visst datum

Välj detta alternativ för att radera all inbjudningsdata före den 3-åriga lagringstiden är slut. Detta raderar all inbjudningsdata t.o.m. det valda datumet.

Använd API:et för att radera inbjudningsdata

Om du använder Trustpilots API:er för att automatisera arbetsflöden mellan ditt system och Trustpilots plattform, kan du använda denna API för att automatisera raderingen av inbjudningsdata.

Hur påverkas mitt företag av att jag raderar inbjudningsdata?

När du har raderat ditt företags inbjudningsdata avaktiveras omdömeslänkarna i utskickade e-mailinbjudningar. Så om en kund inte redan har lämnat ett omdöme, går det inte längre att använda omdömeslänkarna.

Om en kund redan har lämnat ett omdöme om ditt företag, förblir deras omdöme online även om deras inbjudningsdata har raderats.

Du kan ställa in hur ofta dina omdömesinbjudningar ska skickas genom att gå in på ditt företagskonto > Samla in omdömen > Inbjudningsinställningar > Timing och frekvens:

Du kan t.ex. välja att endast skicka en inbjudan per kund var tredje år.

Obs: Om du raderar din inbjudningsdata, tar du även bort de sparade uppgifterna om när din senaste omdömesinbjudan skickades. Detta innebär att kunder kan få inbjudningar oftare än det intervall du ställde in.