Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

​Hur raderar jag min inbjudningsdata? (för företag)

Om ditt företag använder Trustpilots inbjudningstjänster till att skicka ut omdömesinbjudningar kan du begära att få din inbjudningsdata raderad.

Hur länge bevarar vi inbjudningsdata?

Om du skickar ut omdömesinbjudningar via Trustpilot innebär det att vi behandlar data å ditt företags vägnar. Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) agerar vi då i egenskap av personuppgiftsbiträde. Följande lagringstider gäller:

  • Vi raderar automatiskt alla BCC-kopior efter 30 dagar.
  • Vi raderar automatiskt all inbjudningsdata efter 3 år.

Vi kan dock radera din inbjudningsdata tidigare än så om du ber oss om det (se nedan).

För att kunna radera inbjudningsdata behöver vi instruktioner direkt från ditt företag, eftersom det är ditt företag som enligt GDPR fungerar som personuppgiftsansvariga för denna information, medan vi agerar som personuppgiftsbiträde (se vår infografik för mer information).

Hur begär jag att få data raderad?

Om du vill radera din inbjudningsdata skickar du ett e-mail till oss på privacy@trustpilot.com innehållande alla relevanta uppgifter (se nedan). Vårt sekretessteam hanterar din begäran och skickar ett svar så fort datan har raderats.

Specificera vilken data du vill få raderad, dvs. om det är data om en viss person eller data om alla dina kunder före ett visst datum.

Radera all data om en viss person

Du kan använda detta alternativ om ditt företag tar emot en begäran från en individ om att radera all inbjudningdata om denne. Om ditt företag till exempel bjuder in Sven Svensson via Trustpilos inbjudningstjänster till att lämna ett omdöme och Sven Svensson senare ber ditt företag att radera alla hans personuppgifter som är kopplade till omdömesinbjudningar kan du begära att vi gör detta.

För att lämna in en sådan begäran skickar du ett e-mail till privacy@trustpilot.com med ämnesraden Radera inbjudningsdata och anger följande:

  • Ditt företags namn och domän
  • Ditt namn och din position på företaget
  • E-mailadressen till den kund vars data ska raderas, t.ex. svensvensson@gmail.com

Vi kräver att begäran om att radera inbjudningsdata kommer direkt från ditt företag, då vi måste försäkra oss om att instruktionerna kommer från den personuppgiftsansvariga.

Radera all inbjudningsdata före ett visst datum

För att begära att få din inbjudningsdata före ett visst datum raderad skickar du ett e-mail till privacy@trustpilot.com med ämnesraden Radera inbjudningsdata och anger följande:

  • Ditt företags namn och domän, så att vi vet vilket företag begäran kommer från
  • Ditt namn och din position på företaget
  • Det datum till och med vilket datan ska raderas

Vi kräver att begäran om att radera inbjudningsdata kommer direkt från ditt företag, då vi måste försäkra oss om att instruktionerna kommer från den personuppgiftsansvariga.

Hur påverkas mitt företags omdömen av att jag raderar min inbjudningsdata?

När ditt företags inbjudningsdata raderas inaktiveras länkarna i alla de e-mailinbjudningar som redan har skickats ut till dina kunder. Detta innebär att de kunder som ännu inte har lämnat något omdöme inte längre kommer att kunna använda länkarna i dessa omdömesinbjudningar.

De omdömen som redan lämnats kommer dock inte att påverkas av att inbjudningsdatan raderas. Publicerade omdömen på Trustpilot kan endast raderas av omdömeslämnarna själva (eller läggas offline av Trustpilot om de strider mot våra riktlinjer).

Här kan du läsa mer.

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.