​Är Trustpilot personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig?

För att hjälpa Trustpilot-användare att förstå när vi agerar som personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde enligt GDPR har vi gjort en infografik.

Trustpilots omdömesinbjudningstjänster

EU:s nya dataskyddslagar ålägger vissa skyldigheter på personuppgiftsbiträden och personuppgiftsansvariga. Infografiken nedan visar när Trustpilot är personuppgiftsbiträde respektive personuppgiftsansvarig för datan i anslutning till vår plattform.

Vi definierar personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Obs: Infografiken ovan gäller när företag använder Trustpilots omdömesinbjudningstjänster som t.ex. AFS och Kickstarts, men inte om de använder Business Generated Links eller unika länkar. Här kan du läsa mer om hur Business Generated Links fungerar och hur personuppgifterna överförs.

Mer information