Build trust to find new customers and keep existing customers coming back for more.

Get started now

Tips & råd till företag

Build trust to find new customers and keep existing customers coming back for more.

Get started now

Läs våra tips och råd för att se till att du använder Trustpilots plattform på rätt sätt och att du följer våra riktlinjer.

Riktlinjer för företag

Vi har en särskild uppsättning regler för företag som använder Trustpilot: våra riktlinjer för företag.

För att försäkra dig om att du förstår vad som är tillåtet på Trustpilot rekommenderar vi att du läser dessa riktlinjer. De centrala punkterna är egentligen ganska okomplicerade, men för enkelhetens skull har vi sammanfattat dem i vår översikt över Trustpilots riktlinjer för företag.

Trustpilot Legal hittar du alla våra viktiga riktlinjer och policyer, såsom villkor och sekretesspolicy.

Tips & råd

Här nedan har vi samlat några tips och råd för att hjälpa dig att följa våra riktlinjer, och få ut mesta möjliga av Trustpilot: