Skicka inbjudningar till dina kunder och få verifierade omdömen

Nu när du har registrerat din Trustpilot-profil och fått koll på grunderna, kan du börja bjuda in dina tidigare och nuvarande kunder till att lämna omdömen om ditt företag.

Vi strävar efter att göra inbjudningsprocessen så smidig som möjligt, så att du snabbt kan börja få in omdömen. Allt du behöver göra är att bjuda in dina kunder manuellt eller använda vår Automatisk Feedback Service för att automatisera din inbjudningsprocess.

Skillnaden mellan organiska och verifierade omdömen

"Organiska" omdömen är sådana som konsumenter skriver utan uppmaning. Detta innebär att kunden efter sin köp- eller serviceupplevelse loggar in på Trustpilot och skriver ett omdöme på eget initiativ. "Verifierade" omdömen är sådana som företag samlar in via Trustpilots inbjudningstjänster. De blir automatiskt markerade med "Verifierad".

Tänk på att ett "organiskt" omdöme kan markeras med "Verifierad", om den blir rapporterad och omdömeslämnaren förser oss med dokumentation som styrker att de haft en upplevelse med företaget i fråga. Ett omdöme som blir verifierat på detta sätt kvalificerar sig däremot inte till Google Seller Ratings.

Uppnå fördelar med verifierade omdömen

Verifierade omdömen är omdömen som Google bedömer komma från en kund eller omdömeslämnare som har haft en äkta köp- eller serviceupplevelse. Med verifierade omdömen kan du uppnå fördelar såsom Google Seller Ratings. För att kvalificera dig till dem behöver du under de senaste 12 månaderna och från landet i fråga ha fått in minst 100 verifierade omdömen, med ett sammanlagt betyg på minst 3,5 stjärnor.

Manuella inbjudningar

Om du är ny på Trustpilot och ännu inte har så många omdömen, kan du bjuda in dina tidigare kunder manuellt och på så sätt enkelt framhäva din profil och samla in omdömen.

När du skickar en manuell omdömesinbjudan via ditt företagskonto, får dina kunder meddelanden som är baserade på vår optimerade inbjudningsmall. Vi har testat en stor mängd mallar med olika stilnivåer, formuleringar och format, och valt den mall som genererat störst antal omdömen utifrån omdömesinbjudningar.

Du kan skicka manuella inbjudningar på tre sätt:

När du börjar få omdömen, kan du förenkla din inbjudningsprocess ännu mer genom att automatisera den.

Automatiserade inbjudningar

Genom att automatisera inbjudningsprocessen säkerställer du att du regelbundet får in nya och relevanta omdömen på din företagsprofil.

Att automatisera dina inbjudningar gör du enklast genom att använda ditt e-handelssystem, om det finns en Trustpilot-integration tillgänglig.

Om ditt e-handelssystem för närvarande inte stöds, kan du använda vår Automatisk Feedback Service (AFS) för att skicka dina inbjudningar. Att implementera AFS är enkelt och innebär att du inte behöver komma ihåg att uppdatera, ladda upp och bjuda in nya omgångar med kunder varje månad.

Föregående Välkommen till Trustpilot! Så här kommer du igång

Nästa Interagera med dina omdömeslämnare