Översikt över Trustpilots e-handelsintegrationer med stöd för inbjudningar

Med Trustpilots e-handelsintegrationer kan du enkelt automatisera dina omdömesinbjudningar. I denna översikt ser du vilka integrationer som har stöd för inbjudningar.

Våra integrationer kommunicerar direkt med din plattform och skapar automatiskt en omdömesinbjudan vid varje beställning. Du kan bjuda in dina kunder till att endast lämna ett företagsomdöme, ett produktomdöme eller både och på samma gång.

För närvarande erbjuder vi följande e-handelsintegrationer:

Om din plattform inte finns med i listan ännu, kan du läsa mer om våra andra integrationer och upptäcka andra sätt att koppla Trustpilot till din sajt här.

Related articles