​Vem behandlar personuppgifter å Trustpilots vägnar?

Här kan du läsa om vilka som behandlar personuppgifter för Trustpilots eller våra företagskunders räkning samt hur vi säkerställer att denna data förblir privat.

Vi utför screening och kontroller

Vi tar datasekretess och dataskydd på största allvar.

Innan vi sluter avtal med personuppgiftsbiträden som innebär att de får handla å våra eller våra kunders vägnar kontrollerar vi att deras säkerhetsnivåer lever upp till våra höga standarder. Vi utför även säkerhetskontroller under hela giltighetsperioden för kontraktet med personuppgiftsbiträdet.

Vi ser till att det finns GDRP-kompatibla databehandlingsavtal med alla våra personuppgiftsbiträden.

Våra personuppgiftsbiträden

Här hittar du en lista över samtliga personuppgiftsbiträden för Trustpilots omdömesinbjudningstjänster.

Annan viktig information

Här kan du läsa våra riktlinjer och policyer.

Obs: Vi definierar personuppgiftsbiträde i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).