Så lägger du till en TrustBox på din webbsida med Google Tag Manager

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

När du vill lägga till en TrustBox på din webbsida men har begränsad tillgång till källkoden, kan du använda Google Tag Manager (GTM) för att lägga till widgeten i form av ett anpassat skript.

Med hjälp av GTM kan du skapa en ny anpassad HTML-kod, lägga till TrustBox-koden och placera din TrustBox på din webbsida i form av ett anpassat skript.

Kontrollera så att GTM lagts till på alla sidor där du vill visa TrustBoxar. Om du behöver hjälp med detta kan du läsa Googles supportartikel om GTM.

Obs: För att använda Google Tag Manager bör du ha en grundläggande kunskap om HTML.

Så lägger du till en TrustBox på din webbsida med Google Tag Manager

 1. Gå till ditt företagskonto > Visa upp omdömen, välj din TrustBox-widget och klicka på Hämta kod.
 2. Logga in på ditt Google Tag Manager-konto och skapa en ny Anpassad HTML-tagg.
  Image_0__1_.png
 3. Din widget visas som standard längst ner på sidan. Du kan flytta TrustBoxen på två sätt:
  • Om du har tillgång till din webbsidas HTML-kod kan du lägga till en HTML-behållare med en platshållare för TrustBoxen, t.ex. <div id="trustbox"/>. Använd GTM för att lägga till TrustBoxen i platshållaren.
  • Leta upp en befintlig behållare i din HTML-källkod och lägg till TrustBoxen genom att referera till behållarens ID- eller klassegenskap i GTM. I exemplet nedan refererar du till "customer-experience"-elementet som behållaren för din widget i GTM. Image_1__1_.png
 4. Klistra in TrustBox-koden inbäddad i en JavaScript-funktion i panelen Taggkonfigurering.
  • Ersätt platshållaren HTML_ID med behållarens ID du la till i steg 3.
  • Ersätt platshållaren TRUSTBOX_HTML med TrustBox-koden från ditt företagskonto. Det är koden med <div>-elementet.
  <script>
   (function () {
   var containerId = 'HTML_ID';
   var trustboxContainer =
    document.getElementById(containerId) ||
    document.getElementsByClassName(containerId)[0];
   if (trustboxContainer) {
    var trustbox = document.createElement("div");
    trustbox.innerHTML = 'TRUSTBOX_HTML';
    trustboxContainer.appendChild(trustbox);
   }
   })();
  </script>
  <!-- TrustBox script -->
  <script type="text/javascript" 
  src="//widget.trustpilot.com/bootstrap/v5/tp.widget.bootstrap.min.js" async></script>
  <!-- End Trustbox script -->
  	
  Viktigt: Lägg alltid till bootstrap-skriptet direkt efter HTML-koden.
 5. Lägg till en DOM-klar utlösare under Utlösare > Aktivera utlösare. Image_2.jpg
 6. Skapa en ny version i GTM och publicera dina ändringar.