Lägg till en TrustBox-widget med Google Tag Manager

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

Om du vill lägga till en TrustBox-widget på din sajt men har begränsad tillgång till källkoden, kan du använda Google Tag Manager (GTM) för att lägga till widgeten i form av ett anpassat skript. Denna guide visar dig hur.

Med hjälp av GTM kan du lägga till en widget på din webbsida i form av en anpassat skript.

Kontrollera så att GTM lagts till på alla sidor där du vill visa widgetar. Om du behöver hjälp med detta kan du läsa Googles supportartikel om GTM.

Obs: För att använda Google Tag Manager bör du ha en grundläggande kunskap om HTML.

Så här gör du 

 1. Logga in på ditt företagskonto och välj Visa upp omdömen > Widgets för webbsidorVälj din widget och klicka därefter på Hämta kod
 2. Logga in på ditt Google Tag Manager-konto och skapa en ny Anpassad HTML-tagg.
  Google Tag Managers plattform, med vald "Custom HTML"
 3. Din widget visas som standard längst ner på sidan. Det finns två sätt att ändra placeringen: 
  • Om du har tillgång till din webbsidas HTML-kod kan du lägga till en HTML-behållare med en platshållare för TrustBox-widget, t.ex. <div id="trustboxwidget"/>. Använd GTM för att lägga till widgeten i platshållaren.
  • Leta upp en befintlig behållare i din HTML-källkod och lägg till widgeten genom att referera till behållarens ID- eller klassegenskap i GTM. I exemplet nedan refererar du till "customer-experience"-elementet som behållaren för din widget i GTM. Exempel på HTML-kod för existerande platshållare
 4. Klistra in widgetens kod inbäddad i en JavaScript-funktion i panelen Taggkonfigurering.
  • Ersätt platshållaren HTML_ID med behållarens ID du la till i steg 3.
  • Ersätt platshållaren TRUSTBOX_HTML med widgetens html-kod. Det är koden med <div>-elementet.
  <script>
   (function () {
   var containerId = 'HTML_ID';
   var trustboxContainer =
    document.getElementById(containerId) ||
    document.getElementsByClassName(containerId)[0];
   if (trustboxContainer) {
    var trustbox = document.createElement("div");
    trustbox.innerHTML = 'TRUSTBOX_HTML';
    trustboxContainer.appendChild(trustbox);
   }
   })();
  </script>
  <!-- TrustBox script -->
  <script type="text/javascript" 
  src="//widget.trustpilot.com/bootstrap/v5/tp.widget.bootstrap.min.js" async></script>
  <!-- End Trustbox script -->
  	
  Viktigt: Lägg alltid till bootstrap-skriptet direkt efter HTML-koden.
 5. Lägg till en DOM-klar utlösare under Utlösare > Aktivera utlösare.Google Tag Manager-plattform för tillägg av en DOM-klar utlösare som aktiveringsutlösare
 6. Skapa en ny version i GTM och publicera dina ändringar.

Föregående Introduktion till TrustBox-widgetar

Nästa Vanliga frågor om TrustBox-widgetar