Så lägger du till en TrustBox med Google Tag Manager

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

Om du vill lägga till en TrustBox på din webbsida men har begränsad tillgång till källkoden, kan du använda Google Tag Manager (GTM) för att lägga till widgeten i form av ett anpassat skript. Denna guide visar dig hur.

Med hjälp av GTM kan du lägga till en TrustBox på din webbsida i form av en anpassat skript.

Kontrollera så att GTM lagts till korrekt på alla sidor där du vill visa en TrustBox. Om du behöver hjälp med detta kan du läsa Googles supportartikel om GTM.

Obs: För att använda Google Tag Manager bör du ha en grundläggande kunskap om HTML.

Så här gör du 

 1. Logga in på ditt företagskonto och välj Visa upp omdömen > Widgets för webbsidorVälj din TrustBox och klicka därefter på Hämta kod
 2. Logga in på ditt Google Tag Manager-konto och skapa en ny Anpassad HTML-tagg.
  Google Tag Manager-plattformen med anpassad HTML-tagg
 3. Din TrustBox visas som standard längst ner på sidan. Det finns två sätt att ändra placeringen: 
  • Om du har tillgång till din webbsidas HTML-kod kan du lägga till en HTML-behållare med en platshållare för TrustBoxen, t.ex. <div id="trustbox"/>. Använd GTM för att lägga till TrustBoxen i platshållaren.
  • Leta upp en befintlig behållare i din HTML-källkod och lägg till TrustBoxen genom att referera till behållarens ID- eller klassegenskap i GTM. I exemplet nedan refererar du till "customer-experience"-elementet som behållaren för din widget i GTM. Exempel på HTML-kod för existerande platshållare
 4. Klistra in TrustBox-koden inbäddad i en JavaScript-funktion i panelen Taggkonfigurering.
  • Ersätt platshållaren HTML_ID med behållarens ID du la till i steg 3.
  • Ersätt platshållaren TRUSTBOX_HTML med TrustBox-koden från ditt företagskonto. Det är koden med <div>-elementet.
  <script>
   (function () {
   var containerId = 'HTML_ID';
   var trustboxContainer =
    document.getElementById(containerId) ||
    document.getElementsByClassName(containerId)[0];
   if (trustboxContainer) {
    var trustbox = document.createElement("div");
    trustbox.innerHTML = 'TRUSTBOX_HTML';
    trustboxContainer.appendChild(trustbox);
   }
   })();
  </script>
  <!-- TrustBox script -->
  <script type="text/javascript" 
  src="//widget.trustpilot.com/bootstrap/v5/tp.widget.bootstrap.min.js" async></script>
  <!-- End Trustbox script -->
  	
  Viktigt: Lägg alltid till bootstrap-skriptet direkt efter HTML-koden.
 5. Lägg till en DOM-klar utlösare under Utlösare > Aktivera utlösare.Google Tag Manager-plattform för tillägg av en DOM-klar utlösare som aktiveringsutlösare
 6. Skapa en ny version i GTM och publicera dina ändringar.