​Så här lägger du till TrustBoxar på din webbsida med Google Tag Manager

Vill du lägga till en TrustBox-widget på din webbsida men har begränsad tillgång till källkoden? I så fall kan Googles Taggstyrning (Google Tag Manager eller GTM) vara rätt lösning för ditt företag.

Med GTM kan du lägga till en TrustBox på din webbsida i form av ett anpassat skript. I denna artikel går vi igenom hur man implementerar GTM, skapar en anpassad HTML-tagg, lägger till TrustBox-koden och infogar den på sin webbsida. Observera att implementeringen kräver grundläggande kunskaper i HTML.

Innan du börjar behöver du din TrustBox-kod. Logga in på ditt företagskonto på Trustpilot och välj vilken TrustBox du vill implementera > Konfigurera din TrustBox > klicka på Hämta kod.

Konfigurera Google Tag Manager

Kontrollera så att GTM lagts till på alla sidor där du vill visa TrustBoxar. Om du behöver hjälp med detta kan du läsa Googles supportartikel om GTM.

Skapa en ny anpassad HTML-tagg

Logga in på din GTM-konto och skapa en ny Anpassad HTML-tagg.

Välj Anpassad HTML i Google Tag Managers kontrollpanel för att lägga till din TrustBox.

Lägg till TrustBox-koden och placera den på sidan

Om du kopierar din TrustBox-kod och klistrar in den i panelen Taggkonfigurering kommer din widget att visas längst ner på sidan. Du måste lägga till några extra rader med kod för att flytta TrustBoxen.

Välj var på sidan du vill placera din TrustBox

Du kan flytta din TrustBox på två olika sätt:

Alternativ A

Om du har tillgång till din webbsidas HTML-kod kan du lägga till en HTML-behållare med en platshållare för TrustBoxen, t.ex. <div id=”trustbox”/>. Lägg därefter till TrustBoxen i platshållaren via GTM.

Alternativ B

Leta upp en befintlig behållare i din HTML-källkod och lägg till TrustBoxen genom att referera till behållarens ID- eller klassegenskap i GTM.

Om din webbsida har ett element med ett ID i stil med "customer-experience" kan du referera till detta i GTM som behållaren till din widget.

Placera TrustBoxen i behållaren

Gå till GTM och klistra in din TrustBox-kod inbäddad i en JavaScript-funktion i panelen Taggkonfigurering.

Använd kodavsnittet nedan och byt ut de orange HTML-platshållarna mot ID- eller klassegenskapen från behållaren du vill placera TrustBoxen i samt DIV-koden till din TrustBox.

<script>
 (function () {
  var containerId = 'HTML_ID';
  var trustboxContainer =
   document.getElementById(containerId) ||
   document.getElementsByClassName(containerId)[0];
  if (trustboxContainer) {
   var trustbox = document.createElement("div");
   trustbox.innerHTML = 'TRUSTBOX_HTML';
   trustboxContainer.appendChild(trustbox);
  }
 })();
</script>
<!-- TrustBox script -->
<script type="text/javascript" 
src="//widget.trustpilot.com/bootstrap/v5/tp.widget.bootstrap.min.js" async></script>
<!-- End Trustbox script -->

Viktigt: Lägg alltid till bootstrap-skriptet direkt efter HTML-koden.

När du lagt till kodavsnitten väljer du en utlösare som aktiverar taggen. Du måste välja en utlösare som är DOM-klar.

Lägg till en DOM-klar utlösare som aktiverar din nya tagg i Google Tag Manager.

Du bör nu kunna lägga till en ny TrustBox och publicera ändringar via GTM.