​Våra säkerhetsrutiner

Vi använder oss av ett flertal olika säkerhetsrutiner för att skydda vår plattform och våra kunders, omdömeslämnares och konsumenters personuppgifter.

Tips: Om du vill veta mer om våra säkerhetsrutiner kan du ladda ner vårt omfattande white paper (version 2.1) under "Bilagor" i slutet av denna artikel. Du kan också läsa vårt Cloud Security Alliance-formulär.

Datasäkerhet

På Trustpilot ser vi datasäkerhet som en av de absolut viktigaste delarna i att driva en omdömescommunity.

Det är viktigt för oss att ha fullgod datasäkerhet på alla nivåer – oavsett om det handlar om data som tillhör folk som lämnar omdömen på Trustpilot, konsumenter som använder vår plattform, våra kunder och samarbetspartners eller våra egna medarbetare.

Först och främst handlar det om att ta ansvar

Vi använder oss av policyer och processer som främjar en företagskultur där de bästa tillvägagångssätten priotiteras. Våra policyer omfattar bland annat sekretess, datasäkerhet, datalagring och -återställning, förebyggande av dataintrång och -läckage, etik samt antikorruptionsarbete.

Våra policyer backas upp av fortlöpande utveckling och regelbunden internutbildning. Våra medarbetare världen över genomgår Trustpilots internutbildningar om dataskydd och -sekretess, genom en kombination av traditionell gruppundervisning och nätbaserade kurser.

En rad skyddsåtgärder

Vi använder en kombination av säkerhetsåtgärder för att skydda vår infrastruktur och kontrollera vår datalagring – bland annat:

  • säkra lösenord
  • begränsad tillgång till våra segmenterade nätverk
  • kryptering för dataöverföring
  • brandväggar och antivirusskydd
  • regelbundna säkerhetskopior och säker lagring

Våra servrar ligger på Amazon Web Services, vilket innebär höga nivåer av säkerhet, sekretess och nätverkssegmentering, samtidigt som vi har god tillgång till dem. Vi ser till att alla ändringar i våra produkter och tjänster testas noggrant innan de implementeras, och vi har ett bug bounty-program där vi betalar hackare för att hitta säkerhetsluckor så att vi kan undvika och åtgärda dessa.

För att skydda våra kontor och vår fysiska hårdvara har vi begränsad tillgång till våra lokaler. Våra medarbetare måste använda sig av nyckelbrickor, och gäster måste registreras och godkännas. Vi är också noga med all utrustning som uppgraderas eller ersätts – denna genomgår strikta procedurer som säkerställer att all data raderas.

Företag kan välja vilket alternativ som passar dem bäst

Företag som tar hjälp av våra tjänster för att skicka ut omdömesinbjudningar har möjlighet att välja vilken av våra inbjudningsmetoder de föredrar. Vi erbjuder alternativ som kräver att företag delar sina kunders personuppgifter med oss, men vi erbjuder även lösningar där företagen kan låta bli att dela dessa uppgifter – här hittar du en översikt över samtliga inbjudningsmetoder.

Om ett företag väljer en inbjudningsmetod där de delar personuppgifter med oss skyddar vi denna information enligt gällande datalagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vårt säkerhetsformulär (för företag)

För att företag ska få bättre förståelse för våra säkerhetsrutiner har vi fyllt i ett Cloud Security Alliance-formulär. Ladda ner det här.

Trustpilots säkerhetsteam

Vårt säkerhetsarbete samordnas och övervakas av vårt säkerhetsteam. Denna grupp består bland annat av medlemmar ur ledningen, tekniska experter som dagligen arbetar med våra produkter och tjänster samt specialister på dataskydd och informationssäkerhet.

Om du har säkerhetsfrågor får du gärna höra av dig till vårt team på privacy@trustpilot.com.

Bilagor