​Frågor och svar om TrustBox Optimizer

Med TrustBox Optimizer kan du följa hur dina TrustBox-widgets presterar. I denna artikel besvarar vi några av de vanligaste frågorna om detta optimeringsverktyg, t.ex. om konverteringsinsikter, spårning, resultatsanalys och riskbedömning.

Hur genererar Trustpilot konverteringsinsikter?

Efter att du implementerat TrustBoxen och skriptet för spårning av konverteringar på din webbsida, kan vi kombinera antalet visningar och konverteringar och analysera vad dina kundomdömen har för effekt på din konverteringsgrad och omsättning.

Genom att tillämpa principerna för A/B-tester jämför vi och extraherar insikter från:

  • Hur presterar din webbsida med TrustBoxar? Enligt standardinställningarna delas dina besökare upp i lika stora andelar där varje besökare endast ser en utav dina TrustBox-varianter. Om du vill testa effekten av att ha en TrustBox mot att inte ha en, kan du göra en av dina TrustBox-varianter osynlig. Du kan testa upp till två olika TrustBoxar åt gången och du kan alltid inkludera den osynliga varianten.
  • Hur presterar två olika TrustBoxar och vilken av dem som har störst effekt på din konvertering? Dina besökare delas upp så att var och en av dem bara ser den ena varianten åt gången (standarduppdelningen är 50/50).

Tips: Behåll en jämn synlighetsfördelning mellan varianterna - det genererar snabbast resultat och underlättar jämförelsen.

Vad är konvertering? Vilka sorters konvertering kan jag spåra?

En konvertering sker när en av dina besökare uppnår ett mål, t.ex. fyller i ett formulär eller slutför ett köp. Välj en konverteringspunkt som är mest relevant för din verksamhet och där du förväntar dig att din TrustBox kan ha en inverkan.

När konverteringskoden är på plats kan vi:

  1. Spåra valfri typ av konvertering (t.ex. slutförda köp, provperiodsanmälningar osv.)
  2. Spåra omsättningen (t.ex. totalt beställningsvärde, antal artiklar i kundvagnen, osv.)

Obs: Spåra endast en konverteringspunkt åt gången.

Vilken TrustBox ska jag välja?

Vilken TrustBox som är bäst för din webbsida beror på dess layout och typiska kundresa.

Dina omdömen och din TrustScore har endast betydelse om dina kunder kan se dem — detta är grundläggande för sociala bevis. Vi rekommenderar att du placerar dina TrustBoxar i närheten av viktiga beslutspunkter, på väl synliga ställen, så att dina besökare inte behöver scrolla ner för att se dem.

Tips: Testa olika varianter och experimentera fortlöpande för att uppnå bästa möjliga resultat.

På vilka sidor ska jag placera en TrustBox?

Ha kundresan i åtanke när du väljer var du placerar din TrustBox. Experimentera med olika varianter utifrån följande:

  • Vilka målsidor har mest trafik?
  • Vilken typ av användare besöker din webbsida och vilka är dina största svårigheter när det kommer till att övertyga dem om att handla av ditt företag?
  • Var i konverteringskanalen ser du den största avhoppsfrekvensen?
  • Vilka är de huvudsakliga beslutspunkterna?

Tips: Testa olika varianter och experimentera fortlöpande för att uppnå bästa möjliga resultat.

Hur lång tid tar det att få konverteringsinsikter?

Vi påbörjar datainsamlingen så fort du har implementerat TrustBoxen och konverteringskoden på din webbsida.

Vi börjar visa detaljerad statistik när vi har fått in tillräckligt med data för att kunna skapa en tillförlitlig rapport. Det behövs att minst 200 besökare ser en av varianterna och att minst 10 personer från varje variant lägger en beställning. Detta innebär att du inte bör räkna med att få se en detaljerad rapport under testets första vecka eller om din webbsida har låg trafik.

När vi har samlat in tillräckligt med data, visar vi dagliga rapporter på dina testresultat. Den dagliga rapporten baseras på all data som samlats in sedan testets början. Vi rekommenderar dock att du inte kör testet i mer än åtta veckor.

Tips: Testa på sidor med mycket trafik, så får du bättre resultat på kortare tid.

Vad gör jag om jag inte får de resultat jag hade förväntat mig?

Alla resultat är bra resultat, eftersom de leder till ökad kunskap om din webbsida och dina kunder. Testa olika varianter och kör flera test (dock endast ett åt gången) med en eller flera TrustBoxar för att hitta lösningen med störst effekt.

Spana in våra tips för att få ut mesta möjliga av TrustBox Optimizer, samt några exempel på testscenarier.

Tips: Kombinera data från dina konverteringsinsikter med användarundersökningar för att fördjupa din förståelse för dina kunders beteende och på så sätt optimera din online-verksamhet.

Vad betyder "vinstsannolikhet"?

Vinstsannolikheten representerar varje enskild testvariants chanser att besegra övriga varianter i testet. Här är en tabell som summerar procentsatserna i tre huvudgrupper:

Vinstsannolikhet Vad betyder det? Riskbedömning
ca 50-60%

Testvarianterna är väldigt lika.

Exempel och rekommendationer

Varken vinst eller förlust
> 70%

Det finns en stor chans att denna variant kommer att besegra övriga testvarianter med tiden.

Exempel och rekommendationer
Säker
> 90%

Det finns en mycket stor chans att denna variant kommer att besegra övriga testvarianter med tiden. Varianten kan koras till vinnare.

Exempel och rekommendationer
Väldigt säker

Du kan läsa mer om vinstsannolikheten i vår artikel Så här tolkar du resultaten av ditt konverteringsoptimeringstest. Du kan också lära dig att maximera din Trustpilot-ROI med hjälp av TrustBox Optimizer (på engelska).