Hur skyddar vi dina data?

Vi prioriterar våra kunders datasäkerhet högt. Därför har vi uppdaterat våra processer och policies så att de lever upp till GDPR – EU:s nya dataskyddsförordning.

Vi tar datasekretess på stort allvar

På Trustpilot jobbar vi hårt för att skydda våra användares data. Vi vill att våra kunder och communitymedlemmar ska kunna använda sig av våra tjänster och samtidigt känna att deras personuppgifter är i trygga händer.

I linje med detta strävar vi också efter att vara så transparenta som möjligt kring våra processer för lagring, hantering och skydd av personuppgifter.

Hur gör Trustpilot för att följa GDPR?

Vårt engagemang för datasäkerhet och sekretess innebär att vi har gjort ändringar för att säkerställa att vi följer den nya EU-lagen om dataskydd som trädde i kraft den 25 maj 2018.

För att inte bryta mot dataskyddsförordningen (GDPR), den mest omfattande datasekretesslagen hittills, måste företag både inom och utanför EU granska och omvärdera sin hantering av personuppgifter.

I egenskap av omdömesplattform spelar data en central roll för oss på Trustpilot. Att bjuda in folk till att lämna omdömen och dela med sig av sina upplevelser inbegriper naturligtvis hantering av personuppgifter. För att se till att vi är redo för de nya reglerna fokuserar vi därför på att upprätta nya processer och uppdatera vår information om hur vi behandlar data (se nedan).

För företag som arbetar med Trustpilot-omdömen

Om ditt företag arbetar med omdömen får du gärna ladda ner vår white paper om Trustpilot och GDPR (finns under Bilagor nedan). Denna vitbok ger en överblick över några av de viktigaste områdena som ditt företag måste ha koll på för att ni också ska leva upp till GDPR:s krav.

Du kan också ta en titt på Trustpilots GDPR-kompatibla avtal för databehandling (DPA) som reglerar hur vi hanterar data å företags vägnar. Avtalet finns tillgängligt på vår webbsida tillsammans med en översikt över alla våra personuppgiftsbiträden.

I vår artikel om våra säkerhetsrutiner kan du läsa mer om hur vi säkerställer datasäkerheten för företag. Där kan du även ladda ner vår white paper 'Security practices for Trustpilot Review Invitation Services' . För mer information, läs gärna vår sekretesspolicy för företagsanvändare.

För omdömeslämnare och konsumenter

GDPR utökar de individuella rättigheterna och ger privatpersoner mer kontroll över sina personuppgifter.

Du kan läsa mer om hur vi skyddar våra communitymedlemmars data i vår sekretesspolicy.

Har du frågor om datasekretess?

I enlighet med GDPR har Trustpilot utsett ett dataskyddsombud.

Företag och konsumenter som har frågor om datasäkerhet och -skydd får gärna höra av sig till Trustpilots sekretessteam och dataskyddsombud på privacy@trustpilot.com.

Bilagor