Dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddskrav för företag

På Trustpilot jobbar vi hårt för att skydda våra användares data. Vi vill att våra kunder och communitymedlemmar ska kunna använda sig av våra tjänster och samtidigt vara säkra på att deras personuppgifter är i trygga händer.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018, och reglerar behandlingen av personliga uppgifter. Förordningen ställer krav på företag inom EU i syfte att skydda individer inom EU vid behandling av personuppgifter.

Att bjuda in individer till att lämna omdömen och dela med sig av sina upplevelser inbegriper hantering av personuppgifter. Vi strävar efter att vara så transparenta som möjligt kring våra processer för lagring, hantering och skydd av personuppgifter.

Du kan läsa mer om hur vi skyddar våra communitymedlemmars data i vår sekretesspolicy.

För företag som använder Trustpilot

Om ditt företag arbetar med omdömen får du gärna ladda ner vår white paper om Trustpilot och GDPR (se nedan, scrolla ner till Bilagor), som ger en överblick över några av de viktigaste områdena som ditt företag måste ha koll för att leva upp till dataskyddsförordningens krav.

Data Processing Agreement

Du kan också ta en titt på Trustpilots GDPR-kompatibla avtal för databehandling (DPA) som reglerar hur vi hanterar data å företags vägnar. Avtalet finns tillgängligt på vår webbsida tillsammans med en översikt över alla våra personuppgiftsbiträden.

Säkerhetsrutiner gällande Trustpilots tjänster för omdömesinbjudningar

I vår artikel om våra säkerhetsrutiner kan du läsa mer om hur vi säkerställer datasäkerheten för företag. Där kan du även ladda ner vår white paper Security practices for Trustpilot Review Invitation Services. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy.

Är Trustpilot personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig?

För att illustrera när vi agerar som personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde enligt dataskyddsförordningen, har vi sammanställt en infografik.

Har du frågor kring datasekretess?

I enlighet med dataskyddsförordningen har Trustpilot utsett ett dataskyddsombud.

Vid frågor kring datasäkerhet och dataskydd är du välkommen att kontakta Trustpilots sekretessteam och dataskyddsombud på privacy@trustpilot.com.

Bilagor

Var denna artikel till hjälp?

Related articles