Har du en fråga? Låt oss hitta svaret.

​Hur skyddar vi dina data?

Vi prioriterar våra kunders datasäkerhet högt. Därför är vi i färd med att uppdatera våra processer och policies så att de lever upp till GDPR – EU:s nya dataskyddsförordning.

Vi tar datasekretess på stort allvar

På Trustpilot jobbar vi hårt för att skydda våra användares data. Vi vill att våra kunder och communitymedlemmar ska kunna använda sig av våra tjänster och samtidigt känna att deras personuppgifter är i trygga händer.

I linje med detta strävar vi också efter att vara så transparenta som möjligt kring våra processer för lagring, hantering och skydd av personuppgifter.

Hur förbereder Trustpilot sig för GDPR?

Vårt engagemang för datasäkerhet och -sekretess innebär att vi länge har förberett oss för införandet av den nya EU-lagen om dataskydd som träder i kraft den 25 maj 2018.

För att inte bryta mot dataskyddsförordningen (GDPR), den mest omfattande datasekretesslagen hittills, måste företag både inom och utanför EU granska och omvärdera sin hantering av personuppgifter.

I egenskap av omdömesplattform spelar data en central roll för oss på Trustpilot. Att bjuda in folk till att lämna omdömen och dela med sig av sina upplevelser inbegriper naturligtvis hantering av personuppgifter. För att se till att vi är redo för de nya reglerna fokuserar vi därför på att upprätta nya processer och uppdatera vår information om hur vi behandlar data (se nedan).

För företag som arbetar med Trustpilot-omdömen

Om ditt företag arbetar med Trustpilot-omdömen får ni gärna ladda ner vår vitbok om Trustpilot och GDPR (finns under Bilagor nedan). Denna vitbok ger en överblick över några av de viktigaste områdena som ditt företag måste ha koll på för att ni också ska leva upp till GDPR:s krav.

Du kan också ta en titt på Trustpilots GDPR-kompatibla avtal för databehandling (DPA) som reglerar hur vi hanterar data å företags vägnar. Avtalet finns tillgängligt på vår webbsida tillsammans med en översikt över alla våra personuppgiftsbiträden.

Du kan läsa mer om hur vi skyddar våra företagskunders data i vår sekretesspolicy.

För omdömeslämnare och konsumenter

GDPR utökar de individuella rättigheterna och ger privatpersoner mer kontroll över sina personuppgifter.

Du kan läsa mer om hur vi skyddar våra communitymedlemmars data i vår sekretesspolicy.

Vi uppdaterar löpande vårt supportcenter och vår Trust site med information om Trustpilots arbete med sekretess för omdömeslämnare och konsumenter.

Har du frågor om datasekretess?

I enlighet med GDPR håller Trustpilot på att utse ett dataskyddsombud.

Företag och konsumenter som har frågor om datasäkerhet och -skydd får gärna höra av sig till Trustpilots sekretessteam och dataskyddsombud på privacy@trustpilot.com.

Bilagor

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.