​Förklaring till din Trustpilot-faktura

Vi skickar dig en faktura för varje månad som du abonnerar på Trustpilot Business. Här får du information om vad som finns på fakturan.

Vi skickar alltid en kopia av fakturan till din e-postadress men du hittar den också på ditt företagskonto på Trustpilot (tillsammans med alla tidigare fakturor) under Inställningar > Inställningar för företagskonto > Fakturering.

Så här kan fakturan se ut. Exakt hur din faktura ser ut beror på din faktureringsplan, tillägg och i vilken region Trustpilots bankkonto finns, vilket påverkar Trustpilots bankuppgifter.

Exempel på faktura

Din information

Detta är personen som fakturan har utställts till och här hittar du ditt företags namn och adress enligt uppgifterna du har tillhandahållit. Om du behöver ändra den här informationen kan du kontakta din Account Manager.

Referensnummer och övrig information

Fakturanummer: Här ser du fakturans unika referensnummer. Vi använder det här numret för att identifiera fakturan i vårt system.

Fakturadatum: Datumet då fakturan skapades.

Förfallodatum: Detta är datumet då fakturan ska vara betald. Kom ihåg att betala i tid för att undvika förseningsavgifter.

Betalningsvillkor: Här anges tidsperioden inom vilken fakturan ska betalas enligt villkoren i ditt kontrakt.

Kundnummer: Detta är ditt unika referensnummer som vi använder för att identifiera ditt företag.

Kundens referensnummer: Detta är referensnumret som du ger oss för att kunna spåra ditt köp. Det här fältet är tomt om du inte har gett oss ett referensnummer för din inköpsorder.

Momsreg.nr: Ditt företags momsnummer om det har säte i EU.

Du kommer att debiteras 25 % i moms om ditt företag har säte i EU men inte har ett giltigt momsnummer. Detta gäller endast företag som får fakturor från Trustpilot A/S.

Produktinformation

Beskrivning: En lista med produkter eller tjänster som du abonnerar på.

Faktureringsperiod: Den tidsperiod som fakturan omfattar.

Antal: Antalet för varje artikel som du faktureras för. Detta kan avse domäner, inbjudningar osv.

Pris: Priset för varje artikel på listan.

Totalbelopp

Det totala fakturabeloppet som är uppdelat i:

  • Priset för alla produkter och tjänster, exklusive moms
  • Momsbeloppet
  • Att betala

Betalningsinformation

I slutet på fakturan hittar du all information du behöver för att göra betalningen. Här finner du våra betalningsuppgifter och länkar för att ställa in automatiska betalningar och annan praktisk information.

Related articles