Varför är det obligatoriskt att ange rapporteringsorsak?

Vi sätter stort värde på transparens. När företag rapporterar omdömen som strider mot våra riktlinjer, ber vi dem att ange rapporteringsorsaken.

När ett företag rapporterar ett omdöme öppnas ett fönster där de ombedsförklara sitt/sina huvudsakliga skäl till rapporteringen. Dessa förklaringar är offentliga och synliga för alla i vår community.

Detta steg i rapporteringsprocessen finns med för att klargöra varför varje enskilt omdöme rapporteras, samt för att hjälpa företag att sköta rapporteringen på rätt sätt. Vi anser att alla ska kunna se och förstå vem som har rapporterat varje omdöme och varför.

Kännedom om orsaker leder till insikter

Utan denna förklaring kan våra användare endast se att ett omdöme har rapporterats för brott mot Trustpilots användarriktlinjer. När vi ber företaget om mer information om varför de rapporterat omdömet, kan folk även se vad själva problemet är.

Det kan t.ex. handla om att omdömet:

  • har lämnats på fel ställe (dvs. egentligen handlar om ett annat företag)
  • innehåller personuppgifter som kan äventyra någons säkerhet
  • antyder att omdömeslämnaren inte har haft en äkta köp- eller serviceupplevelse genom att köpa, beställa eller använda företagets produkter eller tjänster, eller
  • strider mot någon av våra övriga riktlinjer.

Om företag eller omdömeslämnare inte är bekanta med Trustpilots riktlinjer, kan detta extra steg bidra till ökad medvetenhet om reglerna på vår plattform.

Trovärdighet och uppriktighet

Genom att erbjuda utrymme för förklaring får företag hjälp att använda våra verktyg på ett mer öppet, uppriktigt och trovärdigt sätt. Genom att be dem att uppge rapporteringsorsaken för varje enskilt omdöme får de tillfälle att visa att de har tagit sig tid att överväga huruvida omdömet faktiskt strider mot våra riktlinjer eller ej, samt i så fall hur.

Denna ytterligare nivå av transparens minskar dessutom risken för att våra communitymedlemmar vilseleds. Det ger dem större insikt i varför företag rapporterar omdömen, samt huruvida deras rapporteringsbeteende ger ett konsekvent och motiverat intryck eller ej.

Vår förhoppning är att de företag som använder rapporteringsfunktionen på rätt sätt ser den som ett användbart verktyg som förstärker dialogen och transparensen företag och konsument emellan.