Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Varför är det obligatoriskt att ange rapporteringsorsak?

Detta steg i rapporteringsprocessen finns med för att öka transparensen och klargöra varför omdömen rapporteras, samt för att hjälpa företag att sköta rapporteringen på rätt sätt. Vi anser att alla ska kunna se och förstå vem som har rapporterat varje omdöme och varför.

När ett företag rapporterar ett omdöme på Trustpilot visas ett fönster där de ombeds förklara sin(a) huvudsakliga anledning(ar) till rapportering av omdömet. Dessa förklaringar offentliggörs och kan ses av vem som helst i vår community.

Ökad transparens

Utan denna förklaring kan våra användare endast se att ett omdöme har rapporterats för brott mot Trustpilots Riktlinjer för användare. När vi ber företaget om mer information om varför de rapporterat omdömet, kan folk även se vad själva problemet är.

Det kan t.ex. handla om att omdömet:

  • har lämnats på fel ställe (dvs. egentligen handlar om ett annat företag)
  • innehåller personuppgifter som kan äventyra någons säkerhet
  • antyder att omdömeslämnaren inte har haft en äkta köp- eller serviceupplevelse genom att köpa, beställa eller använda företagets produkter eller tjänster, eller
  • strider mot någon av våra övriga riktlinjer.

Om företag eller omdömeslämnare inte är bekanta med Trustpilots riktlinjer, kan detta extra steg bidra till ökad medvetenhet om reglerna på vår plattform.

Trovärdighet och uppriktighet

Genom att erbjuda utrymme för förklaring får företag hjälp att använda våra verktyg på ett mer öppet, uppriktigt och trovärdigt sätt. Genom att be dem att uppge anledningen till rapportering av varje enskilt omdöme får de tillfälle att visa att de har tagit sig tid att överväga huruvida omdömet faktiskt strider mot våra riktlinjer eller ej, samt i så fall hur.

Denna ytterligare nivå av transparens minskar dessutom risken för våra communitymedlemmar att vilseledas. Det ger dem även större insikt i varför företag rapporterar omdömen, samt huruvida deras rapporteringsbeteende ger ett konsekvent och motiverat intryck eller ej.

Vår förhoppning är att de företag som använder rapporteringsfunktionen på rätt sätt ser den som ett användbart verktyg som förstärker dialogen och transparensen företag och konsument emellan.

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.