Så förbättrar du din webbsidas konverteringsgrad med vår TrustBox Optimizer

Tillgängligt för:

 • Free
 • Lite
 • Pro
 • Enterprise
Har du inte tillgång till denna funktion? Uppgradera nu!

TrustBox Optimizer är ett konverteringsoptimeringsverktyg som är inbyggt i alla TrustBoxar. Du kan använda TrustBox Optimizer till att spåra och förbättra TrustBoxens effekt på din webbsidas konverteringsgrad.

Vi tillämpar principerna för A/B-tester och jämför prestandan hos två eller flera TrustBox-varianter på din webbsida. Därefter rekommenderar vi – baserat på den insamlade datan – den för dig bästa TrustBoxen, inställningen och placeringen, vilket hjälper dig att optimera din webbsidas konverteringsgrad.

Om du redan håller på att köra ett test kan du läsa vår artikel om hur du tolkar resultaten av ditt konverteringsoptimeringstest. Mer information om konvertering hittar du i vår artikel Frågor och svar om TrustBox Optimizer.

Du kan utföra två slags tester, som båda kan konfigureras genom att följa Steg 1:

1. Testa med och utan TrustBox

Testa hur din webbsida presterar med Trustpilot-omdömen. Enligt standardinställningarna delas dina besökare upp så att lika många ser vardera TrustBox-varianten (eller varianten utan TrustBox) på din webbsida. Detta test hjälper dig att komma fram till var på din webbsida dina omdömen har som störst effekt. Det ger dig också ett första riktmärke som du kan använda som utgångspunkt för att fortsätta optimera ditt användande av kundomdömen. Du kan t.o.m. jämföra en variant utan TrustBox med två olika TrustBox-varianter. Läs mer nedan.

2. Testa olika TrustBoxar och placeringar

Testa hur 2 olika TrustBox-varianter presterar samt vilken av dem som har störst effekt på din konvertering. Dina besökare delas upp så att var och en av dem bara ser den ena varianten (standarduppdelningen är 50/50).

Optimera Optimizern

TrustBox Optimizer är utformad för att köra flera test. Oavsett om du är nöjd med ditt första test eller inte - sluta inte där! Genom att köra flera tester lär du dig att finslipa ditt TrustBox-användande. Det hjälper dig också att förbättra din konverteringsgrad.

Så här startar du ditt första konverteringsoptimeringstest

För att sätta igång ett konverteringsoptimeringstest loggar du in på ditt företagskonto, går till TrustBox-biblioteket och klickar på Optimera din TrustBox. Du omdirigeras då till inställningsflödet, där du kan konfigurera testet och hämta koden.

Steg 1: Välj vilka TrustBoxar du vill testa

 1. Välj ut den eller de TrustBox(ar) du vill använda i testet. Du kan antingen jämföra en variant utan TrustBox med 1 eller 2 TrustBox(ar), eller så kan du jämföra 2 olika TrustBox-varianter med varandra i ett A/B-test.
  • För att testa med och utan TrustBox – välj Visa inte TrustBox och därefter upp till 2 TrustBoxar.
  • För att testa olika TrustBoxar eller placeringar - välj upp till 2 TrustBoxar.
 2. Konfigurera TrustBoxen du valt och klicka på Använd i testet.
 3. När du valt ut de varianter du vill testa aktiveras Fortsätt-knappen. Klicka på Fortsätt för att gå vidare till nästa steg.

Steg 2: Konfigurera dina testinställningar

På inställningssidan för optimeringstestet kan du se testvarianternas synlighet. Här kan du justera hur många procent av ditt totala antal besökare som ser vardera variant. Vi rekommenderar att du behåller standardinställningarna, eftersom de genererar snabbast resultat och underlättar jämförelsen.

Obs: Du kan också lägga till en tredje variant utan TrustBox genom att klicka på + Lägg till en variant utan TrustBox.

Använd löptidskalkylatorn för att beräkna hur länge testet måste köras för att uppnå statistiskt signifikanta resultat. Beräkningarna baseras på data från din webbsida. Eftersom den beräknade löptiden endast är en uppskattning finns det inga garantier för att den är exakt. Testet kan ta längre eller kortare tid, eller uppnår kanske över huvud taget inga statistiskt signifikanta resultat. Ett konverteringsoptimeringstest kan maximalt köras i 12 veckor. Om den beräknade löptiden för ditt test överskrider denna period, rekommenderar vi att du antingen väljer en annan sida att testa TrustBoxarna på eller höjer den ökning i konverteringsgrad som du önskar upptäcka.

Klicka på Hämta kod för att komma vidare till nästa steg och se kod-avsnitten som ska implementeras på din webbsida.

Alternativt kan du klicka på Skicka koden via e-mail för att skicka den till dig själv eller till din utvecklare. Du får då en delbar länk innehållande alla instruktioner och kodavsnitt som behövs för att kunna komma igång med testet. (Kom ihåg att klicka på Spara och fortsätt innan du lämnar sidan.)

Steg 3: Implementera koden på din webbsida

Implementera Trustbox-kodavsnitten på din webbsida, samt koden som spårar konverteringar. Placera sedan TrustBoxarna där du vill ha dem på din webbsida. Dina besökare ser endast en variant åt gången, baserat på dina testinställningar.

Obs: En "konvertering" sker när en av dina besökare uppnår ett mål – t.ex. slutför ett köp, fyller i ett formulär, laddar ner något, osv.. Välj den konverteringspunkt som är mest relevant för din verksamhet och där du förväntar dig att din TrustBox kan ha en inverkan på dina viktigaste affärsparametrar.

Viktigt: Om detta inte är ditt första test med TrustBox Optimizer, måste du först se till att ta bort koden från föregående test innan du implementerar den nya.

 1. Kopiera koden i skriptavsnittet och klistra in den i <head></head>-sektionen i din webbsidas HTML.
 2. Kopiera kodavsnitten för de TrustBoxar du vill testa och klistra in dem på de ställen i <body></body>-sektionen i din webbsidekod där du vill ha dem.
 3. Kopiera skriptet med koden som spårar konverteringar och klistra in det vid konverteringspunkten på din webbsida, t.ex. vid anmälan till nyhetsbrev, bekräftelse av köp, osv.. Om du även vill se hur din omsättning påverkas måste du dessutom fylla i fälten inom hakparentes med beställningsinformation (rekommenderas).

Nedan ser du tre exempel på valfria variabler som du kan skicka med konverteringsspårningen:

Variabel Beskrivning Datatyp Exempel
ORDER_TOTAL Totalt beställningsvärde Tal 20129,95
CURRENCY Beställningsvaluta Sträng SEK
BASKET_SIZE Antal artiklar i korgen Tal 3

Obs: Om du använder Google Tag Manager kan du helt enkelt kopiera och klistra in koden där.

Mer information om hur du lägger till TrustBoxar i olika e-handelssystem hittar du i våra supportartiklar på ämnet.

 1. Klicka på Spara och fortsätt för att slutföra installationen.

Obs: Om du inte klickar på Spara och fortsätt kommer dina ändringar att försvinna, och dina inställningar kommer att återgå till det tillstånd de var i innan du påbörjade processen.

Steg 4: Håll koll på dina testresultat

Efter att du implementerat TrustBoxen och skriptet för spårning av konverteringar på din webbsida, kan vi kombinera antalet visningar och konverteringar och analysera vad de olika varianterna har för effekt på din konverteringsgrad och omsättning.

Du kan hålla koll på dina testresultat, se dina rapporter och ändra dina inställningar under Integrationer > TrustBox-bibliotek > TrustBox Optimizer på ditt företagskonto.

Under fliken Sammanfattning kan du överblicka dina testresultat. Teststatusen högst upp på sidan visar nuvarande status för ditt konverteringsoptimeringstest. Du kan också se en kort översikt över ditt totala antal besökare, konverteringar samt varianter i detta test.

Under fliken Detaljerad rapport hittar du mer information om det pågående konverteringsoptimeringstestet. När verktyget samlat in tillräckligt med data ger det dig vidare rekommendationer baserat på resultaten.

Under fliken Testinställningar kan du justera dina nuvarande testinställningar.

Obs: Om du vill ändra inställningarna för ett pågående test måste du starta om testet med samma varianter. Test som har körts mindre än 7 dagar raderas. Alla övriga test sparas under fliken Testhistorik.

Så här avbryter du ett test

Tips: Scrolla ner för att läsa om hur du startar ett nytt test.

Steg 1: Snabbt avbrott av konverteringsoptimeringstest

Gå till fliken Testinställningar och dra upp synligheten för den variant du vill behålla till 100%. Övriga varianter döljs då för dina besökare. Följ sedan instruktionerna i Steg 2.

Steg 2: Fullständigt avbrott av konverteringsoptimeringstest

Du kan avbryta ett konverteringsoptimeringstest genom att ta bort koden som du implementerat på din webbsida:

 1. Om du vill behålla en variant med TrustBox tar du bort attributet data-group från div-koden.
 2. Om du vill ta bort TrustBoxarna helt och hållet måste du ta bort all kod från <head></head> och <body></body>-sektionerna.
 3. Om du inte planerar att göra ytterligare tester tar du bort koden för spårning av konverteringar också.

Så här startar du ett nytt test

Starta ett nytt konverteringsoptimeringstest genom att ta bort all kod från dina tidigare test, så att din datarapport stämmer.

Steg 1: Avbryt tidigare konverteringsoptimeringstest fullständigt

 1. Om du vill behålla en variant med TrustBox tar du bort attributet data-group från TrustBox-koden.
 2. Om du inte vill behålla någon av de tidigare varianterna måste du ta bort hela TrustBox-koden från <body></body>.

Steg 2: Starta det nya testet

Upprepa stegen under avsnittet Så här startar du ditt första konverteringsoptimeringstest.