Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Guide: Ställ in ett konverteringsoptimeringstest med TrustBox Optimizer

TrustBox Optimizer är ett konverteringsoptimeringsverktyg som är inbyggt i alla TrustBoxar och kan användas för att spåra och optimera TrustBoxens effekt på din webbsidas konverteringsgrad. Vi tillämpar principerna för A/B-tester och jämför prestandan hos två eller flera TrustBox-varianter på din webbsida. Därefter rekommenderar vi, baserat på den insamlade datan, den för dig bästa TrustBoxen, inställningen och placeringen, vilket hjälper dig att optimera din webbsidas konverteringsgrad.

Om du redan använder TrustBox Optimizer, läs vår artikel om hur du tolkar resultaten av ditt konverteringsoptimeringstest.

Det finns två sorters test som båda kan ställas in enligt Steg 1 nedan:

1. Testa med och utan TrustBox

Testa hur din webbsida presterar med Trustpilot-omdömen. Enligt standardinställningarna delas dina besökare upp så att lika många ser vardera TrustBox-varianten (eller varianten utan TrustBox) på din webbsida. Detta test hjälper dig att förstå var dina omdömen har som störst effekt, och skapar ett första riktmärke som du kan använda som utgångspunkt för att fortsätta optimera ditt användande av kundomdömen. Du kan t.o.m. jämföra en variant utan TrustBox med två olika TrustBox-varianter. Se detaljer nedan.

2. Testa olika TrustBoxar och placeringar

Testa hur 2 olika TrustBox-varianter presterar samt vilken av dem som har störst effekt på din konvertering. I ett sådant test delas dina besökare upp så att var och en av dem bara ser den ena varianten (standarduppdelningen är 50/50). Det ger dig möjlighet att jämföra hur två varianter presterar, så att du kan optimera och hitta den variant som har störst effekt.

Så här får du ut mesta möjliga av Optimizern

OBS! TrustBox Optimizer är utformad för att köra flera test. Oavsett om du är nöjd med ditt första test eller inte - sluta inte där! Genom att köra flera tester lär du dig att finslipa ditt TrustBox-användande, vilket i sin tur hjälper dig att förbättra din konverteringsgrad.

Så här startar du ditt första konverteringsoptimeringstest

För att sätta igång ett konverteringsoptimeringstest loggar du in på ditt företagskonto, går till TrustBox-biblioteket och klickar på Optimera din TrustBox. Du omdirigeras då till inställningsflödet, där du kan konfigurera testet och hämta koden.

Steg 1: Välj vilka TrustBoxar du vill testa

 1. Välj den/de TrustBox(ar) du vill använda i testet, baserat på vilken sorts test du vill köra. Du kan antingen jämföra en variant utan TrustBox med 1 eller 2 TrustBox(ar), ELLER så kan du jämföra 2 olika TrustBox-varianter med varandra i ett A/B-test.
  • För att testa med och utan TrustBox - välj Visa inte TrustBox och därefter upp till 2 TrustBoxar.
  • För att testa olika TrustBoxar eller placeringar - välj upp till 2 TrustBoxar.
 2. Konfigurera TrustBoxen du valt och klicka på Använd i testet.
 3. När du valt ut de varianter du vill testa aktiveras Fortsätt-knappen och blir blå, och du kan gå vidare till nästa steg.

Steg 2: Konfigurera dina testinställningar

På inställningssidan för optimeringstestet kan du se testvarianternas synlighet. Här kan du justera hur många procent av ditt totala antal besökare som ser vardera variant. Vi rekommenderar att du använder standardinställningarna, eftersom de genererar snabbast resultat och underlättar jämförelsen.

OBS: Det är också möjligt att i detta steg lägga till en tredje variant utan TrustBox genom att klicka på + Lägg till en variant utan TrustBox.

Använd löptidskalkylatorn för att beräkna hur länge testet måste köras för att uppnå statistiskt signifikanta resultat. Beräkningarna är baserade på grundläggande data om din webbsida (som kan utgöras av ungefärliga siffror). Eftersom den beräknade löptiden endast är en uppskattning garanterar den ingenting: testet kan ta längre eller kortare tid, eller uppnår kanske över huvud taget inga statistiskt signifikanta resultat. Ett konverteringsoptimeringstest kan maximalt köras i 2 månader. Om den beräknade löptiden för ditt test överskrider 2 månader, rekommenderar vi att du antingen väljer en annan sida att testa TrustBoxarna på eller höjer din minsta önskade ökning i konverteringsgrad.

Klicka på Hämta kod för att komma vidare till nästa steg (och se kod-avsnitten som ska implementeras på din webbsida).

Steg 3: Hämta koden och implementera den på din webbsida

Implementera all kod från detta steg på din webbplats. Placera TrustBoxarna på det ställe på din webbsida där du vill ha dem. Dina besökare ser endast en variant åt gången, baserat på dina testinställningar. Kom också ihåg att implementera koden som spårar konverteringar på det ställe där dessa äger rum (konverteringspunkten).

OBS: En konvertering sker när en av dina besökare uppnår ett mål, t.ex. slutför ett köp, fyller i ett formulär eller laddar ner något. Välj den konverteringspunkt som är mest relevant för din verksamhet och där du förväntar dig att din TrustBox kan ha en inverkan på dina viktigaste affärsparametrar.

TIPS: Klicka på Skicka koden via e-mail för att skicka den till dig själv eller till din utvecklare. Du får då en delbar länk innehållande alla instruktioner och kodavsnitt som behövs för att kunna komma igång med testet.

Viktigt: Om detta inte är ditt första test med TrustBox Optimizer, måste du först se till att ta bort koden från föregående test innan du implementerar den nya.

 1. Kopiera koden i skriptavsnittet och klistra in den i <head></head>-sektionen i din webbsidas HTML.
 2. Kopiera kodavsnitten för de TrustBoxar du vill testa och klistra in dem på de ställen i <body></body>-sektionen i din webbsidekod där du vill ha dem.
 3. Kopiera skriptet med koden som spårar konverteringar och klistra in det vid konverteringspunkten på din webbsida, t.ex. vid anmälan till nyhetsbrev, bekräftelse av köp, osv. Om du även vill se hur din omsättning påverkas måste du dessutom fylla i de grönmarkerade fälten med beställningsinformation (rekommenderas).

Här är tre valfria variabler som du kan skicka med konverteringsspårningen:

Variabel Beskrivning Datatyp Exempel
ORDER_TOTAL Totalt beställningsvärde Tal 20129,95
CURRENCY Beställningsvaluta Sträng SEK
BASKET_SIZE Antal artiklar i korgen Tal 3

OBS: Om du använder Google Tag Manager kan du helt enkelt kopiera och klistra in koden där.

Mer information om hur du lägger till TrustBoxar i olika eCommerce-system hittar du i våra relaterade supportartiklar.

Klicka på Fortsätt för att slutföra installationen.

Steg 4: Håll koll på dina testresultat

Efter att du implementerat TrustBoxen och skriptet för spårning av konverteringar på din webbsida, kan vi kombinera antalet visningar och konverteringar och analysera vad de olika varianterna har för effekt på din konverteringsgrad och omsättning.

Du kan hålla koll på dina testresultat, se dina rapporter och ändra dina inställningar under Integrationer > TrustBox-bibliotek > TrustBox Optimizer på ditt företagskonto.

OBS: Om du redan är igång och kör ett test, läs vår artikel om hur du tolkar resultaten av ditt konverteringsoptimeringstest.

Under fliken Sammanfattning kan du överblicka dina testresultat. Teststatusen högst upp på sidan visar nuvarande status för ditt konverteringsoptimeringstest. Dessutom kan du se en kort översikt över ditt totala antal besökare, konverteringar samt varianter i detta test.

Under fliken Detaljerad rapport hittar du mer information om det pågående konverteringsoptimeringstestet. När verktyget samlat in tillräckligt med data ger det dig vidare rekommendationer baserat på resultaten.

Under fliken Testinställningar kan du justera dina nuvarande testinställningar.

OBS: Om du vill ändra inställningarna för ett pågående test måste du starta om testet med samma varianter. Test som har körts mindre än 7 dagar raderas, alla övriga test sparas under fliken Historik.

Så här avbryter du ett test

OBS: Om du vill starta ett nytt konverteringsoptimeringstest följer du instruktionerna i avsnittet nedan: Så här startar du ett nytt test.

Steg 1: Snabbt avbrott av konverteringsoptimeringstest

Gå till fliken Testinställningar och dra upp synligheten för den variant du vill behålla till 100%. Övriga varianter döljs då för dina besökare. Vi rekommenderar att du därefter följer instruktionerna i Steg 2 vid första bästa tillfälle.

Steg 2: Fullständigt avbrott av konverteringsoptimeringstest

Du kan också avbryta ett konverteringsoptimeringstest genom att ta bort koden som du implementerat på din webbsida:

 1. Om du vill behålla en variant med TrustBox tar du bort attributet data-group från div-koden.
 2. Om du vill ta bort TrustBoxarna helt och hållet måste du ta bort all kod från <head></head> och <body></body>-sektionerna.
 3. Om du inte planerar att göra ytterligare tester tar du bort koden för spårning av konverteringar också.

Så här startar du ett nytt test

Innan du startar ett nytt konverteringsoptimeringstest måste du se till att du helt har tagit bort all kod från tidigare test, så att du kan vara säker på att din datarapport stämmer.

Steg 1: Avbryt tidigare konverteringsoptimeringstest fullständigt

 1. Om du vill behålla en variant med TrustBox tar du bort attributet data-group från TrustBox-koden.
 2. Om du inte vill behålla någon av de tidigare varianterna måste du ta bort hela TrustBox-koden från <body></body>.

Steg 2: Starta det nya testet

Upprepa stegen under avsnittet Så här startar du ditt första konverteringsoptimeringstest.

Frågor och svar

Hur genereras konverteringsinsikterna för mitt företag?

Efter att du implementerat TrustBoxen och skriptet för spårning av konverteringar på din webbsida, kan vi kombinera antalet visningar och konverteringar och analysera vad kundomdömen har för effekt på din konverteringsgrad och omsättning.

Detta gör vi genom att tillämpa principerna för A/B-tester, vilket hjälper oss att jämföra:

 • Hur din webbsida presterar med TrustBoxar som visar kundomdömen. Enligt standardinställningarna delas dina besökare upp så att lika många ser vardera TrustBox-varianten (du kan testa upp till 2 TrustBoxar), alternativt varianten utan TrustBox.
 • Hur två olika TrustBox-varianter presterar samt vilken av dem som har störst effekt på din konvertering. I ett sådant test delas dina besökare upp så att var och en av dem bara ser den ena varianten (standarduppdelningen är 50/50).

TIPS: Behåll en jämn synlighetsfördelning mellan varianterna - det genererar snabbast resultat och underlättar jämförelsen.

Vad är en konvertering? Vilka typer av konverteringar kan jag spåra?

En konvertering sker när en av dina besökare uppnår ett mål, t.ex. fyller i ett formulär eller slutför ett köp. Välj en konverteringspunkt som är relevant för din verksamhet och där du förväntar dig att din TrustBox kan ha en inverkan - vanligtvis på en av dina viktigaste affärsparametrar.

När konverteringskoden är på plats kan vi:

 1. Spåra alla typer av konverteringar (t.ex. slutförda köp, provperiodsanmälningar osv.)
 2. Spåra omsättningen (t.ex. totalt beställningsvärde, antal artiklar i korgen osv.)

TIPS: Spåra endast en konverteringspunkt åt gången.

Vilken TrustBox ska jag välja?

Vilken TrustBox som är bäst för din webbsida beror bland annat på webbsidans layout och dess typiska kundresa.

Kom ihåg att dina omdömen och din TrustScore är värdelösa om dina kunder inte kan se dem - detta är oumbärligt för sociala bevis. Vi rekommenderar att du placerar dina TrustBoxar i närheten av viktiga beslutspunkter, på väl synliga ställen så att dina besökare inte behöver scrolla ner för att se dem.

TIPS: Testa olika varianter och fortsätt experimentera för att uppnå bästa möjliga resultat.

På vilka sidor ska jag placera en TrustBox?

Den viktigaste faktorn när det gäller placeringen av en TrustBox är kundresan. Tänkt på följande när du experimenterar med olika varianter:

 • Vilka målsidor har mest trafik?
 • Vilken typ av trafik får din webbsida och vilka är dina största svårigheter när det kommer till att övertyga besökare om att handla av ditt företag?
 • Var i konverteringskanalen ser du den största avhoppsfrekvensen?
 • Vilka är de huvudsakliga beslutspunkterna?

TIPS: Testa olika varianter och fortsätt experimentera för att uppnå bästa möjliga resultat.

Hur lång tid tar det att få konverteringsinsikter?

Vi påbörjar datainsamlingen så fort du implementerat TrustBoxen och konverteringskoden på din webbsida.

Under testets första veckor, eller om trafiken är väldigt låg (under 200 besökare), låter vi bli att synliggöra den detaljerade rapporten eftersom det ändå är för tidigt att dra några slutsatser baserat på en så liten mängd data. När du tagit dig förbi dessa stadier kommer du dock att kunna se en detaljerad rapport baserad på datan som dittills samlats in. Rapporten genereras dagligen och bygger på all data som samlats in sedan testets början. Ju längre du kör testet, desto mer data kan vi samla in och desto mer exakta blir dina resultat. Vi rekommenderar dock att du inte kör testet i mer än åtta veckor.

Om du redan är igång och kör ett test, läs vår artikel om hur du tolkar resultaten av ditt konverteringsoptimeringstest.

TIPS: Testa på sidor med mycket trafik, så får du bättre resultat på kortare tid.

Vad gör jag om jag inte får de resultat jag hade förväntat mig?

Alla resultat är bra resultat, eftersom de leder till ökad kunskap om din webbsida och dina kunder. Vi rekommenderar att du provar olika varianter och kör flera test (dock endast ett åt gången) med en eller flera TrustBoxar för att hitta lösningen med störst effekt.

Om du behöver ytterligare hjälp, spana in våra tips för att få ut mesta möjliga av TrustBox Optimizer, samt några exempel på Optimizerns resultat i verkliga scenarier och rekommendationer för hur du går vidare.

TIPS: Kombinera data från dina konverteringsinsikter med användarundersökningar för att fördjupa din förståelse för dina kunders beteende och på så sätt optimera dina online-affärer.

Vad betyder "Vinstsannolikhet"?

Vinstsannolikheten representerar varje enskild testvariants chanser att besegra övriga varianter i testet. Nedan ser du en tabell som summerar procentsatserna i tre huvudgrupper. Du kan läsa mer om detta här: Så här tolkar du resultaten av ditt konverteringsoptimeringstest.

Vinstsannolikhet Vad betyder det? Riskbedömning
ca 50-60%

Testvarianterna är väldigt lika.

Exempel och rekommendationer

Varken vinst eller förlust
> 70%

Det finns en stor chans att denna variant kommer att besegra övriga testvarianter med tiden.

Exempel och rekommendationer
Säker
> 90%

Det finns en mycket stor chans att denna variant kommer att besegra övriga testvarianter med tiden. Varianten kan koras till vinnare.

Exempel och rekommendationer
Väldigt säker

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.