​Översikt över Trustpilots riktlinjer för företag

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

För att företag enklare ska kunna få en överblick över Trustpilots regler har vi här nedan sammanfattat de viktigaste delarna av våra riktlinjer för företag.

Samla in och besvara omdömen

  • Dina kunder har rätt att lämna ett omdöme om ditt företag, om de nyligen haft en äkta upplevelse med ditt företag. En upplevelse behöver inte vara ett köp – det kan vara ett telefonsamtal, en beställning på nätet, ett besök i en av dina butiker eller annan användning av dina produkter eller tjänster.
  • Om du ber kunder att lämna omdömen måste dina inbjudningar vara neutrala. Detta innebär att alla kunder måste bjudas in likvärdigt och identiskt, eller att urvalet måste ske på ett opartiskt sätt – t.ex. genom att bjuda in var tredje kund. Inbjudningarna måste också vara skrivna på ett sätt som inte försöker påverka kunderna till att skriva positiva omdömen.
  • Vi uppmuntrar företag att besvara omdömen, men detta måste göras på ett lagenligt och artigt sätt. Det är t.ex. inte tillåtet att diskriminera eller hota andra.

Trustpilots verktyg

Detta är inte tillåtet

  • Under särskilda omständigheter kan vi ta bort omdömen som strider mot våra riktlinjer för omdömeslämnare – t.ex. om de är falska eller skrivna av medarbetare på företaget i fråga.
  • Vi tillåter inte någon form av incitament (t.ex. rabatter, ekonomisk ersättning, lojalitetspoäng, gåvor, kuponger, bonusar, tävlingar, etc.).
  • Du får inte publicera känslig information eller personliga uppgifter.
  • Du får inte be dina kunder att skriva ett omdöme om ditt företag på utrustning som ditt företag äger. Om du vill samla in omdömen i ditt företags egna lokaler, behöver du först kontakta oss för tillåtelse.
  • Vi tolererar inte missbruk, utpressning eller hot mot omdömeslämnare eller mot Trustpilot.
  • Om du missbrukar vår plattform kan vi blockera din tillgång till eller stänga av funktioner på ditt företagskonto, placera en konsumentvarning på din profil och eventuellt säga upp avtal som du har med oss.

Kom ihåg att detta är endast en sammanfattning! Du kan läsa våra riktlinjer för företag i sin helhet här.

För omdömeslämnare och andra användare än företag, gäller våra riktlinjer för omdömeslämnare. Här hittar du en översikt över dessa.

Var denna artikel till hjälp?

Related articles