​Översikt: Trustpilots företagsriktlinjer

För att företag enklare ska få överblick över Trustpilots regler har vi sammanfattat de viktigaste delarna av våra företagsriktlinjer nedan.

Samla in och besvara omdömen:

  • En kund har rätt att lämna ett omdöme om ditt företag om denne har köpt eller beställt någonting av dig, eller har använt sig av dina tjänster.
  • Om du bjuder in kunder till att lämna omdömen måste dessa inbjudningar vara neutrala. Det innebär att alla kunder måste bjudas in likvärdigt och identiskt, eller att urvalet måste ske på ett opartiskt sätt – t.ex. genom att bjuda in var tredje kund. Inbjudningarna måste också vara formulerade på ett sätt som inte försöker påverka kunderna till att skriva positiva omdömen.
  • Företag måste besvara omdömen på ett lagenligt och artigt sätt. Det är t.ex. inte okej med stötande språkbruk, diskriminering eller hot.

Trustpilots verktyg:

Detta är inte tillåtet:

  • Under särskilda omständigheter kan vi ta bort omdömen som strider mot våra användarriktlinjer – t.ex. om de är falska eller skrivna av medarbetare på företaget i fråga.
  • Du kan inte använda din egen utrustning för att samla in omdömen från dina kunder. Om du vill samla in omdömen på ditt företags egna premisser, bör du först kontakta compliance@trustpilot.com.
  • Vi tolererar inte missbruk, utpressning eller hot mot omdömeslämnare eller mot Trustpilot. Vid behov kan vi blockera tillgången till Trustpilot och informera vederbörande myndigheter.

Observera att detta är endast en sammanfattning. Klicka här för att läsa företagsriktlinjerna i sin helhet (på engelska).

För omdömeslämnare och communitymedlemmar gäller våra användarriktlinjer. Här hittar du en översikt över dessa.