Trustpilots Zendesk-integration

Denna funktion ingår i Standard-paketet.

Uppgradera nu

Integrera Zendesk med Trustpilot för att effektivisera din kundservice. Med denna integration kan du hantera alla dina företagsomdömen via Zendesk utan att logga in på Trustpilot eller ändra ditt arbetsflöde. I den här artikeln går vi igenom hur du lägger till och hanterar integrationen.

Obs: På grund av cachelagring kan det ta ett par minuter innan ditt svar blir synligt på Trustpilot.

Ladda ner integrationen

 1. Logga in på ditt företagskonto och välj Integrationer  > Kundsupport > Zendesk.
 2. Klicka på Ladda ner.

Installera integrationen

 1. Logga in på ditt Zendesk-konto och välj Admin-hjulet till vänster på sidan.

Obs: Av säkerhetsskäl tillåter inte denna integration inloggning via Google.

 1. Klicka på Manage under Apps.

 1. Om du har installerat någon version av denna integration vid ett tidigare tillfälle, behöver du frånkoppla denna innan du ansluter den nya. Håll markören över integrationen och välj Uninstall från rullgardinsmenyn, och klicka därefter på Upload private app. Om aldrig förut har använt denna integration klickar du Upload private app.

 1. Ange ett namn under App Name och klicka sedan på Choose File. Välj den fil som du nyss laddat ner från Trustpilot, och klicka därefter på Upload.

 1. På nästa sida väljer du behörigheter och begränsningar, och klickar därefter på Install.

 1. När installationen är klar, scrollar du ner till sektionen Channels till vänster på sidan. Klicka först på Channel Integrations och sedan på ikonen Trustpilot-integration.

 1. Klicka på Add account under sektionen Accounts. Välj vilka domäner du vill integrera med Zendesk, och klicka på Submit. Bekräfta genom att klicka på Allow på nästa sida.

Konfigurera integrationen

När installationen är klar kommer dina företagsomdömen börja dyka upp som tickets i Zendesk, där du kommer kunna läsa och besvara dem direkt.

Obs: taggning, rapportering eller delning av omdömen stöds inte av denna integration. Du når istället dessa funktioner från ditt företagskonto > Omdömen > Företagsomdömen.

Synkronisera tidigare omdömen

Om du har en aktiv ticket med nya omdömen som publicerades innan du installerade en uppdaterad version av denna integration, kan du synkronisera dessa omdömen för att kunna besvara dem.

 1. Logga in på ditt Zendesk-konto och välj Admin-hjulet till vänster på sidan.
 2. Klicka på Channel Integrations under sektionen Channels.
 3. Välj Trustpilot Reviews och klicka på Accounts. Klicka på hjulikonen till höger om Trustpilot account och välj Edit.
 4. Under Set up Trustpilot Integration aktiverar du on/off-knappen Sync unanswered reviews och väljer vilken period du vill synkronisera.
 5. Klicka på Submit. De synkroniserade omdömen kommer dyka upp som nya tickets under Tickets requiring your attention.

Besvara företagsomdömen

 1. Logga in på ditt Zendesk-konto och välj Home-ikonen till vänster på sidan.
 2. Under Tickets requiring your attention är dina företagsomdömen listade som tickets. Välj ticket för det omdöme du vill besvara.
 3. Du kan nu läsa omdömet i fråga och besvara det i tillhörande textfält.
 4. För att publicera ditt svar klickar du på Submit.

Obs: Trustpilot visar endast ett svar per omdöme. Om du använder Zendesk för att skriva flera svar på ett omdöme, kommer Trustpilot endast visa ditt senaste svar.

Ändra användarroller och behörigheter

Om du inte ställt in användarroller och behörigheter i samband med installationen av integrationen, eller om du vill ändra dessa, kan du göra detta via Zendesk.

 1. Logga in på ditt Zendesk-konto och välj Admin-hjulet till vänster på sidan.
 2. Klicka på Manage under Apps, och därefter på ikonen för Trustpilot-integration.
 3. Under App details kan du aktivera roll- eller gruppbegränsningar, och välja vilka grupper som ska få behörighet till integrationen.
 4. Klicka på Update för att bekräfta.

Koppla från integrationen

Om du väljer att koppla från integrationen kommer tillhörande konton, roller och behörigheter att raderas. Ticket-uppgifter, såsom omdömen och svar, kommer däremot inte att raderas.

 1. Logga in på ditt Zendesk-konto och välj Admin-hjulet till vänster på sidan.
 2. Klicka på Manage under Apps.
 3. Håll markören över integrationen och välj Uninstall från menyn.

Obs: Trustpilot ansvarar inte för några tredjepartslänkar i denna artikel, inklusive innehållet på andra webbsidor som artikeln länkar till.