Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Uppgradera från Automatisk Feedback Service (AFS) 1.0 till 2.0

Du kan uppgradera ditt Trustpilot-konto kostnadsfritt för att börja använda Automatisk Feedback Service 2.0 i stället för den tidigare versionen 1.0. Detta involverar detta ett antal steg, beroende på hur din inställning ser ut. Denna artikel guidar dig genom dessa steg - hur du aktiverar AFS 2.0 på ditt konto, hur du uppdaterar ditt e-mail-alias, hur du ersätter TP-codes med Structured Data Snippets, våra rekommendationer, samt testalternativ.

Aktivera Automatisk Feedback Service 2.0 på ditt konto

Du kan aktivera AFS 2.0 genom att gå till Automatisk Feedback Service på ditt företagskonto och klicka på knappen Uppgradera kostnadsfritt till AFS 2.0. När du fullföljt alla steg i guiden kommer inställningssidan för Automatisk Feedback Service att uppdateras så att den visar de nya inställningarna för AFS 2.0.

Skicka BCC-kopior till ditt nya AFS-e-mail-alias

För att vi ska kunna behandla dina beställningsbekräftelser med AFS 2.0 måste du uppdatera e-mail-aliaset du använder för att skicka BCC-kopior till Trustpilot. 

Ersätt eventuella TP-codes med Structured Data Snippets

Om du använder särskilda TP-codes från AFS 1.0 i dina beställningsbekräftelser, måste du gå över till att använda våra nya Structured Data Snippets i stället. Dessa strukturerade data-avsnitt erbjuder ett mycket bättre sätt att förse vårt system med specialinformation än vad TP-codes gjorde, eftersom de tillför fler funktioner till AFS. De gör det t.ex. möjligt att specificera tidpunkten för inbjudningsutskick, samt att bjuda in dina kunder till att lämna produktomdömen och serviceomdömen via samma inbjudan. Observera att du kan behöva uppgradera till ett annat paket för att få tillgång till vissa av de här funktionerna.

Läs mer om Structured Data Snippets för Automatisk Feedback Service (AFS)

AFS 2.0 försöker inte längre hitta kundens namn och referensnummer i det e-mail vi mottar från ditt system. I stället har vi valt att använda Structured Data Snippets för att förse vårt system med ytterligare information.

<script type="application/json+trustpilot">
{
  "recipientName": "Sven Svensson",
  "referenceId": "1234abcd",
  "recipientEmail": "kund@email.com"
}
</script>

Om du vill testa AFS 2.0

Ditt gamla e-mail-alias för AFS 1.0 kommer fortsätta att fungera i bakgrunden tills du byter ut din BCC-funktion till det nya e-mail-aliaset för AFS 2.0. Du kan således testa AFS 2.0 genom att manuellt skicka exempel på dina e-mail till ditt nya alias. Dessa e-mail bör struktureras likadant som de riktiga kund-e-mail du senare kommer att vidarebefordra.

Kompletta guider till Automatisk Feedback Service 2.0

Läs mer om AFS 2.0 i dessa guider:

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.