Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

​Hur Trustpilots Compliance-team skyddar vårt community

Vi på Trustpilot tar förtroende och transparens på stort allvar. Förtroende är så viktigt för oss att det till och med är en del av vårt namn.

Det är därför vi har investerat i ett Compliance-Team som hängivet säkrar vårt förtroende, skyddar vår plattforms integritet och hjälper oss att etablera den bästa praxisen i onlineomdömesbranschen.

Vad är Compliance?

För oss innebär "compliance" att vi försäkrar oss om att vårt arbete överensstämmer med våra egna regler och riktlinjer, samt att vi följer de externa regler som styr onlineomdömesbranschen. Vi hjälper också medlemmarna i vårt nätbaserade omdömescommunity att förstå och följa våra regler.

Vad gör Trustpilots Compliance-team?

Våra Compliance-agents och -utredare tillbringar större delen av sin tid med att besvara frågor som företag och konsumenter ställer, samt med att utreda omdömen som flaggats av våra communitymedlemmar.

De har i uppdrag att hjälpa alla att göra rätt.

Våra grundprinciper

Kärnan i Compliance-teamets dagliga arbete är att de tror på att det de gör kan ha en positiv inverkan.

Bland de principer som Trustpilot går efter när det gäller att bygga upp och förbättra vårt Compliance-team kan nämnas:

1. Vi vill göra skillnad

Så har vår VD Peter Mühlmann angivit tonen. Han startade Trustpilot för att hjälpa folk.

Och för att kunna göra det måste man ha deras förtroende. Denna princip går hand i hand med Compliance-teamets strävan efter att etablera en global måttstock för förtroende i onlineomdömesbranschen.

Från dag till dag omvandlar Compliance-teamet detta mål till att arbeta på ett mätbart och smartare sätt, att förnya och förbättra våra interna processer samt att producera högkvalitativ kommunikation som hjälper alla de som använder och arbetar med Trustpilot - också företag och konsumenter.

2. Vi investerar i fantastiska människor

Trustpilots Compliance-team sammanför hederliga och förtroendeingivande människor. De kommer från en rad olika bakgrunder - bland annat kommunikation, diplomati och juridik - och bidrar alla till teamet med sina olika erfarenheter. De flesta av våra Compliance-agents och -utredare talar minst två språk flytande, och många av dem har arbetat internationellt.

Förutom deras befintliga utbildningar och färdigheter får de fortbildning i praxis och etiskt ansvar, och ges även möjlighet att växa och utvecklas professionellt.

Vårt Compliance-team utgör en del av vår tvärdisciplinära Trust & Transparency-enhet som består av jurister, kommunikationskonsulter, tekniska produktexperter, designers och ingenjörer. Det är en ansenlig investering att ha ett så stort team utöver företagets kommersiella sida, men vi anser att det är nödvändigt för vår trovärdighets skull.

3. Vi tar ansvar för våra verktyg, processer och tillvägagångssätt

Vårt Compliance-team är organisationens förtroendeambassadörer. Det är deras jobb att uppmärksamma och öka fokus på vårt förtroende och vår transparens - både internt och externt.

De inser också behovet av att förutse och förhindra problem redan innan de dyker upp genom att blicka uppåt i värdekedjan. Därför ingår det i Compliance-teamets roll att utbilda företagets kommersiella sida om bästa möjliga praxis - bland annat hur man bäst vidarebefordrar viktig information till företag och konsumenter.

4. Vi tillhandahåller användbar information - internt och externt

Att kommunicera hur man använder Trustpilot, samt att förklara våra regler och varför vi måste agera vid missbruk av vår plattform, tillhör Compliance-teamets huvudsakliga uppdrag.

Ibland går deras jobb helt enkelt ut på att förklara för folk hur de får ut det mesta möjliga av vår plattform. Till exempel förstår kanske inte omdömeslämnare alltid att de kan uppdatera sina omdömen om de skulle ändra uppfattning om företaget. Eller så inser inte företagsägare att de kan göra anspråk på sina profilsidor på Trustpilot och besvara omdömen gratis.

Vid andra tillfällen kan de behöva tydliggöra hur vi fattar beslut och varför - t.ex. angående balansakten att å ena sidan tillåta ocensurerade åsikter på Trustpilot, och å andra sidan ta bort nedsättande uttalanden som flaggats som problematiska.

5. Vi tar del i pågående samtal

Förutom att använda den feedback vi får från vårt nätbaserade omdömescommunity, förlitar sig vårt Compliance-team även på teknisk support för att mäta sin effektivitet med hjälp av statistiska data. De strävar efter att besvara frågor så snabbt som möjligt, och det är viktigt för dem att hålla sina deadlines.

De är också i ständig utveckling.

Trustpilot lyssnar och lär kontinuerligt, och förnyar sig i takt med att handelsbranschen förändras. För att försäkra sig om att förändringarna är till gagn för användarna konsulterar Compliance-teamet ofta våra User Experience- (eller UX-)designers. På så vis säkerställer de att vårt community får så stor behållning som möjligt av de förbättringar vi gör.

Kontakta Trustpilots Compliance-team genom att skriva till compliance@trustpilot.com.

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.