Felsökning av Business Generated Links

Innan du börjar skapa Business Generated Links så har vi skapat några resurser angående autentiserad kryptering på GitHub för att hjälpa dig komma igång. Läs mer om dessa här.

VIKTIGT

Business Generated Links är endast tillgängligt för nya Trustpilot-kunder inom specifika branscher.

Autentiserad kryptering på GitHub

Open source-bibliotek till .NET

Om ditt valda utvecklingsspråk är C-Sharp.NET kommer du bli glad. Vi har upprättat ett programmeringsbibliotek som kombinerar de inbyggda AES- och HMAC-algoritmerna i .NET för att erbjuda ett användarvänligt gränssnitt för autentiserad kryptering.

Vårt bibliotek baseras på Gist av James Tuley, men det har ändrats lite grann så att den bara stödjer de nyckelbaserade versionerna. Det använder heller inte GCM-versionen och har därför inga externa beroenden.

Du hittar vårt GitHub-bibliotek här, där du även kan ladda ner det.

Kodsträngar för Authenticated Encryption

Open source-kommandotolk till Windows, Linux och Mac (beta)

Vi har även utvecklat en enklare kommandotolk (program) som ditt företag kan använda för att kryptera payload-datan som ska inkluderas i en Business Generated Link. Detta har specialutvecklats för företag med begränsade programmeringsresurser. Läs mer och ladda ner kommandotolken här.

Ladda ner Open source-exempel för ditt programmeringsspråk här:

Python

PHP

Node.js

Java

Java är inte en officiell Trustpilot-integration. Användning av Java sker på egen risk, då vi inte tillhandahåller support för det.

Föregående Skicka inbjudningar med Business Generated Links

Related articles