Kundomdömen på Trustpilot

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2022.

På Trustpilot kan konsumenter dela med sig av sina upplevelser med företag. Vår plattform är öppen för alla, så att konsumenter kan ge företag genuin och transparent feedback.

1. Kunden skriver ett omdöme

En person som har haft en köp- eller serviceupplevelse skriver ett omdöme på Trustpilot och ger företaget eller domänen i fråga ett stjärnbetyg på en skala från ett till fem.

Omdömeslämnaren kan antingen skriva ett omdöme på eget initiativ eller via en inbjudan från företaget. Omdömesetiketten visar huruvida omdömet skrivits via en inbjudan eller inte.

Ett välskrivet kundomdöme beskriver upplevelsen i sin helhet på ett sätt som är till nytta både för företaget i fråga och för andra konsumenter som läser omdömen på Trustpilot. Omdömen är som mest hjälpsamma när de är ärliga, detaljerade, sakliga och ger en bild av företagets kundservice.

Som framgår av våra riktlinjer för omdömeslämnare får omdömen inte innehålla personliga uppgifter, reklam eller annat otillåtet innehåll.

2. Omdömen visas i kronologisk ordning

På Trustpilot visas omdömen kronologiskt, med det senaste omdömet längst upp.

Omdömen analyseras av vår programvara för bedrägerispårning, men blir inte redigerade eller censurerade innan publicering. De blir tillgängliga på plattformen för alla samtidigt – företag får alltså inte se sina kunders omdömen på förhand.

När ett omdöme publicerats kan företaget i fråga läsa det, besvara det och gå i dialog med omdömeslämnaren i fråga. Det är denna öppna kommunikation som ger företagen en bild av hur de kan utvecklas.

3. Äkta omdömen blir kvar på Trustpilot

De flesta omdömeslämnare har goda avsikter och respekterar våra regler. Deras omdömen blir kvar på Trustpilot, så att vår omdömescommunity kan ta del av dem.

Vi är medvetna om att det finns en mindre grupp individer som försöker publicera falska omdömen på Trustpilot – men vi har en hel community som hjälps åt för att bekämpa missbruk av vår plattform.

Vi tar bedrägerifall och missbruk av vår plattform på största allvar och har verktyg* för att identifiera och ta bort falska omdömen. Sådana omdömen kan rapporteras av vår specialanpassade programvara, Trustpilot-användare eller företaget som fått omdömet i fråga.

Visste du att omdömeslämnare och företag kan verifiera sin identitet och ytterligare företagsuppgifter på Trustpilot? Detta bidrar till transparens och hjälper konsumenter att fatta köpbeslut.

4. Vem som helst kan rapportera problematiska omdömen

Alla konsumenter och företag kan rapportera omdömen som strider mot våra riktlinjer, exempelvis om ett omdöme har lämnats i utbyte mot incitament eller om det innehåller personliga uppgifter eller reklam. Vårt Content Integrity-team utreder varje rapporterat omdöme och vidtar lämpliga åtgärder.

5. Rapporterade omdömen förblir publicerade om problemet åtgärdas

Om ett rapporterat omdöme strider mot våra riktlinjer och problemet går att lösa, blir omdömeslämnaren i fråga ombedd att ändra sitt omdöme så att det följer våra riktlinjer.

Om företaget som fått omdömet ifrågasätter huruvida omdömeslämnaren faktiskt har haft en upplevelse med dem, kan omdömeslämnaren skicka in dokumentation för att verifiera sitt omdöme.

Obs: Trustpilot behandlar alla rapporterade omdömen likvärdigt, oavsett om de är positiva eller negativa.

6. Omdömen kan under särskilda omständigheter tas bort

Rapporterade omdömen som strider mot våra riktlinjer och inte redigeras blir borttagna från vår plattform. De räknas då inte längre in i ett företags stjärnbetyg eller TrustScore.

Omdömen som tas bort från plattformen raderas inte, men förblir avpublicerade fram till dess att problemet åtgärdas. Vi kan återinsätta ett borttaget omdöme om omdömeslämnaren hör av sig till oss vid senare tillfälle.

Vi ser omdömen som användargenererat innehåll som ägs av omdömeslämnarna själva. Därför är det endast den som skrivit ett omdöme som kan radera det via sitt personliga Trustpilot-konto.

7. Omdömen kan uppdateras

Omdömeslämnare kan när som helst uppdatera sina omdömen om de exempelvis vill lägga till uppgifter om sin senaste upplevelse, eller redigera texten för att spegla en ändrad uppfattning om företaget. En omdömeslämnare som har haft en ny köp- eller serviceupplevelse, kan även lämna ett nytt omdöme om företaget i fråga.

8. Resan fortsätter

Omdömen ligger kvar på Trustpilot i den ordning de publicerats. Detta ger konsumenterna möjlighet att fatta mer välgrundade beslut, och företagen får tillfälle att lyssna på, föra dialog med och lära sig av sina kunder.

 

 

*Obs: Trustpilot använder sig av både automatiserade och manuella processer för att skydda vår plattforms integritet. I detta ingår en programvara som arbetar dygnet runt med att identifiera och ta bort falska omdömen. Omdömeslämnare blir meddelade om deras omdömen tas bort.

Var denna artikel till hjälp?

Related articles