Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Ett kundomdömes resa genom Trustpilot

Trustpilots nätbaserade omdömescommunity ger konsumenter med äkta köpupplevelser möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter genom att skriva omdömen.

Denna infografik ger en förenklad överblick över ett omdömes resa genom Trustpilot. Du kan hitta mer information om våra processer på vår webbsida: https://se.trustpilot.com/trust.

1. En kund skriver ett omdöme

Omdömets resa börjar med att en kund skriver om sin personliga köp- eller serviceupplevelse och ger företaget eller domänen ett stjärnbetyg på en skala från ett till fem på Trustpilot.

Under idealiska förhållanden beskriver ett välskrivet kundomdöme den övergripande köpupplevelsen på ett sätt som är till nytta både för företaget i fråga och för andra konsumenter som läser omdömen på Trustpilot. Omdömen som ärligt och detaljerat beskriver fakta och fokuserar på kundservice utgör värdefulla bidrag till vår online-onmdömescommunity. Omdömeslämnare måste utelämna personuppgifter (t.ex. personnamn), URL:er och länkar till andra företag samt alla typer av stötande innehåll - t.ex. nedsättande uttalanden och grovt språkbruk. Detta är inte tillåtet på Trustpilot (se våra Riktlinjer för användare och vår Översikt över Trustpilots Företagsriktlinjer).

2. Omdömen visas i kronologisk ordning på Trustpilot

Trustpilot visar omdömen kronologiskt, dvs. i den ordning de publiceras.

Trustpilot övervakar inte inkommande omdömen. Omdömena varken modereras eller censureras innan de publiceras på Trustpilot. När de väl skickats blir de synliga för allmänheten med detsamma. Det innebär även att företag inte kan fördröja publicerandet av kundomdömen.

När ett omdöme väl publicerats kan företaget i fråga se det, besvara det och föra dialog med författaren. Det är denna öppna kommunikation som ger företagen möjlighet att lära sig hur de kan förbättra sina tjänster.

3. Äkta omdömen blir kvar på Trustpilot

De allra flesta av våra användare har goda intentioner och respekterar våra regler. Sådana omdömen blir kvar på Trustpilot, så att vår onlinecommunity kan ta del av dem.

Omdömen blir också kvar online även om företaget byter ägare. Vi raderar inte omdömen eller företagsprofiler på Trustpilot om ett företag tas över av nya ägare. Däremot kan de nya ägarna svara på omdömen och på så sätt upplysa omdömeslämnarna om ägarskiftet.

4. Vem som helst kan flagga problematiska omdömen

Vi låter inte rötäggen förstöra för den stora massan! Vi känner till att det finns ett fåtal personer som publicerar falska omdömen på Trustpilot. Men vi känner också till makten hos vår samlade community som håller ett öga på suspekta aktiviteter och meddelar oss om dessa.

Vi tar bedrägerifall och missbruk av vår plattform på största allvar och har verktyg* som kan sortera ut falska och problematiska omdömen. Sådana omdömen kan flaggas av vår specialanpassade programvara eller av en Trustpilot-användare, eller t.om. av företaget i fråga. Vårt Compliance-team utreder därefter saken och vidtar lämpliga åtgärder.

5. Omdömen som kan gå riktlinjerna till mötes kan återinsättas

Anmälningar om omdömen som inte följer riktlinjerna reds ut av Trustpilots Compliance-team. Om de hittar problem som kan åtgärdas kommer omdömets författare att få en inbjudan till att redigera sitt omdöme så att det lever upp till Trustpilots riktlinjer.

Om företaget i fråga bestrider att omdömeslämnaren har haft en köpupplevelse med dem, kan omdömeslämnaren visa upp dokumentation som bevisar dennes köp, transaktion eller upplevelse och på så sätt verifiera sitt omdöme. Observera att Trustpilot behandlar alla anmälda omdömen likvärdigt - oavsett om de är positiva eller negativa.

Omdömen som tagits bort under pågående utredning men senare redigerats så att de följer Trustpilots användarriktlinjer kan publiceras igen. De blir omedelbart synliga för vårt community.

6. Omdömen kan under särskilda omständigheter tas bort

Omdömen som inte följer Trustpilots riktlinjer och som inte redigeras inom den givna tidsramen - och således fortsätter att strida mot riktlinjerna - kommer att tas bort från vår plattform. De räknas då inte längre in i ett företags TrustScore.

Omdömen som tas bort från plattformen raderas inte, men läggs offline tills problemet lösts. Det finns alltid möjlighet att återinsätta omdömen om deras författare hör av sig till oss vid ett senare tillfälle.

Vi ser omdömen som användargenererat innehåll som ägs av författarna. Därför är det endast omdömeslämnarna själva som permanent kan radera individuella omdömen via sina personliga Trustpilot-konton.

7. Omdömen kan uppdateras

Trustpilot-användare tillåts endast skriva ett omdöme per företag. Däremot är de välkomna att uppdatera sina omdömen när som helst, t.ex. om de vill lägga till detaljer om sina senaste transaktioner eller redigera texten för att spegla en ändrad uppfattning om företaget.

8. Resan fortsätter

Omdömen ligger kvar på Trustpilot i den ordning de publicerats. Detta ger konsumenterna möjlighet att fatta mer välgrundade beslut, och företagen får tillfälle att lyssna på, föra dialog med och lära sig av sina kunder.

*Obs:
Trustpilot använder sig av både automatiserade och manuella processer för att skydda plattformens integritet. I dessa processer ingår en sofistikerad programvara som arbetar dygnet runt med att identifiera och ta bort omdömen som bedöms vara falska. Omdömeslämnare meddelas om deras omdömen tas bort från Trustpilot.

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.