Ett kundomdömes resa genom Trustpilot

Trustpilot ger konsumenter som har haft äkta köp- eller serviceupplevelser möjlighet att omedelbart dela med sig av sina åsikter genom att lämna omdömen.

journey-of-reviews-new.png

Denna infografik ger en förenklad överblick över ett omdömes resa på Trustpilot.

1. En konsument skriver ett omdöme

Omdömets resa börjar med att en kund skriver om sin personliga köp- eller serviceupplevelse och ger företaget eller domänen ett stjärnbetyg på en skala från ett till fem på Trustpilot.

Ett välskrivet kundomdöme beskriver upplevelsen i sin helhet på ett sätt som är till nytta både för företaget i fråga och för andra konsumenter som läser omdömen på Trustpilot. De bästa omdömena är ärliga, detaljerade, sakliga och beskriver företagets kundservice.

Omdömeslämnare måste utelämna personuppgifter (t.ex. personnamn), URL:er och länkar till andra företag samt alla typer av stötande innehåll - t.ex. anklagande eller nedsättande uttalanden och grovt språkbruk. Detta är inte tillåtet på Trustpilot (se våra användarriktlinjer och vår översikt över Trustpilots användarriktlinjer).

2. Omdömen visas i kronologisk ordning på Trustpilot

På Trustpilot visas omdömen kronologiskt, dvs. i samma ordning som de publiceras.

Inkommande omdömen övervakas inte - de publiceras utan att ha genomgått vare sig moderation eller censur. När de väl publicerats blir de omedelbart synliga för allmänheten. Det innebär även att företag inte kan fördröja publicerandet av kundomdömen.

När ett omdöme väl publicerats kan företaget i fråga läsa det, besvara det och föra dialog med författaren. Det är denna öppna kommunikation som ger företagen möjlighet att lära sig hur de kan förbättra sina tjänster.

3. Äkta omdömen blir kvar på Trustpilot

De flesta av våra användare har goda intentioner och respekterar våra regler. Deras omdömen blir kvar på Trustpilot, så att vår onlinecommunity kan ta del av dem.

Omdömen blir också kvar online även om företaget byter ägare. Vi raderar inte omdömen eller företagsprofiler på Trustpilot om ett företag tas över av nya ägare. Däremot kan de nya ägarna svara på omdömen och på så sätt upplysa omdömeslämnarna om ägarskiftet.

4. Vem som helst kan flagga problematiska omdömen

Vi är medvetna om att det finns en liten minoritet som försöker publicera falska omdömen på Trustpilot - men vi har en hel community som hjälps åt att bekämpa missbruk av plattformen.

Vi tar bedrägerifall och missbruk av vår plattform på största allvar och har verktyg* som kan sortera ut falska och problematiska omdömen. Sådana omdömen kan flaggas av vår specialanpassade programvara, av en Trustpilot-användare, eller t.o.m. av företaget i fråga. Vårt Content Integrity-team utreder därefter saken och vidtar de åtgärder som krävs.

Om ett företag inte känner igen en omdömeslämnare, och om omdömet i fråga inte lämnades som svar på en inbjudan från Trustpilots inbjudningstjänster, kan företaget använda vårt verktyg Hitta användare för att få mer information om omdömeslämnaren och dennes upplevelser.

5. Rapporterade omdömen kan återinsättas om de utpekade problemen åtgärdas

Anmälningar om omdömen som inte följer riktlinjerna utreds av Trustpilots Content Integrity-team. Om problemen i fråga kan åtgärdas, kommer omdömets författare att få en inbjudan till att redigera sitt omdöme så att det lever upp till Trustpilots riktlinjer.

Om företaget i fråga bestrider att omdömeslämnaren har haft en upplevelse med dem, kan omdömeslämnaren skicka in dokumentation som bevisar dennes köp, transaktion eller upplevelse och på så sätt verifiera sitt omdöme. Observera att Trustpilot behandlar alla anmälda omdömen likvärdigt - oavsett om de är positiva eller negativa.

Omdömen som tagits bort under pågående utredning men senare redigerats så att de lever upp till Trustpilots användarriktlinjer kan publiceras igen. De blir då omedelbart synliga för communityn.

6. Omdömen kan under särskilda omständigheter tas bort

Rapporterade eller flaggade omdömen som bedömts strida mot Trustpilots riktlinjer och som inte redigeras (och således fortsätter att strida mot riktlinjerna) tas bort från vår plattform. De räknas då inte längre in i företagets TrustScore.

Omdömen som tas bort från plattformen raderas inte, men läggs offline tills problemen lösts. Det finns alltid möjlighet att återinsätta omdömen om deras författare hör av sig till oss vid senare tillfälle.

Vi ser omdömen som användargenererat innehåll som ägs av författarna själva. Därför är det endast dessa som permanent kan radera individuella omdömen via sina personliga Trustpilot-konton.

7. Omdömen kan uppdateras

Omdömeslämnare är välkomna att uppdatera sina omdömen om de t.ex. vill lägga till uppgifter om sina senaste transaktioner, eller redigera texten för att spegla en ändrad uppfattning om företaget. En omdömeslämnare som har haft en ny autentisk köp- eller serviceupplevelse har även möjlighet att lämna ett nytt omdöme om samma företag (läs mer här).

8. Resan fortsätter

Omdömen ligger kvar på Trustpilot i den ordning de publicerats. Detta ger konsumenterna möjlighet att fatta mer välgrundade beslut, och företagen får tillfälle att lyssna på, föra dialog med och lära sig av sina kunder.

*Obs: Trustpilot använder sig av både automatiserade och manuella processer för att skydda plattformens integritet. I dessa processer ingår en sofistikerad programvara som arbetar dygnet runt med att identifiera och ta bort omdömen som bedöms vara falska. Omdömeslämnare meddelas om deras omdömen tas bort från Trustpilot.