Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Har Trustpilot en whistleblower-funktion?

Varje dag publiceras tusentals omdömen på olika språk på Trustpilot, så det är inte helt enkelt att se till att alla medlemmar i vår omdömescommunity följer alla regler hela tiden.

Vi tar till en rad olika medel för att försäkra oss om att omdömena på Trustpilot är autentiska, samt för att skydda vår plattforms integritet. Vi bjuder också in medlemmar av vår community till att hålla ett öga på suspekta aktiviteter och meddela oss om de har information om missbruk av Trustpilots community eller av våra verktyg. Vi tror på makten hos vår community och att den är stark nog att exponera folk som försöker lura systemet.

Vår whistleblower-funktion är ett sätt för våra community-medlemmar att i förtroende rapportera problem till oss. Den hjälper oss att göra Trustpilot till en mer trovärdig omdömescommunity på nätet.

Vad är en whistleblower?

En whistleblower avslöjar oetiska eller olagliga förehavanden för någon som står i makt att kunna stoppa det.

Vi anser det vara whistleblowing när en medlem av Trustpilots omdömescommunity meddelar vårt Compliance-team om aktiviteter som strider mot våra regler och hotar vår plattforms integritet.

Rapportera ärligt och i god tro

Vi tar whistlebloweing - och ansvaret som medföljer - på största allvar, och vi förväntar oss att andra gör detsamma. Alla anmälningar via vår whistleblower-funktion ska göras ärligt och i god tro. Samtidigt accepterar vi inte hämndaktioner mot whistleblowers som har rapporterat missgärningar till oss i god tro.

För att underlätta våra utredningar, och om vi skulle ha fler frågor, är det förstås bra om whistleblowers kan lämna kontaktuppgifter när de gör anmälningar. Vi accepterar dock även anonyma anmälningar via e-mail.

Vad kan du rapportera?

Så länge det handlar om Trustpilot kan du rapportera ett företags, en kunds eller t.om. en medlem av offentlighetens aktiviteter. Det kan t.ex. vara så att du har specifik information om bedrägeri, eller om folk som skriver (eller erbjuder sig att skriva) falska omdömen på Trustpilot. Du kan även rapportera information om missbruk av vår plattform eller våra funktioner, eller annat som allvarligt underminerar Trustpilot.

En communitymedlem informerade t.ex. oss om annonser på nätet där folk erbjöd sig att skriva falska omdömen på Trustpilot i utbyte mot en mindre summa. Vi vidarebefordrade denna information till vårt utredarteam, som undersökte saken närmare och arbetade hårt för att få annonserna borttagna.

Bli en whistleblower genom att kontakta Compliance-teamet direkt

Det är lätt att använda vår whistleblower-funktion. Skicka helt enkelt ett e-mail till vårt Compliance-team på compliance@trustpilot.com. Alla e-mail som skickas till denna adress läses av folk med tillgång till avancerade utredningsverktyg. De är Compliance-agenter, Compliance-utredare eller Compliance Managers på våra kontor i Köpenhamn och i USA. När vi mottar trovärdiga anmälningar om missbruk med tillräckliga underlag ser vi det som vår skyldighet att utreda saken grundligt.

Ge så mycket information som möjligt

För att hjälpa oss med utredningen ber vi dig ge oss så mycket detaljer som möjligt om det misstänkta eller påstådda problemet i ditt e-mail, inklusive eventuella bevis. Berätta vad som hänt genom att förklara uppgifterna. Om möjligt, bifoga dokumentation som stödjer ditt påstående i form av skärmdumpar eller PDF:er i e-mailet.

Vi kan också be dig om mer information vid ett senare tillfälle om vi behöver assistans.

Din rapport kommer inte att delas

Alla rapporter om missgärningar behandlas förtroligt, om de görs i god tro. I mer allvarliga fall kan vi dock överlämna information till myndigheter eller offentliga instanser för att hjälpa dem med utredningen eller så att de kan gå vidare med saken. Om detta händer följer vi givetvis regelverket kring förtrolighet och hanterandet av personuppgifter.

Vi utreder och avgör vilka åtgärder som tillämpas

Vårt Compliance-team utreder anklagelserna och bevisen och vidtar lämpliga åtgärder för att adressera eventuella problem.

I extrema fall kan detta innebära att disciplinära eller rentav laga åtgärder vidtas gentemot ett företag eller en omdömeslämnare, om vi finner det nödvändigt. Ibland räcker det dock med att förklara vår plattforms funktioner och regler för folk, så att de kan använda dem på rätt sätt.

När vi startar en utredning kan vi enligt integritetsreglerna oftast inte lämna ut detaljer till andra parter än de som är under utredning. Vi förstår att detta kan vara frustrerande för dig som har försett oss med viktiga upplysningar om ett företag eller en omdömeslämnare, men eftersom vi måste följa lokala lagar kan vi endast tillhandahålla begränsade uppdateringar. Vi är dock väldigt tacksamma för hjälpen vi får av whistleblowers.

Andra anmälningsalternativ

Om du redan använder Trustpilot och är en del av vår community har du möjlighet att rapportera specifika omdömen till vårt Compliance-team, om du anser att dessa strider mot communityns regler.

Företag kan flagga omdömen via sina företagskonton och förklara vilka av våra regler de strider mot, medan konsumenter kan klicka på flaggikonen som finns nedanför varje omdöme på Trustpilot och på så vis uppmärksamma vårt Compliance-team på problematiska omdömen. Detta utlöser en förfrågan om utredning till Compliance-teamet.

Observera dock att den här typen av omdömesrapportering bör begränsas till de fall där du har befogade misstankar och kan peka på en specifik anledning till att omdömet är tvivelaktigt eller strider mot en eller flera av våra regler - t.ex. våra Riktlinjer för användare eller våra Riktlinjer för företag . För en fullständig bild av hur dessa funktioner bäst används, se vår information om vad vi anser vara missbruk från företags och användares sida.

 

För allmänna frågor hittar du massor av information på vår Supportcenter-sida om hur vi arbetar.

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.