Har Trustpilot en whistleblower-funktion?

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

Vi tror verkligen på vår community, och därför har vi infört en whistleblower-funktion som gör det möjligt för våra användare att meddela oss om eventuella problem.

Varje dag publiceras tusentals omdömen på olika språk på Trustpilot, så det är inte en helt enkel uppgift att se till att våra regler alltid följs. Vi tar till en rad medel för att försäkra oss om att omdömena på Trustpilot är autentiska, samt skydda vår plattforms integritet. Det här är ett område som vi ständigt investerar i och förbättrar.

Vi bjuder också in våra communitymedlemmar till att hålla ett öga på suspekta aktiviteter och meddela oss om de har information om missbruk av Trustpilots community eller verktyg. Vi är övertygade om att vår community kan hjälpa oss med att identifiera och avslöja missbruk av vår plattform.

Med vår whistleblower-funktion kan man rapportera problem till oss i förtroende. Detta är en viktig del av att upprätthålla förtroendet för vår plattform.

Vad är en whistleblower?

En whistleblower avslöjar oetiska eller olagliga förehavanden för någon som har makt att stoppa dessa.

När en medlem av Trustpilots omdömescommunity meddelar vårt Content Integrity-team om aktiviteter som strider mot våra regler och hotar vår plattforms integritet, utgör medlemmen i fråga en whistleblower.

Rapportera ärligt och i god tro

Vi tar vår whistleblow-funktion (och ansvaret som medföljer) på största allvar, och vi förväntar oss att andra gör detsamma. Alla anmälningar via vår whistleblower-funktion ska göras ärligt och i god tro, och vi accepterar naturligtvis inte några som helst hämndaktioner mot någon som uppmärksammat oss på missbruk.

För att underlätta våra utredningar, och fall där vi kan tänkas ha ytterligare frågor, är det förstås bra om whistleblowers kan lämna sina kontaktuppgifter i samband med sina anmälningar. Vi accepterar dock även anonyma anmälningar via e-post.

Vad får man rapportera?

Så länge det handlar om Trustpilot kan du rapportera ett företags, en kunds eller t.om. en medlem av offentlighetens aktiviteter.

Du kan rapportera till oss om du har information om bedrägeri. Det kan handla om folk som skriver eller betalar andra för att skriva falska omdömen på Trustpilot eller kanske att företag använder falska TrustBox-widgetar för att vilseleda konsumenter. Du kan även rapportera information om missbruk av vår plattform eller våra funktioner, eller annat som allvarligt underminerar Trustpilot.

En communitymedlem informerade t.ex. oss om annonser på nätet där folk erbjöd sig att skriva falska omdömen på Trustpilot i utbyte mot en mindre summa. Vi vidarebefordrade denna information till vårt utredarteam, som undersökte saken närmare och lyckades få annonserna borttagna.

Kolla gärna in vår artikel "Kan jag lita på Trustpilot-omdömen på företagswebbplatser?" för att lära dig mer om hur man kan känna igen falska TrustBox-widgetar.

Kontakta vårt Content Integrity-team för att bli en whistleblower

Det är enkelt att använda vår whistleblower-funktion. Allt du behöver göra är att kontakta vårt Content Integrity-team.

Lämna så mycket information som möjligt

För att hjälpa oss med utredningen ber vi dig ge oss så mycket detaljer som möjligt om det misstänkta eller påstådda problemet, inklusive eventuella bevis. Berätta vad som hänt genom att redogöra för omständigheterna. Bifoga om möjligt dokumentation som stödjer ditt påstående i form av skärmdumpar eller PDF:er.

Vi kan också komma att be dig om mer information vid senare tillfälle, om vi behöver ytterligare hjälp.

Din rapport kommer inte att delas

Alla rapporter om missbruk som görs i god tro behandlas konfidentiellt. I mer allvarliga fall kan vi dock komma att överlämna information till myndigheter eller offentliga instanser, i syfte att hjälpa dem att utreda eller gå vidare med ärendet. Om detta händer följer vi givetvis regelverket kring sekretess och hanterandet av personuppgifter.

Vi utreder och bestämmer lämpliga åtgärder

Vårt Content Integrity-team utreder anklagelserna och bevisen och vidtar sedan lämpliga åtgärder.

I extrema fall kan detta innebära att disciplinära eller rentav laga åtgärder vidtas gentemot ett företag eller en omdömeslämnare, om vi finner det nödvändigt. Ibland räcker det dock att förklara våra funktioner och regler för folk, så att de förstår hur vår plattform ska användas.

När vi startar en utredning kan vi enligt integritetsreglerna oftast inte lämna ut detaljer till andra parter än de som är under utredning. Vi förstår att detta kan vara frustrerande för dig som har försett oss med viktiga upplysningar om ett företag eller en omdömeslämnare, men eftersom vi måste följa lagstiftningen på detta område har vi oftast ingen möjlighet att tillhandahålla uppdateringar. Vi är dock väldigt tacksamma för all hjälp vi får av whistleblowers.

Andra rapporteringssalternativ

Om du redan använder Trustpilot och är en del av vår community har du möjlighet att rapportera specifika omdömen till vårt Content Integrity-team, om du anser att dessa strider mot communityns regler.

Företag kan via sina företagskonton rapportera omdömen som strider mot våra riktlinjer, medan konsumenter kan klicka på flaggikonen under varje omdöme och på så vis meddela oss om problematiska omdömen. Båda metoderna resulterar i utredningsärenden hos oss.

Observera dock att den här typen av omdömesrapportering bör begränsas till de fall där du har befogade misstankar och kan peka på en specifik anledning till att omdömet är tvivelaktigt eller strider mot en eller flera av våra regler – t.ex. våra riktlinjer för omdömeslämnare eller våra riktlinjer för företag. Om du vill veta mer om hur dessa funktioner bäst används kan du läsa våra artiklar om vad vi klassar som missbruk från företags respektive omdömeslämnares sida.

 

Var denna artikel till hjälp?

Related articles