Hur fungerar TrustScore?

Det finns inga genvägar till att uppnå en bra TrustScore på Trustpilot. Företag måste arbeta aktivt för att tillfredsställa sina kunder. Om de gör det kommer det ge avkastning i form av positiva resultat.

Nöjda kunder som delar med sig av sina positiva upplevelser kan hjälpa till att förbättra ett företags rykte, och företag som använder sina egna resurser eller Trustpilots verktyg för att dra nytta av och lära sig av feedbacken kan kontinuerligt förbättra sin kundservice.

I videon nedan förklarar Trustpilots grundare och VD Peter Mühlmann att han har en stark tro på att företag kan höja sin TrustScore genom att erbjuda bra kundservice, samla in feedback samt lära sig av sina kunders omdömen. Han liknar abonnerande på Trustpilots tjänster vid att börja på ett gym med bra utrustning: en högre TrustScore är inte en automatisk följd av att gå med - det händer endast om du arbetar aktivt för det!

Se vad Peter säger här:

Hur får företag en hög TrustScore?

"Om ett företag vill ha en högre TrustScore är det första de måste göra att se över sin kundservice. Du måste leverera en positiv upplevelse för kunden, du måste ge god service, du måste göra dina kunder nöjda. Kunder som inte är nöjda lämnar aldrig positiva omdömen.

Det andra ett företag kan göra är att bjuda in alla sina kunder till att lämna omdömen. Vi ser ofta att nöjda kunder behöver en påminnelse för att skriva omdömen.

Det tredje och sista är att företag kan lära sig av feedbacken - varför fick de dessa negativa omdömen, och vad kan de göra bättre? Det är så företag får en hög TrustScore."

Hjälper Trustpilot företag att få en högre TrustScore?

"Sättet på vilket Trustpilot kan hjälpa företag att få en högre TrustScore går att likna vid ett medlemsskap på ett gym eller i en löparklubb som kan hjälpa dig att komma i form. Där får du tillgång till verktyg som hjäper dig att samla in feedback från dina kunder, vilket kan leda till att du lär dig av feedbacken och således förbättrar din kundservice.

Men kom ihåg: att bara betala för ditt gymkort kommer inte hjälpa dig - du måste gå dit och använda utrustningen. Det är det som får dig att komma i form!"

Vill du veta mer?

Läs vår artikel TrustScore Förklarat för att få reda på exakt hur din TrustScore räknas ut.

Vi har också en artikel med frågor och svar om TrustScore här.