Get the Invite add-on module to get unlimited invitations and collect more reviews than ever before.

Get the module

Structured Data Snippet för Automatisk Feedback Service (AFS)

Get the Invite add-on module to get unlimited invitations and collect more reviews than ever before.

Get the module

Tillgängligt för:

 • Free
 • Lite
 • Pro
 • Enterprise
Denna funktion ingår i vårt Free-paket! Testa redan idag!

Med Structured Data Snippets (strukturerade data-avsnitt) kan du utvidga din användning av AFS och öka kontrollen över innehållet i omdömesinbjudningarna som du skickar ut till dina kunder.

AFS är i sig själv en fantastisk och lättanvänd produkt, men genom att kombinera den med Structured Data Snippets kan du lägga du till fler funktioner.

Datan från Structured Data Snippets prioriteras alltid framför andra inställningar du har gjort i Samla in omdömen > Inbjudningsinställningar > E-mailinställningar.

Obs: För att implementera en Structured Data Snippet behöver du eventuellt hjälp av en utvecklare.

Vid en första anblick kan det se överväldigande och komplicerat ut – men detta är ett väldigt vanligt dataformat, känt som JavaScript Object Notation (JSON). Här nedan bryter vi ner det i mindre delar och förklarar varför det ser ut som det gör.

Hur använder jag en Structured Data Snippet?

Till att börja med är det viktigt att förstå att det långa kodavsnittet inte alltid behöver se ut som det gör nedan. Du kan själv välja vilka fält du vill använda, resten av inställningarna kommer att hämtas från ditt företagskonto.

Du använder Structured Data Snippets genom att lägga till dem i källkoden för utlösar-e-mailen som skickas till Trustpilot och/eller till dina kunder.

Så här lägger du till...

Följande kodexempel visar hur du lägger till specifik information till din Structured Data Snippet.

Viktigt: Namnen och referensnumren i kodexemplen är endast exempel och ska inte kopieras in i din kod.

Kundnamn och referensnummer

Du kan alltid lägga till ett referensnummer (referenceId) i koden, så att det blir enklare att identifiera varje kundtransaktion. Genom att lägga till ett referensnummer för varje transaktion kan du också bjuda in samma kund till att lämna ett omdöme om varje upplevelse kunden i fråga haft med ditt företag. Om du inte har ett referensnummer som ett unikt ID, kan du endast bjuda in kunden en gång.

Du kan också göra en inbjudan mer personlig genom att lägga till kundens namn. Detta gör du genom att använda platshållaren [Name] i dina mallar, som i följande kodexempel:

KODEXEMPEL

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "Sven Svensson",
    "recipientEmail": "kund@exempel.se",
    "referenceId": "1234abcd"
  }
 </script>

Kundens e-mail (om BCC:-fältet inte är tillgängligt)

Om du lägger till kundens e-mail i din Structured Data Snippet prioriteras denna alltid framför e-mailadressen i Till:-fältet. Följ exemplet nedan om du inte kan använda BCC:-fältet.

KODEXEMPEL

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "Sven Svensson",
    "referenceId": "1234abcd",
    "recipientEmail": "kund@exempel.se"
  }
</script>

Mallar

Om du använder skräddarsydda inbjudningsmallar för specifika ändamål (t.ex. språk eller kampanjer), kan du ange vilken mall som ska användas genom att inkludera ett mall-ID som i exemplet nedan:

KODEXEMPEL

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "Sven Svensson",
    "recipientEmail": "kund@exempel.se",
    "referenceId": "1234abcd",
    "templateId": "xyz123abc"
  }
</script>

Platser

Ange plats-ID:et (locationID) som i följande kodexempel om du vill bjuda in dina kunder till att lämna omdömen om en specifik plats:

KODEXEMPEL

<script type="application/json+trustpilot">
 {
   "recipientName": "Sven Svensson",
   "recipientEmail": "kund@exempel.se",
   "referenceId": "1234abcd",
   "locationId": "id1"
  }
</script>

Obs: Plats-ID:et är skiftlägeskänsligt.

Målsida och lokaliserat språk

Genom att använda denna kod kan du ställa in språket för målsidan som kunden landar på.

Obs: Platsen bör anges enligt standarden för ISO 15897.

KODEXEMPEL

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "Sven Svensson",
    "recipientEmail": "kund@exempel.se",
    "referenceId": "1234abcd",
     "locale": "sv-SE"
   }
</script>

Inbjudningar till kunder i olika länder

För att bjuda in kunder från olika länder behöver du ange målsidan som du vill att omdömeslämnaren ska skickas till i locale-parametern, samt ett templateId för inbjudningsmallen. Mallen kan vara vår optimerade mall eller din egen anpassade mall – båda går bra. Se bara till att språken för målsidan och mallen matchar.

KODEXEMPEL

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "Sven Svensson",
    "recipientEmail": "kund@exempel.se",
    "referenceId": "1234abcd",
    "locale": "sv-SE",
    "templateId": "xyz123abc"
  }
</script>

Taggning

Du kan automatisera taggningen av omdömen genom att specificera de tags du vill markera ett omdöme med, innan kunden skriver omdömet. Du kan använda hur många tags du vill. Se koden nedan för att få en uppfattning om hur du ska utforma din Structured Data Snippet för detta ändamål.

Obs: Om dina tags innehåller mellanslag, kommer inbjudningarna inte att kunna skickas.

KODEXEMPEL

<script type="application/json+trustpilot">
  {
   "recipientName": "Sven Svensson",
   "recipientEmail": "kund@exempel.se",
   "referenceId": "1234abcd",
   "tags": ["Stockholm","Försäljning"]
  }
</script>

Produktomdömen

Obs: Du kan behöva uppgradera ditt abonnemang för att få tillgång till produktomdömen.

För att samla in produktomdömen ställer du helt enkelt in din Structured Data Snippet så att den innehåller data om dina köpta produkter. Med denna inställning kan du samla in både företags- och produktomdömen via en och samma inbjudan eller två separata inbjudningar.

Obs: Du kan behöva hjälp av en utvecklare för detta.

Du kan lägga till produktdata i din Structured Data Snippet på två olika sätt:

 1. Ett alternativ är att lägga till all transaktions- och produktdata i din Structured Data Snippet. Detta inkluderar webbadress, en bild på produkten, produktnamnet, SKU:n m.m.

KODEXEMPEL

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "Sven Svensson",
    "recipientEmail": "kund@example.com",
    "referenceId": "1234abcd",
    "productReviewInvitationPreferredSendTime": "2018-12-25T13:00:00",
    "productReviewInvitationTemplateId": "5c17c7ebb565bb0001046fbd",
    "products": [
   {
    "productUrl": "http://www.mittföretag.se/.../12345.htm",
    "imageUrl": "http://www.mittföretag.se/.../.../12345.jpg",
    "name": "Metalleksaksbil",
    "sku": "ABC-1234",
    "gtin": "1234567890",
    "mpn": "7TX1641",
    "brand": "Acme"
   },
   {
    "productUrl": "http://www.mittföretag.se/.../4321.htm",
    "imageUrl":"http://www.mittföretag.se/.../.../4321.jpg",
    "name": "Garage till metalleksaksbil",
    "sku": "CBA-4321",
    "gtin": "9876543210",
    "mpn": "5TX1649",
    "brand": "Acme"
   }
  ]
  }
</script>
Obs: Det finns några obligatoriska fält som du bör vara uppmärksam på när du skapar din Structured Data Snippet för produktomdömen: ProductURL, Name och SKU.
 1. Det andra alternativet är enklare att ställa in, eftersom du inte behöver skicka all produktdata (som i alternativ 1) varje gång någon köper en produkt. Ladda helt enkelt upp din produktkatalog på Trustpilot, så behöver du endast lägga till en SKU för varje köpt produkt i din Structured Data Snippet. Vårt system använder sedan SKU:erna för att hämta resterande produktinformation. Du kan läsa mer om fördelarna med detta alternativ här.

KODEXEMPEL

<script type="application/json+trustpilot">
 { 
   "recipientName": "Sven Svensson", 
   "recipientEmail": "kund@exempel.se", 
   "referenceId": "1234abcd", 
   "productSkus": ["ABC-1234","ABC-4321"] 
  }
</script>

Specifik tidpunkt för leverans av inbjudan

Om du vill ange ett datum och en tidpunkt för leveransen av inbjudan kan du använda följande kodavsnitt. Observera att tiden ska anges i UTC.

KODEXEMPEL

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "Sven Svensson",
    "recipientEmail": "kund@exempel.se",
    "referenceId": "1234abcd",
    "preferredSendTime": "2018-12-15T13:37:00"
  }
</script>

Obs: Parametern referredSendTime gäller endast för Pro- och Enterprise-användare.

HTML-kommentarer för omslutning av din Structured Data Snippet

Vissa e-handelssystem tillåter eventuellt inte inkludering av Structured Data Snippets i källkoden till de utlösar-e-mail som skickas till Trustpilot och/eller till dina kunder. En möjlig lösning på detta är att omsluta det strukturerade data-avsnittet med HTML-kommentarer, som i exemplet nedan.

KODEXEMPEL

<!-- <script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "Sven Svensson",
    "recipientEmail": "kund@exempel.se",
    "referenceId": "1234abcd",
    "templateId": "xyz123abc"
  }
</script> -->

Här är ett exempel på en fullständig Structured Data Snippet-kod

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientEmail": "kund@exempel.se",
    "recipientName": "Sven Svensson",
    "referenceId": "1234abcd",
    "templateId": "xyz123abc",
    "productReviewInvitationTemplateId": "5c17c7ebb565bb0001046fbd",
    "locale": "sv-SE",
    "senderEmail": "din@avsändarmail.se",
    "senderName": "Avsändarnamn",
    "replyTo": "din@svarsmail.se",
    "preferredSendTime": "2018-12-15T13:30:00",
    "productReviewInvitationPreferredSendTime": "2018-12-25T13:00:00",
    "tags": ["Tag1","Tag2"],
    "products": [
   {
    "productUrl": "http://www.mittföretag.se/products/12345.htm",
    "imageUrl": "http://www.mittföretag.se/products/images/12345.jpg",
    "name": "Metalleksaksbil",
    "sku": "ABC-1234",
    "gtin": "01234567890",
    "mpn": "7TX1641",
    "brand": "Acme"
   }
   ]
  }
</script>