​Structured Data Snippet för Automatisk Feedback Service (2.0)

Tillgängligt för:

 • Free
 • Lite
 • Pro
 • Enterprise
Denna funktion ingår i vårt Free-paket! Testa redan idag!

Med Structured Data Snippets (strukturerade data-avsnitt) kan du utvidga din användning av AFS och öka kontrollen över innehållet i omdömesinbjudningarna som du skickar ut till dina kunder.

AFS är i sig själv en fantastisk och lättanvänd produkt, och genom att kombinera den med Structured Data Snippets lägger du till fler funktioner utan att för den sakens skull göra produkten särskilt mycket mer komplicerad. Trustpilot prioriterar alltid data från Structured Data Snippet:en framför inställningarna du gjort på sidan för Automatisk Feedback Service.

Obs: Din Structured Data Snippet bör inkluderas i källkoden till de utlösar-e-mail som skickas till Trustpilot och/eller till dina kunder.

Vid första anblicken kan det se överväldigande och komplicerat ut - dock är detta ett väldigt vanligt dataformat, känt som JavaScript Object Notation (JSON). Nedan bryter vi ner det i mindre delar och förklarar varför det ser ut som det gör.

Hur använder jag en Structured Data Snippet?

Till att börja med är det viktigt att förstå att det långa kodavsnittet inte alltid ser ut som det ovan. Du kan faktiskt välja och vraka bland de fält du vill använda. Resten av inställningarna hämtas från inställningarna på ditt företagskonto.

Du använder Structured Data Snippets genom att lägga till dem i källkoden för utlösar-e-mailen som skickas till Trustpilot och/eller till dina kunder.

När en Structured Data Snippet är i bruk rekommenderar vi att du programmerar dess dynamiska innehåll så att det genereras automatiskt - annars kan du få problem med dubblerade inbjudningar.

Så här lägger du till...

Kundnamn och referensnummer

Om du vill kunna se referensnumret i anslutning till omdömet, kan du lägga till ett referensnummer (referenceId) i koden. På så sätt kan du enkelt identifiera varje kundtransaktion. För att ge dina inbjudningar en mer personlig touch kan du även lägga till kundens namn. Detta gör du genom att använda platshållaren [Name] i dina mallar. Det går att både förhandsverifiera inbjudningar och lägga till namn i dem, och koden nedan visar hur du gör detta:

<script type="application/json+trustpilot">
{
 "recipientName": "Sven Svensson",
 "recipientEmail": "kund@example.com",
 "referenceId": "1234abcd"
}
</script>

Kundens e-mail (Om BCC: inte är tillgängligt)

Om du lägger till kundens e-mail i din Structured Data Snippet, prioriteras denna alltid framför e-mailadressen som står angiven i Till:-fältet. Detta kan användas i fall där endast notifikations-e-mail tillåts och där det inte går att skicka en dold kopia till din utlösar-e-mail via BCC.

<script type="application/json+trustpilot">
{
 "recipientName": "Sven Svensson",
 "referenceId": "1234abcd",
 "recipientEmail": "kund@example.com"
}
</script>

Mallar

Om du vill ha dynamiska mallar som är anpassade efter de kunder du bjuder in till att lämna omdömen, kan du specificera fältet template ID i din Structured Data Snippet såsom i kodexemplet nedan.

<script type="application/json+trustpilot">
{
 "recipientName": "Sven Svensson",
 "recipientEmail": "kund@example.com",
 "referenceId": "1234abcd",
 "templateId": "xyz123abc"
}
</script>

Målsida och lokaliserat språk

Genom att använda denna kod ställer du in inbjudan på valfri geografisk plats ('locale'), vilket styr vilken målsida kunden landar på samt vilket språk som företagsomdömesinbjudan markeras med i Inbjudningshistoriken.

Obs: Platsen bör anges enligt standarden för ISO 15897.

<script type="application/json+trustpilot">
{
 "recipientName": "Sven Svensson",
 "recipientEmail": "kund@example.com",
 "referenceId": "1234abcd",
 "locale": "sv-SE"
}
</script>

Bjud in kunder i olika länder

För att bjuda in kunder från olika länder behöver du ange målsidan som du vill att omdömeslämnaren ska skickas till i locale-parametern, samt ett templateId för inbjudningsmallen. Mallen kan vara vår optimerade mall eller din egen anpassade mall – båda går bra. Se bara till att språken för målsidan och mallen matchar.

<script type="application/json+trustpilot">
{
"recipientName": "Namn Efternamn",
"recipientEmail": "kund@example.se",
"referenceId": "1234abcd",
"locale": "sv-SE",
"templateId": "xyz123abc"
}
</script>

Obs: preferredSendTime-parametern är endast tillgänglig för Pro- och Enterprise-paketen.

Taggning

Du kan automatisera taggningen av omdömen genom att specificera de tags du vill markera ett omdöme med. Dessa tags kan specificeras redan innan kunden skriver omdömet. Du kan använda hur många tags du vill. Se koden nedan för att få en uppfattning om hur du ska utforma din Structured Data Snippet för detta ändamål.

Obs: Om dina tags innehåller mellanslag, kommer inbjudningarna inte att kunna skickas.

<script type="application/json+trustpilot">
{
 "recipientName": "Sven Svensson",
 "recipientEmail": "kund@example.com",
 "referenceId": "1234abcd",
 “tags”: [“Stockholm”,“Försäljning”]
}
</script>

Produktomdömen

Obs: Du kan behöva uppgradera ditt abonnemang för att få tillgång till produktomdömen

För att samla in produktomdömen ställer du helt enkelt in din Structured Data Snippet så att den innehåller data om dina köpta produkter. Med denna inställning kan du samla in både företags- och produktomdömen via en och samma inbjudan. Du kan lägga till produktdata i din Structured Data Snippet på två olika sätt:

Observera att du kan behöva hjälp av en utvecklare.

1. Ett alternativ är att lägga till all transaktions- och produktdata i din Structured Data Snippet. Där ingår webbadress, en bild på produkten, produktnamnet, SKU:n m.m. Här är ett exempel:

<script type="application/json+trustpilot">
{
 "recipientName": "Name MacNameson",
 "recipientEmail": "customer@example.com",
 "referenceId": "1234abcd",
 "productReviewInvitationPreferredSendTime": "2018-12-25T13:00:00",
 "productReviewInvitationTemplateId": "5c17c7ebb565bb0001046fbd",
 "products": [
{
 "productUrl": "http://www.companystore.com/.../12345.htm",
 "imageUrl": "http://www.companystore.com/.../.../12345.jpg",
 "name": "Metal Toy Car",
 "sku": "ABC-1234",
 "gtin": "1234567890",
 "mpn": "7TX1641",
 "brand": "Acme"
},
{
 "productUrl": "http://www.companystore.com/.../4321.htm",
 "imageUrl":"http://www.companystore.com/.../.../4321.jpg",
 "name": "Metal Toy Car Garage",
 "sku": "CBA-4321",
 "gtin": "9876543210",
 "mpn": "5TX1649",
 "brand": "Acme"
}
 ]
}
</script>

Obs: Det finns några obligatoriska fält som du bör vara uppmärksam på när du skapar din Structured Data Snippet för produktomdömen: ProductURL, Name och SKU.

2. Det andra alternativet är enklare att ställa in, eftersom du inte behöver skicka all produktdata (som i alternativ 1) varje gång någon köper en produkt. Ladda helt enkelt upp din produktkatalog på Trustpilot - därefter behöver du endast lägga till en SKU för varje köpt produkt i din Structured Data Snippet. Vårt system kan sedan med hjälp av SKU:erna fylla i resten av motsvarande produktinformation. Du kan läsa mer om fördelarna med detta alternativ här.

<script type="application/json+trustpilot">
{ 
 "recipientName": "Sven Svensson", 
 "recipientEmail": "kund@example.com", 
 "referenceId": "1234abcd", 
 "productSkus": ["ABC-1234","ABC-4321"] 
}
</script>

Specifik tidpunkt för leverans av inbjudan

Om du vill ange ett datum och en tidpunkt för leveransen av inbjudan kan du använda följande kodavsnitt. Observera att tiden ska anges i UTC.

<script type="application/json+trustpilot">
{
 "recipientName": "Name MacNameson",
 "recipientEmail": "customer@example.com",
 "referenceId": "1234abcd",
 "preferredSendTime": "2018-12-15T13:37:00"
}
</script>

HTML-kommentarer för omslutning av din Structured Data Snippet

Vissa eCommerce-system tillåter inte inkludering av Structured Data Snippets i källkoden till de utlösar-e-mail som skickas till Trustpilot och/eller till dina kunder. En lösning på detta är att omsluta det strukturerade data-avsnittet med HTML-kommentarer, som i exemplet nedan.

<!-- <script type="application/json+trustpilot">
{
 "recipientName": "Sven Svensson",
 "recipientEmail": "kund@example.com",
 "referenceId": "1234abcd",
 "templateId": "xyz123abc"
}
</script> -->

Här är ett exempel på en fullständig Structured Data Snippet-kod

<script type="application/json+trustpilot">
{
 "recipientEmail": "customer@example.com",
 "recipientName": "Name MacNameson",
 "referenceId": "1234abcd",
 "templateId": "xyz123abc",
 "productReviewInvitationTemplateId": "5c17c7ebb565bb0001046fbd",
 "locale": "en-GB",
 "senderEmail": "your@senderemail.com",
 "senderName": "Sender Name",
 "replyTo": "your@replytomail.com",
 "preferredSendTime": "2018-12-15T13:30:00",
 "productReviewInvitationPreferredSendTime": "2018-12-25T13:00:00",
 "tags": ["Tag1","Tag2"],
 "products": [
{
 "productUrl": "http://www.mycompanystore.com/products/12345.htm",
 "imageUrl": "http://www.mycompanystore.com/products/images/12345.jpg",
 "name": "Metal Toy Car",
 "sku": "ABC-1234",
 "gtin": "01234567890",
 "mpn": "7TX1641",
 "brand": "Acme"
}
 ]
}
</script>