Så lägger du till en Structured Data Snippet för Automatisk Feedback Service (AFS)

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

Med Automatisk Feedback Service (AFS) kan du automatiskt skicka en omdömesinbjudan när en kund genomför ett köp. Det är enkelt komma igång med grundinstallationen, men för att optimera inbjudningar kan du även lägga till en Structured Data Snippet i din e-mail-mall.

Obs: För att implementera en Structured Data Snippet behöver du eventuellt hjälp av en utvecklare.

Var lägger jag till en Structured Data Snippet?

Din Structured Data Snippet behöver läggas till i källkoden för de bekräftelse-e-mail som skickas när kunderna lägger en order. Det gör du genom att lägga relevant kod i inställningarna för ditt e-handels-, CRM- eller faktureringssystem.

Vilka uppgifter kan jag inkludera med en Structured Data Snippet?

Med en Structured Data Snippet kan du kontrollera och anpassa en mängd olika element av dina inbjudningsinställningar. Du hittar exempelkoder här nedan, men det är viktigt att ha i åtanke att platshållarna skiljer sig från system till system och att din Structured Data Snippet kan se annorlunda ut beroende på vilken plattform du använder.

Här är ett exempel på en Structured Data Snippet-kod:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientEmail": "kund@exempel.se",
    "recipientName": "Sven Svensson",
    "referenceId": "1234abcd",
    "templateId": "xyz123abc",
    "productReviewInvitationTemplateId": "5c17c7ebb565bb0001046fbd",
    "locale": "sv-SE",
    "senderEmail": "din@avsändarmail.se",
    "senderName": "Avsändarnamn",
    "replyTo": "din@svarsmail.se",
    "preferredSendTime": "2018-12-15T13:30:00",
    "productReviewInvitationPreferredSendTime": "2018-12-25T13:00:00",
    "tags": ["Tag1","Tag2"],
    "products": [
   {
    "productUrl": "http://www.mittföretag.se/products/12345.htm",
    "imageUrl": "http://www.mittföretag.se/products/images/12345.jpg",
    "name": "Metalleksaksbil",
    "sku": "ABC-1234",
    "gtin": "01234567890",
    "mpn": "7TX1641",
    "brand": "Acme"
   }
   ]
  }
</script>
Viktigt: Namnen och referensnumren är endast exempel och ska inte kopieras in i din kod. Kontrollera vilka platshållare ditt system använder, och ersätt exemplen med motsvarande uppgifter.

Du behöver inte använda en fullständig Structured Data Snippet. Du kan välja vilka element du vill inkludera.

Kundnamn och referensnummer

AFS hämtar automatiskt namn och referensnummer från e-mailets ämnesrad för att göra inbjudningen personlig, om dessa uppgifter inte är tillgängliga i din Structured Data Snippet.  Kundnamnet hämtas från fältet "Till:", och referensnumret från ämnesraden. Om du behöver använda en Structured Data Snippet kan du fortfarande göra detta.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "Sven Svensson",
    "recipientEmail": "kund@exempel.se",
    "referenceId": "1234abcd"
  }
 </script>

Kundens e-mail

Om du lägger till kundens e-mail i din Structured Data Snippet prioriteras denna alltid framför e-mailadressen i Till:-fältet. Du kan skicka ditt utlösar-e-mail direkt till din Trustpilot-e-mail när du inte kan lägga till det i BCC:-fältet.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "Sven Svensson",
    "referenceId": "1234abcd",
    "recipientEmail": "kund@exempel.se"
  }
</script>

Mall

Om du har olika mallar för olika syften och målgrupper, kan du specificera vilken mall som ska användas genom att lägga till ett mall-ID. Du hittar mall-ID:et längst ner på sidan under mallredigeraren

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "Sven Svensson",
    "recipientEmail": "kund@exempel.se",
    "referenceId": "1234abcd",
    "templateId": "xyz123abc"
  }
</script>

Platser

Om ditt företag har flera platser och du vill ange en specifik plats, kan du lägga till plats-ID:et.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
 {
   "recipientName": "Sven Svensson",
   "recipientEmail": "kund@exempel.se",
   "referenceId": "1234abcd",
   "locationId": "id1"
  }
</script>

Målsida och lokaliserat språk

Du kan specificera vilken målsida kunden ska omdirigeras till genom att ange land och språk.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "Sven Svensson",
    "recipientEmail": "kund@exempel.se",
    "referenceId": "1234abcd",
     "locale": "sv-SE"
   }
</script>

Följande tillägg för land och språk är tillgängliga:

"locale": "da-DK" / Danska-Danmark

"locale": "de-DE" / Tyska-Tyskland

"locale": "en-GB" / Engelska-Storbritannien

"locale": "es-ES" / Spanska-Spanien

"locale": "fi-FI" / Finska-Finland

"locale": "fr-FR" / Franska-Frankrike

"locale": "it-IT" / Italienska-Italien

"locale": "nb-NO" / Norska (Bokmål)-Norge

"locale": "nl-NL" / Nederländska-Nederländerna

"locale": "pl-PL" / Polska-Polen

"locale": "pt-PT" / Portugisiska-Portugal

"locale": "ru-RU" / Ryska-Ryssland

"locale": "sv-SE" / Svenska-Sverige

"locale": "en-AU" / Engelska-Australien

"locale": "en-IE" / Engelska-Irland

"locale": "de-AT" / Tyska-Österrike

"locale": "de-CH" / Tyska-Schweiz

"locale": "fr-BE" / Franska-Belgien

"locale": "nl-BE" / Nederländska-Belgien

"locale": "ja-JP" / Japanska-Japan

"locale": "pt-BR" / Brasiliansk portugisiska-Brasilien

"locale": "en-US" / Engelska-USA

"locale": "en-CA" / Engelska-Kanada

"locale": "en-NZ" / Engelska-Nya Zeeland

Inbjudningar till kunder i olika länder

För att bjuda in kunder från olika länder behöver du ange målsidan och ett mall-ID. Mallen kan antingen vara vår optimerade mall eller din egen anpassade mall. Se till att språken för målsidan och mall-ID:et matchar.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "Sven Svensson",
    "recipientEmail": "kund@exempel.se",
    "referenceId": "1234abcd",
    "locale": "sv-SE",
    "templateId": "xyz123abc"
  }
</script>

Taggning

Du kan automatisera taggningen genom att ange vilka taggar du vill att ett omdöme ska få när det skickas. Du kan använda så många taggar du vill, men tänk på att dina inbjudningar inte kan skickas om dina taggar innehåller mellanrum.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
   "recipientName": "Sven Svensson",
   "recipientEmail": "kund@exempel.se",
   "referenceId": "1234abcd",
   "tags": ["Stockholm","Försäljning"]
  }
</script>

Produktomdömen

Ett effektivt sätt att samla in produktomdömen är att inkludera data från de köpta produkterna i dina inbjudningar. Detta gör du enklast genom att ladda upp din produktkatalog på Trustpilot, för att därefter lägga till produkt-SKU för varje köpt produkt.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
 { 
   "recipientName": "Sven Svensson", 
   "recipientEmail": "kund@exempel.se", 
   "referenceId": "1234abcd", 
   "productSkus": ["ABC-1234","ABC-4321"] 
  }
</script>

Ett annat alternativ är att lägga till all transaktions- och produktdata i din Structured Data Snippet. Detta inkluderar en webbadress, en produktbild, produktnamnet, SKU m.m.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "Sven Svensson",
    "recipientEmail": "kund@example.com",
    "referenceId": "1234abcd",
    "productReviewInvitationPreferredSendTime": "2018-12-25T13:00:00",
    "productReviewInvitationTemplateId": "5c17c7ebb565bb0001046fbd",
    "products": [
   {
    "productUrl": "http://www.mittföretag.se/.../12345.htm",
    "imageUrl": "http://www.mittföretag.se/.../.../12345.jpg",
    "name": "Metalleksaksbil",
    "sku": "ABC-1234",
    "gtin": "1234567890",
    "mpn": "7TX1641",
    "brand": "Acme"
   },
   {
    "productUrl": "http://www.mittföretag.se/.../4321.htm",
    "imageUrl":"http://www.mittföretag.se/.../.../4321.jpg",
    "name": "Garage till metalleksaksbil",
    "sku": "CBA-4321",
    "gtin": "9876543210",
    "mpn": "5TX1649",
    "brand": "Acme"
   }
  ]
  }
</script>

Obs: Det finns några obligatoriska fält som du bör vara uppmärksam på när du skapar en Structured Data Snippet för produktomdömen: ProductURL, Name och SKU.

Tidpunkt för leverans av inbjudan

Du kan även ange datum och tidpunkt för när du vill att dina inbjudningar ska skickas. Alla tider anges i UTC.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "Sven Svensson",
    "recipientEmail": "kund@exempel.se",
    "referenceId": "1234abcd",
    "preferredSendTime": "2018-12-15T13:37:00"
  }
</script>
Obs: För att få tillgång till SendTime-parametern behöver du eventuellt uppgradera ditt paket.

Har alla system stöd för en Structured Data Snippet?

De flesta system har stöd för en Structured Data Snippet, men vissa e-handelssystem tillåter inte att den inkluderas i källkoden. I sådana fall kan lösningen vara att omsluta det strukturerade data-avsnittet med HTML-kommentarer, som i exemplet nedan.

Kodexempel:

<!-- <script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "Sven Svensson",
    "recipientEmail": "kund@exempel.se",
    "referenceId": "1234abcd",
    "templateId": "xyz123abc"
  }
</script> -->