Lägg till en Structured Data Snippet för Automatisk Feedback Service

This feature is included in the Free, Plus, Premium, Advanced, and Enterprise plans.

Om du vill optimera dina inbjudningar som skickas via Automatisk Feedback Service, kan du lägga till en Structured Data Snippet i din e-postmall.

Du måste också använda en Structured Data Snippet om du vill använda AFS men inte har ett BCC-fält.

Vad är en Structured Data Snippet?

Structured Data är ett standardiserat format som ger information om en webbsida och klassificerar dess innehåll.

Om du lägger till en Structured Data Snippet i koden för dina utlösarmeddelanden kan Trustpilot få tillgång till denna data, och hämta relevanta uppgifter för att inkludera dessa i dina omdömesinbjudningar.

Var lägger jag till en Structured Data Snippet?

Structured Data Snippet måste läggas till i källkoden för det transaktionella e-postmeddelandet som du använder för att utlösa AFS.

Det är viktigt att komma ihåg att denna snippet måste implementeras med de dynamiska platshållare som din plattform använder. Platshållarna varierar från plattform till plattform, så kontrollera vilka din plattform använder och byt ut ovanstående exempel med relevanta uppgifter.

Du behöver inkludera alla kommatecken, citattecken och kolon för att din Data Snippet ska läsas in korrekt.

Vilka Structured Data Snippets kan jag använda?

Du kan själv välja vilken information du vill använda för Structured Data Snippets, och vad som passar dina behov bäst. Nedan har vi sammanställt exempel på olika Structured Data Snippets som du kan använda. Kom ihåg att uppdatera platshållare och exempel (som anges i fet stil nedan) med relevanta platshållare för ditt system och de inställningarna du föredrar.

Du kan eventuellt behöva hjälp av en utvecklare för att implementera en Structured Data Snippet.

Kundnamn och referensnummer

AFS hämtar automatiskt namn och referensnummer från e-postmeddelandets ämnesrad för att göra inbjudningen personlig, om dessa uppgifter inte är tillgängliga i din Structured Data Snippet. Kundnamnet hämtas från fältet ”Till:”, och referensnumret från ämnesraden. Om du behöver använda en Structured Data Snippet kan du fortfarande göra detta.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "dynamic placeholder",
    "recipientEmail": "dynamic placeholder",
    "referenceId": "dynamic placeholder"
  }
</script>

Kundens e-post

Om du lägger till kundens e-postadress i din Structured Data Snippet prioriteras denna alltid framför e-postadressen i Till:-fältet. Du kan skicka ditt utlösande e-postmeddelande direkt till din AFS-adress när du inte kan lägga till det i BCC-fältet.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "dynamic placeholder",
    "referenceId": "dynamic placeholder",
    "recipientEmail": "dynamic placeholder"
  }
</script>

Mall

Om du har olika mallar för olika syften och målgrupper, kan du specificera vilken mall som ska användas genom att lägga till ett mall-ID. Du hittar mallens ID i mallredigeraren.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "dynamic placeholder",
    "recipientEmail": "dynamic placeholder",
    "referenceId": "dynamic placeholder",
    "templateId": "insert template ID"
  }
</script>

Platser

Om ditt företag har flera platser och du vill ange en specifik plats, kan du lägga till plats-ID:et.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
   "recipientName": "dynamic placeholder",
   "recipientEmail": "dynamic placeholder",
   "referenceId": "dynamic placeholder",
   "locationId": "insert your location ID"
  }
</script>

Målsida och lokaliserat språk

Du kan specificera vilken målsida kunden ska omdirigeras till genom att ange land och språk.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "dynamic placeholder",
    "recipientEmail": "dynamic placeholder",
    "referenceId": "dynamic placeholder",
    "locale": "insert your locale"
   }
</script>

Följande land och språk är tillgängliga:

"locale": "da-DK" / Danska-Danmark

"locale": "de-DE" / Tyska-Tyskland

"locale": "en-GB" / Engelska-Storbritannien

"locale": "es-ES" / Spanska-Spanien

"locale": "fi-FI" / Finska-Finland

"locale": "fr-FR" / Franska-Frankrike

"locale": "it-IT" / Italienska-Italien

"locale": "nb-NO" / Norska (Bokmål)-Norge

"locale": "nl-NL" / Holländska-Nederländerna

"locale": "pl-PL" / Polska-Polen

"locale": "pt-PT" / Portugisiska-Portugal

"locale": "sv-SE" / Svenska-Sverige

"locale": "en-AU" / Engelska-Australien

"locale": "en-IE" / Engelska-Irland

"locale": "de-AT" / Tyska-Österrike

"locale": "de-CH" / Tyska-Schweiz

"locale": "fr-BE" / Franska-Belgien

"locale": "nl-BE" / Nederländska-Belgien

"locale": "ja-JP" / Japanska-Japan

"locale": "pt-BR" / Brasiliansk portugisiska-Brasilien

"locale": "en-US" / Engelska-USA

"locale": "en-CA" / Engelska-Kanada

"locale": "en-NZ" / Engelska-Nya Zeeland

Inbjudningar till kunder i olika länder

För att bjuda in kunder från olika länder behöver du ange målsidan och ett mall-ID. Mallen kan antingen vara vår optimerade mall eller din egen anpassade mall. Se till att språken för målsidan och mall-ID:et matchar.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
   {
    "recipientName": "dynamic placeholder",
    "recipientEmail": "dynamic placeholder",
    "referenceId": "dynamic placeholder",
    "locale": "insert your locale",
    "templateId": "insert your template ID"
  }
</script>

Taggning

Du kan automatisera taggningen genom att ange vilka taggar du vill att ett omdöme ska få när det skickas. Du kan använda så många taggar du vill, men tänk på att dina inbjudningar inte kan skickas om dina taggar innehåller mellanrum.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "dynamic placeholder",
    "recipientEmail": "dynamic placeholder",
    "referenceId": "dynamic placeholder",
    "tags": ["London","Sales"]
  }
</script>

”Stockholm” och ”Försäljning” är bara exempel på taggar. Ersätt dem med de taggar som du vill använda.

Produktomdömen

Ett effektivt sätt att samla in produktomdömen är att inkludera data från produkterna i dina inbjudningar. Det enklaste sättet att göra detta är att ladda upp din produktkatalog och sedan lägga till SKU för varje produkt. För att SKU:er ska kunna laddas korrekt är viktigt att du laddar upp din katalog innan du använder din Structured Data Snippet.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
  { 
   "recipientName": "dynamic placeholder", 
   "recipientEmail": "dynamic placeholder", 
   "referenceId": "dynamic placeholder", 
   "productSkus": ["ABC-1234","ABC-4321"]
  }
</script>

ABC-1234 och ABC-4321är bara exempel på SKU:er. Ersätt dem med de SKU:er som du vill använda.

Ett annat alternativ är att lägga till all transaktions- och produktdata i din Structured Data Snippet. Detta inkluderar en webbadress, en produktbild, produktnamnet, SKU m.m.

Om fältet productCategoryGoogleId är inkluderat, uppdateras produktkategorin automatiskt i produktkatalogen.

Det är obligatoriskt att fylla i fälten productURL, name och SKU när du lägger till en Structured Data Snippet för produktomdömen.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "dynamisk platshållare",
    "recipientEmail": "dynamisk platshållare",
    "referenceId": "dynamisk platshållare",
    "productReviewInvitationPreferredSendTime": "2018-12-25T13:00:00",
    "productReviewInvitationTemplateId": "klistra in mall-ID för produktomdöme",
    "products": [
   {
    "productUrl": "http://www.mittföretag.se/products/12345.htm",
    "imageUrl": "http://www.mittföretag.se/products/images/12345.jpg",
    "name": "Metalleksaksbil",
    "sku": "ABC-1234",
    "gtin": "1234567890",
    "mpn": "7TX1641",
    "brand": "Acme",
"productCategoryGoogleId": "1253" }, { "productUrl": "http://www.mittföretag.se/products/4321.htm", "imageUrl":"http://www.mittföretag.se/products/images/4321.jpg", "name": "Garage till metalleksaksbil", "sku": "CBA-4321", "gtin": "9876543210", "mpn": "5TX1649", "brand": "Acme",
"productCategoryGoogleId": "1253" } ] } </script>

All text i fet stil är exempel på platshållare. Ersätt dem med de uppgifter som du vill inkludera.

Tidpunkt för leverans av inbjudan

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Enhance samt i paketen Growth och Scale. Boka en demo för att uppgradera.

Du kan även ange datum och tidpunkt för när du vill att dina inbjudningar ska skickas. Alla tider anges i UTC.

Kodexempel:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "dynamisk platshållare",
    "recipientEmail": "dynamisk platshållare",
    "referenceId": "dynamisk platshållare",
    "preferredSendTime": "2018-12-15T13:37:00"
  }
</script>

Tidpunkten ovan är bara ett exempel. Ersätt den med föredragen tidpunkt.

Komplett Structured Data Snippet

Här är ett exempel på en Structured Data Snippet-kod:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
   "recipientEmail": "dynamisk platshållare",
   "recipientName": "dynamisk platshållare",
   "referenceId": "dynamisk platshållare",
   "templateId": "klistra in mall-ID",
   "productReviewInvitationTemplateId": "klistra in mall-ID för produktomdöme",
   "locale": "klistra in locale",
   "senderEmail": "din@email.com",
   "senderName": "Avsändarnamn",
   "replyTo": "din@svarsemail.com",
   "preferredSendTime": "2018-12-15T13:30:00",
   "productReviewInvitationPreferredSendTime": "2018-12-25T13:00:00",
   "tags": ["Tag1","Tag2"],
   "products": [
    {
     "productUrl": "http://www.mittföretag.com/products/12345.htm",
     "imageUrl": "http://www.mittföretag.com/products/images/12345.jpg",
     "name": "Metalleksaksbil",
     "sku": "ABC-1234",
     "gtin": "01234567890",
     "mpn": "7TX1641",
     "brand": "Acme",
"productCategoryGoogleId": "1253" } ] } </script>

Och glöm inte! All text i fet stil är exempel på platshållare. Ersätt dem med de uppgifter som du vill inkludera.

Har alla system stöd för en Structured Data Snippet?

De flesta system har stöd för en Structured Data Snippet, men vissa e-handelssystem tillåter inte att den inkluderas i källkoden. I sådana fall kan lösningen vara att omsluta det strukturerade data-avsnittet med HTML-kommentarer, som i exemplet nedan.

Kodexempel:

<!-- <script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "dynamic placeholder",
    "recipientEmail": "dynamic placeholder",
    "referenceId": "dynamic placeholder",
    "templateId": "insert your template ID"
  }
</script>-->

Nästa Vanliga frågor om Automatisk Feedback Service (AFS)

Related articles