Vad betyder 'Ber om omdömen', 'Registrerad profil' och 'Ej registrerad profil'?

Vi vill vara transparenta, vilket är varför vi visar information om företag på Trustpilot som är relevant för människor som läser omdömen.

På varje företagsprofil visas en av tre statusindelningar:

  • Ber om omdömen: Företaget har registrerat sin profil på Trustpilot och ber regelbundet sina kunder om omdömen.
  • Registrerad profil: Företaget har registrerat sin profil på Trustpilot och har tillgång till sitt företagskonto, men vi har inga uppgifter om att företaget aktivt ber om omdömen.
  • Ej registrerad profil: Företaget har inte registrerat sin profil på Trustpilot, och vi har heller inga uppgifter om att de aktivt ber sina kunder om omdömen.

Så här får företag statusen 'Ber om omdömen'

Ett företags status ändras automatiskt när det uppnår något av följande kriterier:

  • Företaget har skickat ut minst 50 omdömesinbjudningar under de senaste 356 dagar genom Trustpilots inbjudningssystem.
  • Företaget har skickat omdömesinbjudningar genom sitt eget system och fått minst ett omdöme under de senaste 30 dagarna.

Företag kan även ändra sin status manuellt så fort de börjar be sina kunder om omdömen.

Du kan förbättra ditt stjärnbetyg och din TrustScore genom att be dina kunder om omdömen

På Trustpilot kan man få omdömen organiskt (när en kund lämnar omdömen på eget initiativ) eller genom inbjudningar (när företag ber kunder om omdömen med hjälp av Trustpilots inbjudningssystem eller sina egna system).

När företag registrerar sin profil och aktivt bjuder in sina kunder till att skriva omdömen engagerar de folk som annars inte hade gjort sig besvär att dela med sig av sin feedback. Med hjälp av omdömesinbjudningar lyckas företag ofta samla in feedback även från nöjda kunder som annars inte hade brytt sig om att lämna omdömen.

Företag som aktivt samlar in omdömen får generellt sett oftare feedback från en större och mer representativ kundskara. För företag som har en god nivå på sin kundservice resulterar detta ofta i ett större antal positiva omdömen, och därmed också högre stjärnbetyg och TrustScore.

Läs mer