Vad betyder 'Ber om omdömen', 'Registrerad profil' och 'Ej registrerad profil'?

På varje företagsprofil visas en av tre statusar som anger hur ett företag använder Trustpilot: 'Ej registrerad profil', 'Registrerad profil' eller 'Ber om omdömen'.

Ej registrerad profil

Denna status betyder att företaget inte har registrerat sin profil på Trustpilot, och att vi inte har uppgifter om att företaget aktivt ber sina kunder om omdömen. Statusen ser ut så här:

unclaimed-test.PNG

Alla företag kan registrera sin profil och kostnadsfritt be sina kunder om omdömen.

Registrerad profil

Denna status betyder att företaget har registrerat sin profil på Trustpilot och har tillgång till sitt företagskonto där de kan få aviseringar om nya omdömen, besvara omdömen och bjuda in kunder till att lämna ett omdöme. Däremot har vi inga aktuella uppgifter om att företaget använder våra inbjudningstjänster för att be sina kunder om omdömen. Statusen ser ut så här:

claimed-test.PNG

Ber om omdömen

Denna status betyder att företaget har registrerat sin profil och har tillgång till sitt företagskonto med tillhörande funktioner. Detta företag ber regelbundet sina kunder om omdömen — oavsett om det är positiva eller negativa omdömen. Statusen ser ut så här:

asking-for-reviews-test.PNG

Så här får företag statusen 'Ber om omdömen'

Ett företags status ändras automatiskt när ett av följande kriterier uppnås:

  • Företaget har skickat ut minst 50 omdömesinbjudningar under de senaste 365 dagar genom Trustpilots inbjudningssystem.
  • Företaget har skickat omdömesinbjudningar genom ett eget system och fått minst ett omdöme under de senaste 30 dagarna.

Att be om omdömen kan leda till högre stjärnbetyg och TrustScore

På Trustpilot kan man få omdömen organiskt (när en kund lämnar ett omdöme på eget initiativ) eller genom inbjudningar (när företag ber kunder om omdömen med hjälp av Trustpilots inbjudningssystem eller sina egna system).

När företag registrerar sin profil och aktivt bjuder in sina kunder till att skriva omdömen engageras de som annars kanske inte hade tagit sig tid att dela med sig av sin feedback. Företag som aktivt samlar in omdömen får generellt sett oftare feedback från en större och mer representativ kundskara. För företag med en bra kundservice resulterar detta ofta i ett större antal positiva omdömen, och därmed också högre stjärnbetyg och TrustScore.