​Inbjudningshistoriken

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

Kolla in Inbjudningshistoriken där du kan filtrera inbjudningar, exportera dem för att kunna använda i andra system och avbryta köade inbjudningar som du inte vill skicka ut ännu.

Inbjudningshistoriken

Så hittar du Inbjudningshistoriken:

  1. Gå till Trustpilot Business > Samla in omdömen > Översikt.
  1. Under Översikt > Nyligen inbjudna kunder klickar du på Se hela inbjudningshistoriken.

Din inbjudningshistorik innehåller följande kolumner:

Kolumnnamn Beskrivning
Kundens e-mail Kundens e-mailadress
Status Inbjudningens status i processen
Upprättad Datumet du skapade inbjudan. För AFS-inbjudningar är datumet som visas det datum som Trustpilot fick utlösar-e-mailet.
Skickad Datumet då inbjudan skickades till mottagaren
Typ Den typ av inbjudan som skickades. Inbjudan kan vara för ett företags- eller produktomdöme, eller en påminnelse om ett företagsomdöme.
Referensnummer Den unika inbjudningsidentifieringen du angav när du skapade inbjudan

Filtrera dina skickade inbjudningar

Du kan filtrera dina e-mail för att få en bättre överblick över vilka som har skickats, vilka som inte har kunnat levereras och vilka som fortfarande står i kö för leverans.

  1. Samla in omdömen > Översikt > Inbjudningshistorik klickar du på rullgardinsmenyn Välj filter.
  2. Välj ett filter i rullgardinsmenyn. Du kan filtrera efter e-mail eller referensnummer, metod, status, datum eller typ.
  3. Välj eller ange begränsningarna för din filtrering, till exempel datumintervall, leveransmetod eller referensnummer. Klicka därefter på Filtrera för att använda ditt filter.

Obs: Inbjudningar som skickats via unika länkar, Business Generated Links, integrerade omdömesformulär eller grundläggande inbjudningar visas inte i din Inbjudningshistorik, då de inte skickats via Trustpilots system.

Exportera dina inbjudningar

Du kan exportera dina inbjudningar till en .csv-fil, till exempel om du vill importera inbjudningarna till ditt eget CRM-system eller hämta misslyckade inbjudningar för att skicka dem igen.

  1. Under Inbjudningshistorik klickar du på Exportera längst upp till höger på sidan.
  2. I fönstret Exportera inbjudningar till en .csv-fil väljer du om du vill att datan ska separeras med komman (,) eller semikolon (;).
  3. Klicka därefter på Exportera för att ladda ner din fil.

Obs: Den nerladdade filen innehåller de senaste 1 000 inbjudningarna i inbjudningshistoriken. Filter kan inte användas för att påverka den exporterade listan.

Avbryt inbjudningar

Om du vill avbryta alla dina köade inbjudningar klickar du på den röda knappen Avbryt inbjudningar längst upp till höger i Inbjudningshistoriken.

När du har avbrutit inbjudningar kan du inte återaktivera dem. Det är för närvarande inte möjligt att avbryta en enda inbjudan.

Inbjudningsdetaljer

När du klickar på en inbjudan visas Inbjudningsdetaljerna.

Detaljer Beskrivning
Namn Mottagarens namn. Du kan redigera detta fält innan leverans. Om det inte finns något kundnamn blir standardnamnet "kund".
E-mail Mottagarens e-mailadress. Om detta fält är tomt skickas inte inbjudan.
Referensnummer Det unika ID:t för köp- eller serviceupplevelsen.
Typ Visar om detta är för ett företagsomdöme, ett produktomdöme eller en omdömespåminnelse.
Upprättad Tiden och datumet då inbjudan skapades.
Status Inbjudans nuvarande status.
Skickad Tiden och datumet då inbjudan skickades.
Inbjudningspåminnelse Visar om inbjudningspåminnelsen har aktiverats, och om den står i kö eller har skickats.
Metod Den inbjudningsmetod som har använts.
Avsändarnamn Visar det namn som visas som inbjudningens avsändare.
Avsändar-e-mail Den e-mailadress som inbjudan skickades ifrån.
Svars-e-mail Den e-mailadress som mottagaren svarar till om denne klickar på Svara i sin inkorg.
Målsida Den lokala webbsida som kunden skickas till när hen klickar på länken, t.ex. se.trustpilot.com.