Skicka inbjudningar genom att kopiera och klistra in kunddata från ett dokument

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

Om du enbart vill bjuda in några få kunder manuellt, kan du kopiera och klistra in deras data från ett kalkylblad eller dokument till ditt företagskonto. Så här gör du.

  1. Gå in på ditt företagskonto och klicka på Samla in omdömen > Bjud in kunder.
  2. Under Bjud in manuellt, välj Kopiera och klistra in kunddata - Företagsomdömen.
  3. Kopiera och klistra in dina kunddata från ditt kalkylark eller textredigeringsprogram till textrutan. Se till att du separerar data med tabbar, semikolon (;) eller kommatecken (,). Du kan kopiera upp till 300 kunder åt gången.

  1. Kontrollera att kolumnerna är i rätt ordning. De behöver vara i denna ordning: (1) e-mail, (2) namn, (3) referensnummer. Klicka på Fortsätt.
Obs: Referensnummerfältet tillåter inte specialtecken som # eller *. Om du behöver använda dig av specialtecken välj / eller - istället.
  1. Lägg till inbjudningar kan du lägga till kunder en och en. Om du inte vill lägga till fler, eller känner dig nöjd, klickar du på Fortsätt.
  2. Ange din avsändarinformation i fältet Avsändarnamn. Välj sedan svars-e-mailadressen från rullgardinsmenyn. Klicka på Fortsätt.

  1. Du kommer till sidan Skapa e-mailinbjudan. Klicka på Välj mall.

  1. Under Trustpilots optimerade mallar väljer du språket och mallen som du vill använda för din inbjudan. Klicka på Välj denna mall.
  2. I rullgardinsmenyn under Vilken målsida vill du att din inbjudan dirigerar dina kunder till? väljer du den lokala Trustpilot-webbsida som du vill skicka dina kunder till så att de kan skriva sina omdömen. Klicka på Nästa.

  1. Kontrollera vad som står. Om du tycker det ser bra ut, klickar du på Skicka inbjudningar.