Har du en fråga? Låt oss hitta svaret.

Produktomdömen – skicka manuella inbjudningar till dina kunder

Det är enkelt att bjuda in sina kunder till att lämna produktomdömen. Med våra manuella inbjudningar kan du samla in både produkt- och företagsomdömen via en och samma e-mailinbjudan.

Gör så här:

 1. Gå till ditt Trustpilot Business-konto och välj fliken Inbjudningar.
 2. Klicka därefter på Bjud in kunder.
 3. Välj Produktomdömen.
 4. Klicka på Välj fil och ladda upp din CSV-fil med kund- och produktdata.

CSV-filen måste innehålla följande data, i följande ordning:

 • Kundens e-mail
 • Kundens namn
 • Referensnummer (kundens interna referensnummer)
 • SKU
 • Produktnamn
 • Produkt-URL
 • Bild-URL (valfritt)

Om det inte är möjligt att ordna uppgifterna i din CSV-fil i den angivna ordningen, finns det en enkel lösning. Lägg till en kolumnrubrik som säger till vårt system vilka uppgifter du har lagt in i varje kolumn. Du behöver då skriva in exakt dessa rubriker på engelska: customer email, customer name, reference number, SKU, product name, product URL, image URL.

Lägg till flera produkter i samma inbjudan

Du kan lägga till flera produkter i samma inbjudan. När kundens e-mailadress och referensnummer väl angivits, kan SKU:erna till flera olika produkter skickas i ett och samma e-mail.

Produkt-SKU:erna måste listas på var sin rad i filen, så här:

"customer-A@email.com";"Name Surname A";"order001";"sku00069";"Product name 1";"https://www.shop.com/product1.html";"https://www.shop.com/images/products/00069.jpg"
"customer-B@email.com";"Name Surname B";"order002";"sku00070";"Product name 2";"https://www.shop.com/product2.html";"https://www.shop.com/images/products/00070.jpg"
"customer-C@email.com";"Name Surname C";"order003";"sku00071";"Product name 3";"https://www.shop.com/product3.html";"https://www.shop.com/images/products/00071.jpg"
"customer-C@email.com";"Name Surname C";"order003";"sku00072";"Product name 4";"https://www.shop.com/product4.html";"https://www.shop.com/images/products/00072.jpg"
"customer-C@email.com";"Name Surname C";"order003";"sku00073";"Product name 5";"https://www.shop.com/product5.html";"https://www.shop.com/images/products/00073.jpg"

När du valt en CSV-fil analyseras innehållet. Om du får ett meddelande i en grön ruta betyder det att alla rader i filen är korrekt formaterade.

Om du däremot får ett meddelande i en gul eller röd ruta betyder det att några eller alla rader i filen är felaktigt formaterade. Om du vill kan du ladda ner en fil med samtliga ogiltiga rader samt förklaringar till formateringsfelen.

När du klickar på Fortsätt kontrollerar systemet om filen innehåller ogiltiga tecken.

 1. Klicka på Fortsätt.
 2. Ställ in din avsändarinformation och klicka på Fortsätt.
 3. Konfigurera din målsida, anpassa din mall och klicka på Nästa.
 4. En sammanfattning visas över alla inbjudningar du är på väg att skicka. Om informationen är korrekt, klicka på Skicka inbjudningar.
 5. Ett popup-fönster visas medan datan överförs till vår server. När vi mottagit datan kommer du att se följande bekräftelse på skärmen.

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.