Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Bjud in dina kunder till att skriva produktomdömen

Vi har gjort det enkelt att bjuda in dina kunder till att skriva produktomdömen. Dessa inbjudningar är utformade för att samla in både produkt- och företagsomdömen med en e-postinbjudan. Följ instruktionerna nedan för att börja samla produkt- och företagsomdömen idag.

 1. Gå till ditt Företagskonto och välj modulen inbjudningar
 2. Klicka därefter på Bjud in kunder
 3. Välj Produkomdömen 
 4. Klicka på Välj fil och ladda upp din CSV-fil som innehåller relevant kund- och produktdata.

Vänligen observera, att din CSV-fil med kund- och produktdata, måste följa en viss kolumnordning. Data i filen ska vara i följande ordning:

 • Kundens e-post - E-postadressen till kunden
 • Kundnamn - Namnet på kunden
 • Referensnummer - Kundens interna referenskod (vanligtvis referensnummer)
 • SKU - Produktens SKU-kod
 • Produktnamn - Namnet på produkten
 • Produkt-URL - Webbadressen till den specifika produkten på din hemsida
 • Bild-URL - Webbadressen till den specifika bilden på din hemsida (valfritt)

Obs: det går att inkludera omdömesinbjudningar till flera produkter i ett och samma e-mail. Sålänge kundens e-mailadress och referensnummer är desamma skickas SKU:erna för samtliga produkter automatiskt ut i ett och samma e-mail. Vänligen notera att produkt-SKU:erna måste listas på separata rader.

När du har valt en CSV-fil, blir filens innehåll analyserat. Om alla raderna i filen är korrekt formaterade, kommer du att se ett meddelande i en grön ruta som anger att du kan fortsätta.

Men om du får ett meddelande i en gul eller röd ruta, betyder det att några eller alla av raderna i filen är felaktigt formaterade. Meddelandet innehåller information om filens fel. Du får då möjlighet för att ladda ned en fil, som endast innehåller de ogiltiga raderna med felinformationen.

När du klickar på Fortsätt, kontrollerar systemet om filen innehåller ogiltiga tecken. Ett ogiltigt tecken kommer att göra en rad ogiltig. Om ogiltiga tecken påträffas, visas ett meddelande som anger att det finns ogiltiga rader i filen.

 1. Klicka på Fortsätt
 2. Ställ in din avsändarinformation och klicka på Fortsätt.
 3. Konfigurera din målsida, anpassa din mall och klicka på Nästa 
 4. Kolla igenom översikten över dina inbjudningar och klicka på Skicka inbjudningar nu, om informationen är korrekt.
 5. Medan din data överförs till vår server kommer du att se ett popup-fönster. Allt är klart efter vi har mottagit informationen, och du kommer att se följande bekräftelseskärm:

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.