Be om produktomdömen från kunder med manuella inbjudningar

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

Vill du bjuda in dina kunder till att lämna produktomdömen? Du kan ställa in Trustpilots manuella inbjudningar för just detta.

Vi har även andra inbjudningsmetoder för att samla in produktomdömen och du kan även be dina kunder att lämna företags- och produktomdömen i samma e-mail eller i separata e-mail.

Så ställer du in manuella inbjudningar för produktomdömen

Gå till ditt Trustpilot-företagskonto > Samla in omdömen > Bjud in kunder, och välj Samla in produktomdömen manuellt. Klicka sedan på Välj fil och ladda upp din .csv-fil med kund- och produktdata.

Din .csv-fil måste innehålla följande data, i följande ordning:

 • Kundens e-mail
 • Kundens namn
 • Referensnummer (kundens interna referensnummer)
 • SKU
 • Produktnamn
 • Produkt-URL
 • Bild-URL (valfritt)

Om det inte är möjligt att organisera din .csv-fil i den angivna ordningen, finns det en snabb lösning. Lägg till kolumnrubriker för att låta vårt system veta vilka data du har placerat i vilka kolumner. Du behöver då skriva dessa exakta kolumnrubriker på engelska: customer email, customer name, reference number, SKU, product name, product URL, image URL.

Lägg till flera produkter i samma inbjudan

Du kan be dina kunder att lämna omdömen om flera produkter i samma inbjudan. Allt Trustpilot behöver är kundens e-mailadress och referensnummer. Då kan vårt system be dem att lämna omdömen om flera SKU:er i ett och samma e-mail.

Produkt-SKU:erna måste listas på var sin rad i filen, så här:

"kund-A@email.com";"Namn Efternamn A";"order001";"sku00069";"Produktnamn 1";"https://www.shop.com/product1.html";"https://www.shop.com/images/products/00069.jpg"
"kund-B@email.com";"Namn Efternamn B";"order002";"sku00070";"Produktnamn 2";"https://www.shop.com/product2.html";"https://www.shop.com/images/products/00070.jpg"
"kund-C@email.com";"Namn Efternamn C";"order003";"sku00071";"Produktnamn 3";"https://www.shop.com/product3.html";"https://www.shop.com/images/products/00071.jpg"
"kund-C@email.com";"Namn Efternamn C";"order003";"sku00072";"Produktnamn 4";"https://www.shop.com/product4.html";"https://www.shop.com/images/products/00072.jpg"
"kund-C@email.com";"Namn Efternamn C";"order003";"sku00073";"Produktnamn 5";"https://www.shop.com/product5.html";"https://www.shop.com/images/products/00073.jpg"

När du valt en .csv-fil analyseras innehållet. Om du får ett meddelande i en grön ruta betyder det att alla rader i filen är korrekt formaterade.

Om du däremot får ett meddelande i en gul eller röd ruta betyder det att några eller alla rader i filen är felaktigt formaterade. Om du vill kan du ladda ner en fil med samtliga ogiltiga rader samt förklaringar till formateringsfelen.

 1. Klicka på Fortsätt. Systemet kontrollerar om filen innehåller ogiltiga tecken.
 2. Ställ in din avsändarinformation och klicka på Fortsätt.
 3. Konfigurera din målsida, anpassa din mall och klicka på Nästa.
 4. En sammanfattning visas över alla inbjudningar du är på väg att skicka. Om informationen är korrekt, klicka på Skicka inbjudningar.
 5. Ett popup-fönster visas medan datan överförs till vår server. 

Så var det klart! Nu kan du bjuda in dina kunder till att lämna produktomdömen.