Så här hanterar vi missbruk av rapporteringsfunktionen

Företag som missbrukar vår rapporteringsfunktion skadar också vår nätbaserade omdömescommunitys trovärdighet. Vi ser väldigt allvarligt på detta. Vid behov varnar vi företag, men om de fortsätter att missbruka funktionen kan vi blockera deras tillgång till kontot och/eller lägga in en varningstext på deras profil för att varna konsumenter.

Vad är Trustpilots rapporteringsfunktion?

Företag som har gjort anspråk på sina domäner på Trustpilot kan logga in på sina företagskonton för att rapportera eller "flagga" omdömen som de anser strider mot våra Riktlinjer för användare. Alla företag kan använda denna funktion, oavsett om de abonnerar på Trustpilots betaltjänster eller ej.

Rapporterade omdömen döljs tillfälligt i väntan på utredning av vårt Content Integrity-team. Omdömena blir därefter antingen borttagna från eller återinsatta på Trustpilots plattform, beroende på vad utredningen resulterar i.

Vem kontrollerar vår rapporteringsfunktion?

Trustpilots 35 man starka Content Integrity-team har i uppdrag att skydda vår nätbaserade omdömescommunity och ansvara för kvalitetsnivån på de tjänster vi erbjuder. En viktig del av deras arbete är att se till att företag inte missbrukar vår rapporteringsfunktion.

Vi tar alla rapporter om missbruk av våra tjänster på största allvar. Vi uppskattar all hjälp vi kan få av våra communitymedlemmar i form av rapportering av missbruk av plattformen, och vårt Content Integrity-team utreder varenda inkommen rapport. Företag bör dock vara medvetna om att vi inte kan dela med oss av information om fall som är under utredning.

Vad räknas som missbruk av rapporteringsfunktionen?

Missbruk av rapporteringsfunktionen innefattar bl.a.:

Rapportering av autentiska omdömen som inte strider mot våra riktlinjer, i syfte att få dessa omdömen borttagna

Exempel: Chefen på Företag A loggar in på sitt företags Trustpilot-konto och rapporterar företagets sämsta omdömen, så att de tillfälligt döljs för användare av plattformen i väntan på utredning. Inget av dessa omdömen strider egentligen mot Trustpilots användarriktlinjer, så chefen hittar på rapporteringsorsaker till dem.

Massrapportering av negativa omdömen från företagets domän

Exempel: Kommunikationschefen på Företag B loggar in på sitt företags Trustpilot-konto och rapporterar samtliga 1-stjärniga omdömen om företaget som innehåller namn eller e-mailadresser, eftersom dessa omdömen strider mot Trustpilots användarriktlinjer. Kommunikationschefen rapporterar däremot INTE de 4- eller 5-stjärniga omdömen som också innehåller namn eller e-mailadresser, och därmed strider mot riktlinjerna på exakt samma sätt.

Flaggning av en konkurrents positiva omdömen

Exempel: En anställd på Företag C hittar sin huvudkonkurrents företagsdomän på Trustpilot och flaggar dennes positiva omdömen så att de läggs offline i väntan på utredning. Den anställde på Företag C vill helt enkelt förstöra det konkurrerande företagets rykte och sänka dess TrustScore.

Hur upptäcker vi missbruk av rapporteringsfunktionen?

Vi använder oss av en avancerad, specialutvecklad programvara som systematiskt genomsöker vår plattform efter missbruk av rapporteringsfunktionen. Vi utreder också samtliga rapporter om missbruk som vårt Content Integrity-team får in via e-mail på compliance@trustpilot.com.

Vad gör vi när vi upptäcker missbruk av rapporteringsfunktionen?

De beteenden som beskrivs ovan betraktar vi som skadegörelse på vår nätbaserade omdömescommunity. Vi betraktar det även som ett allvarligt brott mot de Villkor som varje företag måste godkänna för att få tillgång till våra tjänster (se Trustpilots Riktlinjer för företag).

Om vi upptäcker sådant beteende och lyckas samla in tillräckligt med bevis för att det utgör ett systematiskt missbruk av våra tjänster, skickar vi en varning till företaget i fråga där vi informerar dem om problemet/problemen och ber dem att sluta.

Om företaget ändå fortsätter, sätter vi igång en process som kan resultera i att vi placerar en konsumentvarning på företagets Trustpilot-profil. En konsumentvarning informerar Trustpilot-användare om att företaget medvetet har försökt vilseleda konsumenter. I normala fall ligger den kvar på företagets profil i sex månader, varefter vi gör en ny utredning av företagets beteende och därmed även behovet av en konsumentvarning. Vi kan också komma att blockera företaget från att logga in på sitt företagskonto på Trustpilot, och vid behov kan vi vidta disciplinära åtgärder som t.ex. att säga upp alla våra avtal med företaget.