Hur hanterar vi missbruk av vår rapporteringsfunktion för företag?

Företag som missbrukar vår rapporteringsfunktion skadar förtroendet för vår omdömescommunity, vilket vi ser väldigt allvarligt på. Vid behov ger vi företag en varning och vid fortsatt missbruk av funktionen vidtar vi ytterligare åtgärder.

Hur fungerar vår rapporteringsfunktion för företag?

Företag som registrerat sin företagsprofil på Trustpilot kan via sitt företagskonto rapportera omdömen som de misstänker strider mot våra riktlinjer för omdömeslämnare. Alla företag kan använda denna funktion, oavsett om de använder Trustpilots betaltjänster eller inte.

Rapporterade omdömen utreds av vårt Content Integrity-team. Utredningen kan resultera i att omdömet förblir publicerat, eller att det blir borttaget.

Vad räknas som missbruk av rapporteringsfunktionen?

Aktiviteter som vi anser vara missbruk av rapporteringsfunktionen inkluderar bl.a.:

Rapportering av enbart negativa omdömen

Exempel: Kommunikationschefen för Företag A loggar in på sitt företags Trustpilot-konto och rapporterar samtliga 1-stjärniga omdömen om företaget som innehåller personliga uppgifter såsom namn eller e-mailadresser. Men kommunikationschefen rapporterar samtidigt INTE företagets 4- och 5-stjärniga omdömen, som strider mot riktlinjerna på exakt samma sätt.

Återupprepad rapportering av omdömen som inte strider mot våra riktlinjer

Exempel: Chefen för Företag B rapporterar vid upprepade tillfällen de mest negativa omdömena om sitt företag, trots att omdömena i fråga inte strider mot Trustpilots riktlinjer. Chefen försöker helt enkelt få dessa omdömen borttagna.

Hur upptäcker vi missbruk av rapporteringsfunktionen?

Vår avancerade programvara söker systematiskt igenom vår plattform efter missbruk av vår rapporteringsfunktion. Vi undersöker också all rapportering som vi får in via vår whistleblower-funktion.

Vilka åtgärder vidtar vi vid missbruk av rapporteringsfunktionen?

Missbruk av vår rapporteringsfunktion skadar vår omdömescommunity. Det strider även mot våra riktlinjer för företag och våra villkor.

Vid missbruk av rapporteringsfunktionen för företag skickar vi en varning till företaget i fråga, där vi beskriver problemet och ber företaget att upphöra med detta. Vid fortsatt missbruk kan vi vidta ytterligare åtgärder såsom att placera en konsumentvarning på företagets profilsida, begränsa företagets tillgång till sitt företagskonto och vid behov vidta disciplinära åtgärder inklusive uppsägning av eventuella kontrakt.

Du kan läsa mer om vilka åtgärder vi vidtar.

Nästa Vad händer när ett företag rapporterat ett omdöme?

Var denna artikel till hjälp?

Related articles