Hur hanterar vi missbruk av rapporteringsfunktionen?

Företag som missbrukar vår rapporteringsfunktion skadar vår nätbaserade omdömescommunitys trovärdighet, vilket vi ser väldigt allvarligt på. Vid behov varnar vi företag, och vid fortsatt missbruk av rapporteringsfunktionen kan vi begränsa deras tillgång till sitt konto och/eller lägga in en konsumentvarning på deras profil.

Vad är Trustpilots rapporteringsfunktion?

Företag som registrerat sin företagsprofil på Trustpilot kan logga in på sitt företagskonto för att Rapportera omdömen som strider mot våra riktlinjer för omdömeslämnare. Alla företag kan använda denna funktion, oavsett om de abonnerar på Trustpilots betaltjänster eller ej.

Rapporterade omdömen döljs tillfälligt i väntan på utredning av vårt Content Integrity-team. Omdömena blir därefter antingen borttagna eller återinsatta, beroende på vad utredningen resulterar i.

Vad är missbruk av rapporteringsfunktionen?

Aktiviteter som vi anser som missbruk inkluderar bl.a.:

Rapportering av enbart negativa omdömen

Exempel: Kommunikationschefen för Företag A loggar in på sitt företags Trustpilot-konto och rapporterar samtliga 1-stjärniga omdömen om företaget som innehåller personuppgifter såsom namn eller e-mailadresser. Kommunikationschefen rapporterar däremot INTE de 4- eller 5-stjärniga omdömen som innehåller motsvarande uppgifter och därmed strider mot riktlinjerna på samma sätt.

Återrapportering av omdömen som inte strider mot våra riktlinjer

Exempel: Chefen för Företag B rapporterar vid upprepade tillfällen de mest negativa omdömena om sitt företag, trots att omdömena i fråga inte strider mot Trustpilots riktlinjer. Chefen försöker helt enkelt få dessa omdömen borttagna.

Rapportering av en konkurrents positiva omdömen

Exempel: En anställd på Företag C hittar sin största konkurrents profilsida på Trustpilot och rapporterar företagets positiva omdömen så att dessa undersöks. Den anställda på Företag C försöker att skada konkurrentens rykte och sänka deras stjärnbetyg och TrustScore.

Hur upptäcker vi missbruk av rapporteringsfunktionen?

Vi har en avancerad, specialutvecklad programvara som systematiskt söker igenom vår plattform efter missbruk av vår rapporteringsfunktion. Vi undersöker också all rapportering om missbruk som vi får in via vår whistleblower-funktion.

Vad gör vi när vi upptäcker missbruk av rapporteringsfunktionen?

De beteenden som exemplifieras ovan betraktar vi som skadegörelse på vår nätbaserade omdömescommunity. Vi anser också att de strider mot våra Riktlinjer för företag och villkor.

Om vi upptäcker missbruk av rapporteringsfunktionen skickar vi normalt en varning till företaget i fråga, där vi beskriver problemet och ber företaget att upphöra med detta. Vid fortsatt missbruk kan vi vidta ytterligare åtgärder såsom att placera en konsumentvarning på företagets profilsida, begränsa företagets tillgång till sitt företagskonto och vid behov vidta disciplinära åtgärder inklusive uppsägning av eventuella kontrakt.

Du kan läsa mer om vilka åtgärder vi vidtar .