Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Hur hanterar vi företags missbruk av rapporteringsfunktionen? Följ

Vad är Trustpilots rapporteringsfunktion?

Alla företag, som har gjort anspråk på sina domäner på Trustpilot, kan logga in på sitt företagskonto för att rapportera omdömen som de anser bryter mot våra Riktlinjer för användare. Alla företag kan använda denna funktion, oavsett om de använder våra gratis eller betalda tjänster.

Rapporterade omdömen blir tillfälligt dolda, tills vårt Compliance Team har undersökt dem. Beroende på resultatet av undersökningen, blir omdömet antingen arkiverat eller återinsatt.

Vem kontrollerar vår rapporteringsfunktion?

De 35 anställda i Trustpilots Compliance Team har till uppgift att, skydda vår online omdömescommunity och ansvarar för kvalitetsnivån på de tjänster vi erbjuder. En viktig del av deras arbete är att se till, att företag inte missbrukar vår rapporteringsfunktion.

Vi tar alla rapporteringar om missbruk på allvar. Vi uppskattar all den hjälp vi får från vår community, med att övervaka användningen av vår plattform, och vårt Compliance Team undersöker varje rapportering om överträdelser. Var uppmärksam på, att vi inte kan kommentera ett fall, medan vi är igång med att undersöka det.

Vad är missbruk av rapporteringsfunktionen?

Aktiviteter som vi anser som missbruk inkluderar bl.a.:

Att rapportera äkta omdömen som är i linje med våra riktlinjer, med syfte att få bort omdömena

Exempel: Direktören för Företag A loggar in på sitt företagskonto på Trustpilot, och rapporterar företagets värsta negativa omdömen, så att de blir tillfälligt dolda på Trustpilot, tills de har undersökts. Inget av omdömena överträder Trustpilots Riktlinjer för användare, så direktören hittar på en anledning till varför de rapporterades.

Att göra en "mass-rapportering" av negativa omdömen från företagets domän

Exempel: PR-managern för Företag B loggar in på sitt företagskonto och rapporterar alla företagets 1-stjärniga omdömen, som innehåller namn och e-mailadresser, eftersom det strider mot Trustpilots Riktlinjer för användare. Men PR-managern rapporterar INTE företagets 4- och 5-stjärniga omdömen, som strider mot riktlinjerna på exakt samma sätt.

Att rapportera om det samma omdöme, efter att det redan har verifierats uppfylla våra Riktlinjer för användare

Exempel: Direktör på Företag A återrapporterar några av de negativa 1-stjärniga omdömen, hon flaggade förra månaden, så att de blir offline igen. Det finns inget giltigt skäl till att rapportera dessa omdömen igen - direktören vill bara inte att hennes kunder och potentiella kunder ska se dem.

Att rapportera en konkurrents positiva omdömen

Exempel: En anställd på Företag C hittar sin största konkurrents domän på Trustpilot och rapporterar företagets positiva omdömen, så att dessa undersöks. Den anställda på Företag C försöker att skada konkurrentens rykte och sänka deras TrustScore.

Hur upptäcker vi missbruk av rapporteringsfunktionen?

Vi har en avancerad, specialutvecklad programvara. som systematiskt söker igenom vår plattform efter missbruk av vår rapporteringsfunktion. Vi undersöker också alla rapporterade tillfällen av missbruk, som direkt skickas till vårt Compliance Team på e-mail: compliance@trustpilot.com.

Vad gör vi, när vi upptäcker missbruk av rapporteringsfunktionen?

Vi betraktar det ovanstående beteendet, som skadligt mot vår online omdömescommunity. Vi bedömer det också som ett väsentligt brott mot de Villkor, som företagen accepterar för att få tillgång till våra tjänster (se Trustpilots Företagsriktlinjer).

Om vi upptäcker denna form av beteende, och har samlat dokumentation som bevisar ett systematiskt missbruk av våra tjänster, så skickar vi en varning till företaget, för att informera dem om problemet och ber dem om att stoppa.

I händelse av att företaget fortsätter med beteendet, kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder, vilket kan resultera i, att det placeras en konsumentvarning på företagets profil på Trustpilot. En konsumentvarning informerar Trustpilot-användare om att företaget medvetet har försökt att vilseleda konsumenter. Det kommer vanligtvis att synas på företagets profil i sex månader, varefter vi kommer att göra en återbedömning av företagets beteende och behovet av en konsumentvarning. Vi kan också blockera företagets tillgång till deras Trustpilotprofil och, om det är nödvändigt, vidta disciplinära åtgärder som kan innebära, att vi säger upp alla avtal som de har med oss.

Kontakta support