Hur hanterar vi företags missbruk av rapporteringsfunktionen?

Företag som missbrukar vår rapporteringsfunktion skadar förtroendet för vår omdömescommunity, vilket vi ser väldigt allvarligt på. Vid behov ger vi företag en varning och vid fortsatt missbruk av funktionen vidtar vi ytterligare åtgärder.

Vad är Trustpilots rapporteringsfunktion?

Företag som registrerat sin företagsprofil på Trustpilot kan via sitt företagskonto rapportera omdömen som strider mot våra riktlinjer för omdömeslämnare. Alla företag kan använda denna funktion, oavsett om de abonnerar på Trustpilots betaltjänster eller ej.

Rapporterade omdömen utreds av vårt Content Integrity-team. Utredningen kan resultera i att omdömet förblir publicerat, eller att det blir borttaget.

Vad är missbruk av rapporteringsfunktionen?

Aktiviteter som vi anser vara missbruk av rapporteringsfunktionen inkluderar bl.a.:

Rapportering av enbart negativa omdömen

Exempel: Kommunikationschefen för Företag A loggar in på sitt företags Trustpilot-konto och rapporterar samtliga 1-stjärniga omdömen om företaget som innehåller personliga uppgifter såsom namn eller e-mailadresser. Men kommunikationschefen rapporterar samtidigt INTE företagets 4- och 5-stjärniga omdömen, som strider mot riktlinjerna på exakt samma sätt.

Återupprepad rapportering av omdömen som inte strider mot våra riktlinjer

Exempel: Chefen för Företag B rapporterar vid upprepade tillfällen de mest negativa omdömena om sitt företag, trots att omdömena i fråga inte strider mot Trustpilots riktlinjer. Chefen försöker helt enkelt få dessa omdömen borttagna.

Rapportering av en konkurrents positiva omdömen

Exempel: En anställd på Företag C hittar sin största konkurrents profilsida på Trustpilot och rapporterar företagets positiva omdömen. Den anställda på Företag C försöker att skada konkurrentens rykte och sänka deras stjärnbetyg och TrustScore.

Hur upptäcker vi missbruk av rapporteringsfunktionen?

Vår avancerade programvara söker systematiskt igenom vår plattform efter missbruk av vår rapporteringsfunktion. Vi undersöker också all rapportering som vi får in via vår whistleblower-funktion.

Vad gör vi när vi upptäcker missbruk av rapporteringsfunktionen?

Missbruk av vår rapporteringsfunktion skadar vår omdömescommunity. Det strider även mot våra riktlinjer för företag och våra villkor.

Om vi upptäcker missbruk av rapporteringsfunktionen skickar vi normalt en varning till företaget i fråga, där vi beskriver problemet och ber företaget att upphöra med detta. Vid fortsatt missbruk kan vi vidta ytterligare åtgärder såsom att placera en konsumentvarning på företagets profilsida, begränsa företagets tillgång till sitt företagskonto och vid behov vidta disciplinära åtgärder inklusive uppsägning av eventuella kontrakt.

Du kan läsa mer om vilka åtgärder vi vidtar .