Så här förbättrar du din TrustScore

Vill du veta hur du får dina kunder att sprida ditt goda rykte, så att du kan förbättra din TrustScore? Utgå från dessa 5 punkter:

  1. Ha rätt inställning och ge fantastisk kundservice
  2. Ansträng dig
  3. Kom i kontakt med dina kunder
  4. Dra lärdom av din kundfeedback
  5. Upprepa och förbättra processen

Enligt vår erfarenhet lyckas företag som arbetar enligt dessa principer ofta skapa stort förtroende hos sina kunder - vilket leder till en motsvarande förbättring av deras TrustScore.

1. Ha rätt inställning och ge fantastisk kundservice

Nyckeln till en hög TrustScore är att ge fantastisk kundservice. Om företaget bryr sig om sin kundservice är det lättare att utveckla den rätta inställningen.

Företag som ägnar särskild uppmärksamhet och avsätter särskilda resurser åt sin kundservice har bäst möjligheter att kunna förbättra den. Det är ingen överraskning att de företag som satsar mest på sin kundservice också är de som väljer att lägga resurser på att samla in och arbeta med sin kundfeedback.

På Trustpilot ser vi att företag som bjuder in sina kunder med hjälp av våra betaltjänster, däribland vår Automatiska Feedback Service, vanligtvis har en stark vilja att förbättra sin service. De sätter kundnöjdheten i första rummet.

2. Ansträng dig

Att förbättra sitt rykte på nätet kräver både tid och resurser. Det finns inga magiska genvägar.

Att bjuda in kunder till att lämna omdömen är ett sätt att få feedback på hur ditt företag kan bli bättre. Det är ett första steg mot att ta reda på hur du kan förbättra din kundservice. Genom att be om kundfeedback skapar du även kontakt med dina kunder och visar att du bryr dig om deras åsikter.

Om du får dina kunder att känna sig värdesatta och respekterade, har det dessutom positiva effekter på deras syn på ditt företag. Nöjda kunder är potentiella varumärkesambassadörer som kan dela med sig av sina rekommendationer.

Att aktivt uppmuntra kunder till att lämna omdömen går ofta hand i hand med ett högre antal positiva omdömen - åtminstone om företaget levererar god kundservice. Detta är ett led i att aktivera "den tysta majoriteten" - att lyckas samla in omdömen från folk som i vanliga fall inte skulle bry sig om att skriva några. Att visa intresse för feedback och förbättring kan även leda till ytterligare fördelar, då detta är något kunder uppskattar.

3. Kom i kontakt med dina kunder

Lyssna på dina kunder och engagera dig i dem - det visar att du är mänsklig. Det sänder också budskapet att du bryr dig om deras åsikter.

Genom att besvara omdömen som du bjudit in dina kunder till att lämna, visar du att du bryr dig om att dina kunder blir nöjda. Om du besvarar omdömen har du även möjlighet att fånga upp missnöjda kunder i ett tidigt skede. Här har du möjlighet att praktisera de principer du byggt ditt företag på.

4. Dra lärdom av din kundfeedback

Du kommer snart att kunna se fördelarna med att aktivt engagera sig med sina kunder. Den kunskap du får av att höra vad dina kunder gillar eller ogillar är ovärderlig. Denna viktiga information - direkt från källan - hjälper dig att sätta fingret på exakt vad dina kunder vill ha, så att du vet vad du ska leverera.

Företag kan arbeta mer effektivt med sin kundfeedback om de tar hjälp av verktyg som gör det lättare att samla in, hantera, analysera och dra lärdom av omdömena. På så sätt kan de lägga mer tid på att genomföra förändringar som verkligen gör skillnad, invänta kundernas utlåtande och därefter göra fler positiva justeringar.

De funktioner som är tillgängliga för Trustpilots betalkunder - t.ex. möjligheten att tagga och sortera omdömen i kategorier - ger företaget en överblick över vilka områden som omedelbart behöver ses över, vilka de kan behöva slipa lite på, och vilka som redan fungerar bra.

5. Upprepa och förbättra processen

Företag kan fortlöpande förbättra sin kundservice genom att repetera denna cykel av investering i tid och resurser, aktivt kundengagemang, lärande och förbättring. Det kan leda till nöjdare kunder, fler positiva omdömen och en högre TrustScore. Genom att upprepa processen får du dessutom ännu fler kunder att lämna omdömen.

Genom att bjuda in alla dina kunder till att lämna omdömen får du en mer representativ bild av din kundservice. Vår statistik visar även att antalet omdömen ökar när du aktivt bjuder in dina kunder - och ju fler omdömen du tar emot, desto mer nyanserad blir bilden av hur dina tjänster uppfattas.

Tydlig och detaljerad feedback från ett stort antal omdömen är otroligt värdefullt. Genom att implementera målinriktade justeringar och förbättringar för dina kunder baserat på feedbacken, kan du förbättra din kundservice avsevärt.

Det finns inga genvägar!

Trustpilot erbjuder massor med olika verktyg som företag kan använda till att skapa och sprida sitt goda rykte på nätet. Här ovan har vi sammanställt några av de positiva effekter som kan följa av att ett företag helt enkelt intresserar sig för sin kundfeedback.

Men för att vara tydliga - ett företag får inte automatiskt en högre TrustScore bara för att de blir betalkunder hos Trustpilot. Vi behandlar alla företag lika, och vi tar aldrig bort dåliga omdömen mot betalning. Och det viktigaste av allt: TrustScore-uträkningen är 100% objektiv, och skiljer sig inte mellan företag som använder Trustpilots betaltjänster och företag som använder Trustpilot gratis.

För att lyckas förbättra sin TrustScore måste ett företag lägga ner tid och resurser på att aktivt föra dialog med sina kunder, besvara omdömen, dra lärdom av sin feedback och förbättra sina tjänster.

Företag som satsar på sin kundservice och medvetet investerar resurser i att arbeta med sin kundfeedback ger sig själva ett försprång. De kan snabbt identifiera kritiska punkter och därigenom göra förändringar som förbättrar servicenivån, vilket sannolikt leder till att de så småningom kan se en förbättring både i sina omdömen och i sin TrustScore.