Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Så får du en bra TrustScore

Vår erfarenhet är att de fem viktigaste stegen till ett gott omdöme är:

 1. Var engagerad i att ge god kundservice
 2. Gör en insats
 3. Håll en aktiv dialog med dina kunder
 4. Lär och bli bättre av din kundfeedback
 5. Upprepa hela processen och gör förbättringar

Företag som arbetar hårt med dessa punkter, kan bygga upp trovärdighet hos sina kunder - och se en motsvarande ökning av deras TrustScore.

Se vår infografik om hur du får en god TrustScore här.

 1. Var engagerad i att ge god kundservice

  Nyckeln till en god TrustScore är god kundservice.

  Det handlar om att ha rätt tankesätt och att vilja ge en god kundservice. Företag som avsätter tid och resurser för deras kundservice, är i den bästa positionen till att förbättra deras TrustScore.

  Det är också logiskt att de företag som lägger mest vikt på sin kundservice, också är de som väljer att investera tid och resurser för att samla in och arbeta med kundfeedback.

  Hos Trustpilot har vi sett att företag som använder våra betalda tjänster, inklusive vår Automatiska Feedback Service, som låter dem bjuda in alla sina kunder till att skriva omdömen, ofta är de företag som har en stark önskan att förbättra sina produkter och tjänster.

  De prioriterar att arbeta för att göra sina kunder nöjda.

 2. Gör en insats

  Det krävs hårt arbete för att förbättra ditt företags kundservice och rykte på nätet. Det finns inte några snabba genvägar, och man blir tvungen att avsätta tid och kraft till det.

  Att bjuda in dina kunder till att skriva omdömen är ett bra sätt för att ta reda på hur du kan förbättra dig. Det är det första steget i att få kunskaper i hur du kan förbättra ditt företag för att få nöjdare kunder.

  Genom att be dina kunder om feedback, visar du dem att du vill kommunicera med dem och att deras åsikt är viktig för dig. Om dina kunder känner sig värdesatta och respekterade kommer de ha en positiv syn på ditt företag.

  Nöjda kunder är också potentiella varumärkesambassadörer, som kan välja att dela sina åsikter.

  Företag, som börjar att bjuda in deras kunder till att skriva ett omdöme, ser ofta en stigning i antalet av omdömen. Har företaget en god kundservice och nöjda kunder, kommer de också att se ett större antal positiva omdömen. Det handlar om att få igång "den tysta majoriteten"- att samla in omdömen från kunder som normalt inte skulle bry sig om att lämna ett omdöme. Företag som intresserar sig för feedback och förbättring kan uppleva en positiv effekt, som följd av deras insats.

 3. Håll en aktiv dialog med dina kunder

  Genom att lyssna på och engagera dig med dina kunder visar du att du är mänsklig. Det visar dem också att du bryr dig om vad de har att säga och vad de tycker om dig.

  När du svarar på de omdömen, som du har bjudit in dina kunder till att skriva om ditt företag, visar du att du önskar att de har haft en bra upplevelse. Genom att svara på omdömen, har du också möjlighet för att lyssna på missnöjda kunder, och vända deras upplevelse på ett snabbt och positivt sätt. Det visar kunderna de starka principer ditt företag är byggt på.

 4. Lär och bli bättre av din kundfeedback

  Du kommer snabbt att se fördelarna med att aktivt engagera dig med dina kunder. Den kunskap du får från att höra vad dina kunder gillar eller ogillar av dina tjänster är ovärderlig. Detta är viktig information - direkt från kunden. Det ger dig insikter om vilka förväntningar dina kunder har och hur du kan förbättra deras köpupplevelse.

  Det är lättare för företag att använda deras kundfeedback när de har tillgång till de verktyg som samlar in, hanterar, analyserar omdömena. Detta innebär att man löpande kan göra betydande förändringar, se kundernas reaktion, och sedan göra fler positiva justeringar.

  De funktioner som är tillgängliga i Trustpilots betalda tjänster - som att tagga och sortera omdömen in i kategorier - ger företag en bra översikt över de områden som snarast behöver uppmärksamhet, områden som kan poleras ytterligare och vad som redan fungerar bra.

 5. Upprepa hela processen och gör förbättringar

  Företag kan ständigt förbättra deras kundtjänst genom att upprepa denna process med att investera tid och resurser, aktivt hålla en dialog med kunderna och lära av deras omdömen. Den rätta mängden investering i kundtjänst, kan leda till gladare kunder, fler positiva omdömen och en stigande TrustScore.

  När du upprepar processen, får du också fler kunder till att skriva ett omdöme om ditt företag. Genom att bjuda in alla dina kunder till att skriva ett omdöme, får du en mer representativ bild av din kundservice.

  Våra data visar också att du får fler omdömen, genom att aktivt bjuda in dina kunder till att skriva ett omdöme. Efterhand som du mottar fler omdömen, får du också en mer nyanserad bild av hur dina tjänster uppfattas.

  Tydligare och mer detaljerad feedback, från ett stort antal omdömen ger dig värdefulla lärdomar. Du kan använda den kunskap, till att göra fler målinriktade justeringar och förbättringar till glädje för kunderna.

Det finns inga genvägar!

Hos Trustpilot ger vi företag tillgång till en rad verktyg, som kan hjälpa dem till att förbättra deras tjänster och bygga upp deras rykte på nätet. Vi har naturligtvis redan sammanställt några exempel på den positiva effekt det kan ha att intressera sig för sin kundfeedback.

Men låt oss vara tydliga. Ett företag får inte automatiskt en bättre TrustScore genom att bli betalande kund hos Trustpilot. Uträkningen av TrustScoren är 100 % objektiv och det är ingen skillnad på företag som använder Trustpilots gratis eller betalda tjänster.

Företag som lägger ner tid och resurser på att hålla en aktiv dialog med sina kunder, svara på omdömen och lära av den feedback de får från kunderna, kan få en högre TrustScore.

Företag som lägger ner tid på sin kundtjänst, och som medvetet investerar resurser på att arbeta med sin kundfeedback, ger sig själva ett försprång. Företagen kan relativt snabbt göra viktiga förbättringar i sin servicenivå. Det är också sannolikt att de ser en förbättring i den typ av omdömen de får - och en förbättring av deras TrustScore.

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.